Hva er en funksjonsnedsettelse?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Smilende jente i rosa klær som holder blond mann i hånden

En funksjonsnedsettelse innebærer tap av, skade eller avvik av kroppslige- eller psykologiske funksjoner, enten i form av mentale, fysiske, intellektuelle eller sensoriske utfordringer, og i denne artikkelen kan du lese mer om hvordan livet kan se ut med en funksjonsnedsettelse.

I denne artikkelen kan du lese mer om:  

 • Hva er en funksjonsnedsettelse? 
 • Ulike former for funksjonsnedsettelser 
 • Hva er årsaken til en funksjonsnedsettelse? 
 • Å leve med en funksjonsnedsettelse
  • Hjelpemidler  
  • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
  • Universell utforming
 • Historier fra virkeligheten 

Hva er en funksjonsnedsettelse? 

En funksjonsnedsettelse innebærer tap av, skade eller avvik av kroppslige- eller psykologiske funksjoner, enten i form av mentale, fysiske, intellektuelle eller sensoriske utfordringer.     

Funksjonsnedsettelser er en del av det å være menneske – ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil nesten alle oppleve en midlertidig eller vedvarende funksjonsnedsettelse i løpet av livet. Faktisk lever om lag 18 prosent av befolkningen med en funksjonsnedsettelse til enhver tid.  

Men hva betyr det egentlig, og hvordan påvirker det hverdagen?  

Ulike former for funksjonsnedsettelser 

Funksjonsnedsettelser kan klassifiseres i ulike kategorier, blant annet:  
 • Fysiske nedsettelser - påvirker personens mobilitet. eksempelvis cerebral parese, ryggmargsskader og amputasjoner 
 • Sensoriske nedsettelser - påvirker en persons syn eller hørsel. Eksempelvis døvhet, nedsatt hørsel og synshemning  
 • Kognitive eller mentale funksjonsnedsettelser - omfatter tilstander som påvirker læring, kommunikasjon og mental helse, slik som autisme, Downs syndrom og ulike psykiske lidelser 
 • Kroniske helsetilstander - enkelte kan føre til funksjonsnedsettelser over tid, slik som diabetes og hjertesykdommer 

Hva er årsaken til en funksjonsnedsettelse? 

Det er mange mulige årsaker til funksjonsnedsettelser, men det kan blant annet skyldes genetikk, sykdom og skader.  

Enkelte funksjonsnedsettelser, slik som Downs Syndrom og Spinal Muskel Atrofi er genetiske sykdommer og er til stede fra fødselen, mens andre kan oppstå rett etter fødsel på grunn av komplikasjoner, slik som cerebral parese. Andre funksjonsnedsettelser kan utvikle seg over tid eller oppstå akutt grunnet sykdom, ulykker eller aldring.  

Å leve med en funksjonsnedsettelse 

Å navigere i hverdagen med funksjonsnedsettelser kan by på ulike utfordringer, både for den enkelte, men også dem rundt. Det betyr likevel ikke at en ikke kan leve et godt liv, men det er viktig å anerkjenne hindringene som kan oppstå og se på ulike løsninger og tilpasninger som gjør livet med en funksjonsnedsettelse lettere – slik som hjelpemidler, brukerstyrt personlig assistent og universell utforming. 

Hjelpemidler 

Hjelpemidler er verktøy, teknologier elle systemer som er designet for å forebygge ytterligere funksjonsnedsettelse, støtte personens selvstendighet og muligheter for deltakelse, samt lette omsorgsbyrden for omsorgspersonen.   

Bruken av hjelpemidlet skal være med på å styrke personens gjennomføringsevnen for å håndtere egne behov, og ved å tilrettelegge for større selvstendighet bidrar hjelpemidlene med å forbedre livskvaliteten og muliggjøre mer inkluderende deltakelse i samfunnet for personer med ulike behov.  

I Norge er stønad til tekniske hjelpemidler hjemlet i folketrygdloven og formidles gjennom NAV. Det omfatter hjelpemidler som er egent til direkte å avhjelpe, erstatte eller kompensere for en funksjonssvikt og inkluderer et mangfold av løsninger, fra enkle hjelpemidler som høreapparater, ganghjelpemidler, posisjoneringshjelpemidler, og til mer sofistikerte teknologiske fremskritt innenfor bevegelsesteknologi og kommunikasjon.  

Dette omfattende tilbudet sikrer at personer med funksjonsnedsettelser har tilgang på nødvendige ressurser for å styrke deres selvstendighet og deltakelse i samfunnet. 

Les også: Hvilket hjelpemiddel passer mitt barn?

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

BPA er en ordning som gi personer med langvarige og omfattende behov for assistanse større frihet og kontroll. Dette omfatter alt fra hjelp i hjemmet til assistanse på arbeidsplassen eller deltakelse i sosiale aktiviteter, og dette bidrar til å øke samfunnsdeltakelsen på egne premisser. BPA’er er valgt ut og ansatt av brukeren selv og det er hen som bestemmer hva assistentene skal bistå med og til hvilke tider.  

Universell utforming 

Universell utforming et fundamentalt prinsipp som supplerer til tilbudet av hjelpemidler og støtteordninger, og er lovpålagt gjennom likestillings- og diskrimineringsloven §17. Universell utforming handler om å designe produkter, omgivelser, tjeneste og programmer slik at de kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsevne.  

Dette styrker tilgjengeligheten og brukervennligheten av omgivelser og tjeneste, noe som komplementere målet om økt selvstendighet og deltakelse. Når dette kombineres med det brede spekteret av hjelpemidler og støtteordninger skapes et robust rammeverk som muliggjør aktivitet for alle.   

Sammen skaper kombinasjonen av hjelpemidler, støtteordninger og universell utforming et fundament for et samfunn hvor alle har muligheten til å delta og leve selvstendige liv, og spiller en kritisk rolle for å forbedre livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser. 

Historier fra virkeligheten  

Historiene til Krister og Alvin er levende eksempler på hvordan hjelpemidler og støtteordninger kan ha en positiv innvirkning på livene til personer med funksjonsnedsettelser. Disse to unge guttene har møtt på betydelige utfordringer på grunn av funksjonsnedsettelsene deres, men de har også opplevd store forbedringer i livskvaliteten deres på grunn av egen viljestyrke og tilgangen på hjelpemidler som blant annet Innowalk. 

Ung gutt er begeistret  

Innowalk har gjort det mulig for dem å stå og bevege seg innenfor et kontrollert miljø, noe som har hatt vidtrekkende positive effekter på deres fysiske helse ved å forbedre blodsirkulasjonen og muskelstyrken. Videre har det også hatt en oppmuntrende effekt på deres sosiale relasjoner og mentale velvære, ved å gi dem en fornyet følelse av mobilitet og frihet. 

For personer som Krister og Alvin representerer tilgangen slike hjelpemidler mer enn bare fysisk assistanse: det bryter ned barrierer og åpner dørene for en mer aktiv deltakelse i sosiale aktiviteter og utdanning, og understreker viktigheten av hjelpemidler og støtteordninger.  

Buk av disse hjelpemidlene og støtteordningene viser veien mot et mer inkluderende samfunn, som ikke bare tilbyr virkemidler for å overkomme fysiske barrierer; men som er brobyggere mot større deltakelse og tilhørighet i samfunnet.  

Gjennom inspirerende historier som Kister og Alvin sine blir vi minnet om den transformative effekten av tilgang på hjelpemidler og støtte, og de lyser opp potensialet for forbedring av livskvalitet og understreker viktigheten av tilgjengelighet.  


Fysisk aktivitet har mange positive effekter 

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting