Hva er F-ordene «F-words in childhood disability»?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten

F-ordene: Fysisk og mental sunnhet, Ferdigheter, Fellesskap, Familie, Fornøyelse og Fremtid skal hjelpe klinikker, lærere og familier med å skape et støttende og inkluderende miljø som fokuserer på alle spekter av et barns liv. Fokus bør være på barnets ressurser! 

 I denne artikkelen kan du lære mer om:  

 • Hva er Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF)? 
 • Hva er F- ordene (F-words in childhood disability)?
  • Fysisk og mental sunnhet
  • Ferdigheter 
  • Felleskap
  • Familie
  • Fornøyelse
  • Fremtid
 • Hvordan brukes F-ordene til å se på mulighetene?
 • Hvordan kan familier bruke F-ordene når de kommuniserer med fagpersoner? 

Hva er Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF)? 

I 2001 introduserte Verdens helseorganisasjon den internasjonale klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF), som er en ramme utviklet for å beskrive og kategorisere helsetilstander og helserelaterte tilstander, samt for å fremme helse og velvære hos mennesker med og uten funksjonshemminger. 

ICF representerte et paradigmeskifte fra fokus på diagnose og behandling til et mer helhetlig syn på helse. Dette betyr at man beveget seg bort fra reparasjon og normalitet til å fokusere på funksjon og velvære for både den enkelte person og deres familie. 

ICF modellen

ICF-modellen viser samspillet mellom en person og deres miljø. Her får du en oversikt over hva hver boks betyr:  

Kroppsfunksjoner og -strukturer - er kroppens deler og hvordan de fungerer. For eksempel syn, hørsel, pusting, smerte, muskler og ledd. Det inkluderer også psykologiske funksjoner. 

Aktivitet - er hva en person gjør, slik som å bevege seg rundt, kommunisere, bruke hendene, ta vare på seg selv og komme overens med andre. 

Deltakelse - er hva en person gjør i sitt daglige liv hjemme, på skolen, på jobb eller i samfunnet. For eksempel å leke eller være med venner, dra på turer med familien osv. 

Miljøfaktorer - inkluderer det fysiske miljøet. Det kan for eksempel være ramper, fortau, trapper, lekeplasser og hjelpemidler. Det kan være faktorer som både hindre og fremme en persons evne til å fungere.   

Personlige faktorer - inkluderer en persons bakgrunn og etnisitet, alder, kjønn, og hva personen liker og ikke liker. 

Alle faktorene er sammenkoblet, og hvis ett område blir påvirket, kan det føre til endringer i et annet område. 

Som et eksempel: Om et barn har vanskeligheter med å bevege seg selvstendig, på grunn av faktorer i kroppen, slik som muskelstyrke, spastisitet, leddbevegelighet (Kroppens funksjon og strukturer), kan et ganghjelpemiddel (Miljøfaktor) brukes som et hjelpemiddel for å gjøre det mulig for barnet å gå selvstendig og kanskje delta i lek med venner ute eller på skolen (Aktivitet og deltakelse). 


jente leker med venner i sin nf-walker

Hva er F-ordene for barns utvikling? 

Tilbake i 2012 introduserte Dr. Peter Rosenbaum og kollegaer F-ordene for barns utvikling. F-ordene er bygget på ICF-rammeverket og representerer en morsommere måte å tenke og snakke om de forskjellige faktorene på. 

De seks F-ordene* 

 • Fysisk og mental sunnhet (eller fysisk form)
 • Ferdigheter (eller aktiviteter)
 • Felleskap (eller venner)
 • Fornøyelse (eller moro)
 • Familie
 • Fremtid
  *F-ordene er ikke offisielt oversatt til norsk, men her formulert på en forståelig måte basert på de engelske ordene, samt dansk oversettelse av F-ordene.


ICF modell


Her følger en beskrivelse av hvert ord og hvordan de er knyttet til ICF-rammeverket: 

Fysisk og mental sunnhet (eller fysisk form) er knyttet til "Kroppsfunksjon og kroppsstruktur" (ICF). Aktiviteter tilpasses det det enkelte barns behov, og skal være med på å forbedre fysiske kapasitet og generelle helse, noe som er avgjørende for barnets vekst og selvstendighet.  

Ferdigheter (eller aktiviteter) er relatert til "Aktivitet" (ICF) og refererer til hva barnet gjør og hvordan barnet løser en aktivitet. Det er ikke viktig hvordan det gjøres. 

Fellesskap (eller venner) refererer til "Deltakelse" (ICF). Det handler om alle våre vennskap i livet, og inkluderer ikke bare venner, men også foreldre, besteforeldre, søsken, kjæledyr osv. 

Fornøyelse (eller moro) er knyttet til "Personlige faktorer" (ICF) og handler om at barnets oppvekst skal bestå av mye lek og moro. Det er viktig å vite hva barnet like å gjøre og hva barnet ikke liker. Aktiviteter som barn synes er morsomme, kan effektivt brukes til å fremme læring og utvikling. 

Familie representerer "Miljøfaktorer" (ICF). Familien er de personer som kjenner barnet best og annerkjennelse av deres kunnskap om barnet er svært viktig for å fremme utvikling.   

Fremtid er det sjette ordet og er et ekstra ord, ikke inkludert i ICF. Dette fordi ICF er en beskrivelse av hva en person gjør i dag. Det sjette F-ordet: Fremtid er en påminnelse til oss alle om at barn endre seg konstant på grunn av vekst og utvikling.  

Hvordan F-ordene brukes for å se muligheter

Ved å bruke F-ordene kan klinikker, lærere og familier skape et støttende og inkluderende miljø som fokuserer på alle dimensjoner av et barns liv. Denne tilnærmingen hjelper til med å visualisere og arbeide mot en fremtid der barn, uansett funksjonsnivå, er i stand til å leve et fullverdig liv og delta aktivt i samfunnet. Det handler om å se og fremme potensialet i hvert barn, i stedet for å bare fokusere på deres begrensninger. 

Hvordan kan vi som familie bruke F-ordene i samhandling med fagpersoner? 

Dere kan bruke F-ordene (fysisk og mental sunnhet, ferdigheter, felleskap, familie, fornøyelse og fremtid) som et rammeverk når dere snakker med fagpersoner. Det kan være en effektiv måte for dere som familie å sikre en helhetlig tilnærming til barnets utvikling, spesielt i møter med helsepersonell, lærer og andre spesialister. Her er noen tips til hvordan dere kan integrere disse konseptene i diskusjoner med fagfolk: 

 

 1. Forbered spesifikke eksempler for hvert F-ord: 

 Ferdigheter (eller aktiviteter): Ta med notater som beskriver barnets ferdigheter og daglige aktiviteter. Diskuter hva barnet ditt kan gjøre og eventuelle nylige forbedringer eller ferdigheter som barnet har utviklet. 

Familie: Forklar hvordan din familie støtter barnets utvikling. Diskuter eventuell familiedynamikk eller ressurser som kan påvirke barnets fremgang. 

Fysisk og mental sunnhet (eller fysisk form): Del rutiner for barnets fysiske aktiviteter og eventuelle utfordringer eller suksesser på dette området. Understreke viktigheten av fysisk helse og spørre om mulige aktiviteter eller treningsformer.  

Fornøyelse (eller moro): Snakk om hva barnet ditt liker å gjøre og hvordan disse aktivitetene kan fremme barnets læring og utvikling. Diskuter hvordan disse kan integreres i terapeutisk eller pedagogiske strategier. 

Fellesskap (eller venner): Del informasjon om barnets sosiale interaksjoner og vennskap. Diskuter viktigheten av sosiale ferdigheter og be om råd eller ressurser for å fremme disse områdene. 

Fremtid: Del dine håp og ønsker for barnets fremtid, inkludert utdanning, arbeid og selvstendighet. Be om veiledning for å forberede deg selv og barnet på fremtidige steg og overganger. 

Oppfordrer deg til å lese denne artikkelen skrevet av en mor, som skrev en «F-ords avtale»  på vegne av sin sønn. 

2. Bruk F-ordene som en guide i møteagendaen: 

Strukturer diskusjoner rundt de seks områdene for å sikre en omfattende gjennomgang av barnets utvikling fra ulike vinkler. Dette hjelper til med å holde møtet fokusert og helhetlig. 

3. Snakk om inkludering

Bruk F-ordene til å argumentere for tilnærminger som inkluderer barnet ditt i så mange normale og berikende opplevelser som mulig. Understreke behovet for inkludering både hjemme, på skolen og ellers i samfunnet. 

4. Be om spesifikke tiltak eller støtte:

Basert på hvert av F-ordene, etterspør hvilke spesifikke tiltak, støtte eller ressurser som er tilgjengelige som kan fremme barnets utvikling på alle områdene. Dette kan inkludere terapi, pedagogiske verktøy, aktiviteter, idretter osv. 

5. Oppfordre til nært samarbeid:

Oppfordre fagpersoner til å samarbeide med deg, og understreke at du er en ekspert på ditt barn og en nøkkelpartner i planleggingen av alt fra barnets daglige omsorg til fremtidig utdanning. F-ordene kan være et rammeverk for samarbeide mellom instanser.  

Ved å bruke F-ordene i dialog med fagperson, kan din familie spille en proaktiv rolle i å forme støtten og tiltakene som tilbys barnet, og sørge for at de er omfattende og tilpasset barnets unike behov og potensial. Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til bedre forståelse og kommunikasjon, men også til å styrke din families mulighet til effektivt å fremme barnets utvikling. 

For å lære mer om F-ordene, delta på webinar og høre flere spennende podcasts kan du besøke  CanChilds webside og dere «F-words Knowledge Hub». 

Referanser: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dmcn.15021 

https://canchild.ca/en/research-in-practice/f-words-in-childhood-disability 

https://jessicageboers.ca/tag/six-f-words/ 

https://bloom-parentingkidswithdisabilities.blogspot.com/2013/03/has-your-doctor-heard-about-these-f.html 

https://canchild.ca/en/research-in-practice/f-words-in-childhood-disability/f-words-in-practice 

https://www.elsassfonden.dk/nyheder/samarbejde/f-ord-kan-styrke-samarbejde/ 

https://www.nkbuf.no/seks-f-ord-i-habilitering.6284871-563985.html 

 


 

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting