30.09.2022 | Hjälpmedel, Cerebral pares, Innowalk, Dynamiskt ståhjälpmedel

Ny studie: Aktivitet i Innowalk förbättrar livskvaliteten (QoL)

En nyligen publicerad studie visar att dynamiskt stående i Innowalk signifikant förbättrar livskvaliteten för barn med svår cerebral...

28.03.2022 | Tidig intervention, Hjälpmedel, Cerebral pares, Innowalk

Vad är gynnsamt för höftleden - vad kan vi göra?

Höftlederna är sårbara hos personer med fysisk funktionsvariation, men redan från tidig ålder kan varierad rörelse och aktivering av...

16.03.2022 | Cerebral pares

Höften på glid- vad gör vi nu?

Höftproblem kan uppstå hos personer med fysisk funktionsvariation. Men det finns insatser vi kan göra för att förbättra...

08.03.2022 | Cerebral pares

Varför uppstår höftproblem och är det något man kan förebygga?

Barn, unga och vuxna med fysisk funktionsvariation, som cerebral pares, har en ökad risk för att utveckla höftproblem. Över tid kan...

10.02.2022 | Terapi, Hjälpmedel, Cerebral pares, Innowalk

Ny studie – Aktivitet har positiv effekt på laktatnivån hos barn med CP

Barn och unga med cerebral pares och GMFCS IV och V har höga nivåer av blodlaktat i vila. En nyligen publicerad studie från Lunds...

28.01.2022 | Hjälpmedel, Xplore, Cerebral pares, Gånghjälpmedel

Så stödjer Xplore Alizas motoriska utveckling

Alizas mamma, Elham, berättar för oss om hur Xplore hjälper hennes barn att utveckla sina motoriska färdigheter. Aliza, som föddes...

24.01.2022 | Tidig intervention, Cerebral pares

Kan man använda artificiell intelligens för att diagnostisera CP?

En tidig diagnos av cerebral pares är viktigt så att man kan vidta åtgärder och så att behandlingen kan påbörjas så snart som möjligt....

24.01.2022 | Cerebral pares

Botox som behandling vid cerebral pares – hjälper det?

Botox är varumärket för det injicerbara läkemedlet tillverkat av ett giftigt ämne som heter botulinumtoxin A. För enkelhetens skull...

24.01.2022 | Cerebral pares

Vilka typer av utfallsmått finns det för cerebral pares?

Det finns flera klassifikationssystem för barn med cerebral pares (CP) som används i forskningen och klinisk praxis. De många olika...