Innowalk for voksne: Et effektivt aktivitetshjelpemiddel for mer fysisk aktivitet i hverdagen

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
et-effektivt-aktivitetshjelpemiddel-for-mer-fysisk-aktivitet-i-hverdagen.png

Jobber du med personer som har funksjonsnedsettelser, vet du viktigheten av å tilrettelegge for deltakelse og aktivitet i hverdagslivet. Vi tar en titt på hvordan Innowalk for voksne hjelper deg i arbeidet.

et-effektivt-aktivitetshjelpemiddel-for-mer-fysisk-aktivitet-i-hverdagen.png

Hjelpemidler som er lett tilgjengelig, gjør det morsommere og enklere å drive med fysisk aktivitet på daglig basis.

De siste årene har det blitt stadig mer fokus på voksne med nedsatt funksjonsevne, og konsekvensene av det å leve med en livslang funksjonsnedsettelse. Det ser vi på den økende mengden av forskningsartikler på temaet, der mye av oppmerksomhet rettes mot de helsemessige konsekvensene av store mengder stillesitting og lite fysisk aktivitet.

På grunn av måten refusjonsordningene har fungert, har dessverre mange aktivitetshjelpemidler kun vært tilgjengelig for barn og unge.

Det har heldigvis endret seg, ettersom det nå er mulighet for å søke om aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år i Norge (kilde). Det medfører nye muligheter for voksne med funksjonsnedsettelser som ønsker en mer aktiv hverdag.


LES OGSÅ: 6 vanlige utfordringer for voksne med CP

Fysisk aktivitet er nøkkelen

Som terapeut har du en viktig rolle når det kommer til å veilede og tilrettelegge for at brukeren kan leve et aktivt og inkluderende liv. Samtidig er det å være i fysisk aktivitet viktig for å opprettholde god helse.

Voksne personer med nedsatt funksjonsevne har som alle andre behov for trening og fysisk aktivitet, for å opprettholde kroppens styrke, relativt til kroppens utvikling. I tillegg opplever personer med funksjosnnedsettelser at tilstanden setter sitt preg på både kropp og sinn over tid, derfor er det enda viktigere at det tilrettelegges for fysisk aktivitet og tilpasset trening gjennom hele livet (kilde).

For personer med MS, har fysisk aktivitet vist seg å bidra til økt fysisk og psykisk overskudd (kilde). Det å være i aktivitet reduserer utmattelse, og stimulerer hjernen som blir bedre til å bearbeide informasjon. Omtrent halvparten av personer med MS opplever depresjon i løpet av livet. Fysisk aktivitet har vist seg å ha positiv effekt på depresjon og anses dermed som et nyttig virkemiddel.

For personer med cerebral parese (CP), har det vist seg at fysisk aktivitet også har god effekt. Det bidrar ikke minst til å redusere stillesitting, men reduserer også sjansen for å utvikle kroniske sykdommer som diabetes, astma og hjertesykdommer – alle forbundet med inaktivitet (kilde).


LES OGSÅ: Fystioterapi for voksne med cerebral parese

 

En mer aktiv hverdag med Innowalk 

Har du pasienter med MS, CP eller andre diagnoser som har begrenset gange eller mistet gangfunksjonen, er Innowalk et hensiktsmessig hjelpemiddel. Det gir mulighet for trygg og sikker aktivitet i stående posisjon. Mengden av støtte som brukeren har behov for tilpasses individuelt, og brukeren får dermed muligheten til å utøve lett fysisk aktivitet på daglig basis. Dette er med på å begrense stillesitting, noe som påvirker helsen positivt.

Forskning viser at fysisk aktivitet påvirker respirasjon og sirkulasjon samt mage- og tarmsystemet positivt. Muskler og ledd blir tøyd, og bentettheten stimuleres og utvikles gjennom vektbæring og muskelbruk.

Made for Movement har nå introdusert Innowalk Large og fått inkludert også denne størrelsen i rammeavtalen med NAV. Innowalk Large er tilpasset brukere opp til 190 cm og 95 kg. Som med alle andre Innowalk størrelser kan Innowalk Large skreddersys til brukernes behov ved hjelp av ekstrautstyr. Made for Movement har egne hjelpemiddelkonsulenter til disposisjon som sørger for at du mottar et skreddersydd hjelpemiddel som er riktig innstilt til enhver tid. Det gjør at brukeren opplever maksimal effekt, og du som fysioterapeut får et verktøy som følges opp av fagpersoner.

Har du spørsmål til hvordan du skal søke på aktivitethjelpemidler, kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Du kan også benytte vår egen guide, som forteller hvordan du skal gå frem for å søke om utprøving av Innowalk. 

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting