[Video] Per Øivind fikk bedre utholdenhet og humør med Innowalk

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
per-oivind-innowalk

Per Øivind er 25 år gammel og har Cerebral Parese, GMFCS II. Han har gangfunksjon, deltar i bassengtrening og mestrer generell daglig aktivitet, til tross for innskrenket bevegelighet i flere ledd, samt stor synshemning.

Med alderen har imidlertid Per Øivind opplevd forverring av grovmotorisk funksjon. Gangen ble gradvis dårligere og han behøvde mye støtte for å gå. Spastisitet og kontraktur førte til økt bøy i hofter og knær, og økende grad av funksjonshemninger førte til at han ble mer og mer stillesittende.


LES OGSÅ
6 vanlige utfordringer for voksne med CP

Innowalk ble anbefalt av fysioterapeut

I 2015 gjennomførte han en hofteoperasjon. I månedene før og etter operasjonen anbefalte fysioterapeut å benytte Innowalk som treningshjelpemiddel.

«Innowalk gir et godt og hensiktsmessig bevegelsesmønster. Den gir også en gunstig dynamisk belastning på muskel- og skjelettsystemet, i motsetning til statiske ståbrett og stårullestoler. Treningsformen er lett tilgjengelig for både bruker og hjelper, og aktiviteten bidrar til å opprettholde og bedre funksjonsnivå, blant annet gangen,» forteller fysioterapeut Halldis.


LES OGSÅ
Innowalk for voksne: Et effektivt aktivitetshjelpemiddel for mer fysisk aktivitet i hverdagen


Resultatet er at Per Øivind har blitt mer utholdende, fått økt strekk i knær og hofter og at skrittlengden har økt.

Dette henger nok også sammen med at han gjennomførte hofteoperasjonen, men den store treningsmengden hadde vært vanskelig å få til uten bruk av Innowalk.

Og ikke minst, han viser stor glede når han går i hjelpemiddelet.

Per Øivinds erfaring med Innowalk

  • Funksjonell gåtrening som har bedret gangmøster og gåfunksjon. Han går nå med litt eller ingen støtte.
  • Bedre humør og bedre kroppsbevissthet.
  • Mer bevegelighet og strekk i hofter og knær. Skrittlengden har økt.
  • Bedre utholdenhet og styrke. Mindre stillesitting.
  • Stor treningsglede.

New call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting