Per Øivind er 25 år gammel og har Cerebral Parese, GMFCS II. Han har gangfunksjon, deltar i bassengtrening og mestrer generell daglig aktivitet, til tross for innskrenket bevegelighet i flere ledd, samt stor synshemning.

Innowalk Medium Per Øyvind II-1

Med alderen har imidlertid Per Øivind opplevd forverring av grovmotorisk funksjon. Gangen ble gradvis dårligere og han behøvde mye støtte for å gå. Spastisitet og kontraktur førte til økt bøy i hofter og knær, og økende grad av funksjonshemninger førte til at han ble mer og mer stillesittende.

LES OGSÅ6 vanlige utfordringer for voksne med CP

Innowalk ble anbefalt av fysioterapeut

I 2015 gjennomførte han en hofteoperasjon. I månedene før og etter operasjonen anbefalte fysioterapeut å benytte Innowalk som treningshjelpemiddel.

«Innowalk gir et godt og hensiktsmessig bevegelsesmønster. Den gir også en gunstig dynamisk belastning på muskel- og skjelettsystemet, i motsetning til statiske ståbrett og stårullestoler. Treningsformen er lett tilgjengelig for både bruker og hjelper, og aktiviteten bidrar til å opprettholde og bedre funksjonsnivå, blant annet gangen,» forteller fysioterapeut Halldis.

LES OGSÅInnowalk for voksne: Et effektivt aktivitetshjelpemiddel for mer fysisk aktivitet i hverdagen

Resultatet er at Per Øivind har blitt mer utholdende, fått økt strekk i knær og hofter og at skrittlengden har økt.

Dette henger nok også sammen med at han gjennomførte hofteoperasjonen, men den store treningsmengden hadde vært vanskelig å få til uten bruk av Innowalk.

Og ikke minst, han viser stor glede når han går i hjelpemiddelet.

Per Øivinds erfaring med Innowalk

  • Funksjonell gåtrening som har bedret gangmøster og gåfunksjon. Han går nå med litt eller ingen støtte.
  • Bedre humør og bedre kroppsbevissthet.
  • Mer bevegelighet og strekk i hofter og knær. Skrittlengden har økt.
  • Bedre utholdenhet og styrke. Mindre stillesitting.
  • Stor treningsglede.

New call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.