[Video] Niels minskade sina kontrakturer avsevärt efter att bara ha använt Innowalk i ett år

16.01.2019

På grund av immobilisering efter en benfraktur utvecklade Niels allvarliga knäkontrakturer. Tack vare intensiv och ihållande...

Vad är Duchennes muskeldystrofi?

15.01.2019

Duchennes muskeldystrofi (DMD) är den vanligaste formen av muskelsjukdom hos barn. Tyvärr är det även en av de allvarligaste. I...

Lauranne och Maddox tar steg med Hibbot

07.01.2019

Visste du att det finns ett hjälpmedel som liknar fysioterapeutens behandling och därmed ökar intensiteten och effekten av...

Så har Wenche arbetat med sin rehabilitering efter att hon drabbades av locked-in-syndrom

27.12.2018

När Wenche skulle börja med sin rehabilitering efter att ha fått locked-in-syndrom, var det viktigaste målet för henne att...

Vad är Locked-in syndrom (LiS)?

19.12.2018

Locked-in syndrom (LiS) är en sällsynt neurologisk sjukdom som ofta beskrivs som det närmaste man kan komma att vara ”levande...

Leon återfick rörelseglädjen med hjälp av Innowalk

14.12.2018

Leon kämpade med sitt humör och ville inte träna. Det förändrades när han fick prova Innowalk.

Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test (PEDI-CAT)

12.12.2018

Det finns ett kontinuerligt behov av att bedöma patienter. Antingen för att förstå allvarlighetsgraden hos diagnosen, för att...

Håkon använder NF-Walker och Innowalk för att förbättra de övergripande motoriska färdigheterna

12.12.2018

Håkon är en pojke på fem år med det sällsynta Vici syndromet, som har gett honom psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. I...

Vad är Retts syndrom?

12.12.2018

Retts syndrom är en sällsynt sjukdom som många inte känner till. Den uppträder oftast hos flickor och endast i sällsynta fall...