17.11.2022 | Vardagstips, Innowalk, Dynamiskt ståhjälpmedel, Innowalk Pro, Robotbaserad gångrehabilitering

Hur påverkar fysisk aktivitet lärandet?

Många frågar om det finns något samband mellan fysisk aktivitet och kognition? På det kan vi tydligt svara JA! Flera studier har visat...

05.02.2021 | Tidig intervention, Vuxna med funktionsnedsättning, Hjälpmedel, Förvärvad hjärnskada, Innowalk Pro, Robotbaserad gångrehabilitering

Ny publicerad studie: Innowalk Pro är en genomförbar och motiverande insats!

En studie utförd vid Sunnaas Rehabiliteringssjukhus i Norge, publicerad i en expertgranskad tidskrift, drog slutsatsen att Innowalk...

23.09.2019 | Terapi, Hjälpmedel, Cerebral pares, Innowalk Pro, Robotbaserad gångrehabilitering

Robotbaserad gångrehabilitering ger snabbare resultat hos barn med CP

En ny prospektiv, kontrollerad studie fann att robotbaserad gångrehabiliteringsträning (Innowalk Pro) ger snabbare och större effekt...

31.07.2019 | Terapi, Hjälpmedel, Innowalk Pro, Robotbaserad gångrehabilitering

Resultaten från en tvärgående pilotstudie talar till fördel för rörelseterapi i Innowalk Pro

Förbättringarna som uppnåddes i terapi med Innowalk Pro var större än för intervention med löpband. Både gångtestet över 10 meter, det...