Hvilket hjelpemiddel passer mitt barn?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Innowalk_Which-product-suits-my-child

Et hjelpemiddel har til formål å støtte barnets utvikling, øke selvstendigheten og la barnet utforske verden til tross for dets funksjonshemming. Made for Movements løsninger er designet for å fremme aktivitet og deltakelse, men du spør kanskje “Hvilket hjelpemiddel passer mitt barn?”.

I denne artikkelen vil jeg forklare forskjellene på Made for Movements hjelpemidler og gi noen anbefalinger for å hjelpe deg å velge.

Vi tilbyr hjelpehjelpemidler i to hovedkategorier: 

  1. Ganghjelpemidler som er designet for å assistere gangeHensikten er å kompensere for funksjonsnedsettelsen ved å gi nok støtte til at barnet kan gå selvstendig og oppleve frihet og mestring ved å komme seg rundt på egenhånd. Et gåtreningshjelpemiddel brukes når barnet kan bære egen vekt og har potensiale til å lære seg å gå selvstendig eller med enklere støtte. Et avansert  gåtreningshjelpemiddel har mer omsluttende kroppsstøtte og er hensiktsmessig når barnetrenger flere støttepunkter for å kunne gå. 
  2. Motorisertstå-og gåtreningshjelpemiddelfor å fremme fysisk aktivitet.Gir mulighet for mobilisering og aktivitet ioppreist,stående stilling, samtimøtekommer komplekse brukerbehov med god og sikker posisjonering og støtte.  

Ganghjelpemidler 

Hibbot er et gåtreningshjelpemiddel som fasiliterer gangved å simulere fysioterapeutens hender.  

Barn med lett til moderat fysisk funksjonsnedsettelse opplever ofte utviklingsforsinkelser i grovmotoriske ferdigheter, som redusert balanse og muskelstyrke. Hibbot muliggjør tidlig mobilisering og høyintensiv gangtrening. Hjelpemiddelet er med på å forbedre evnen til å stå og gå ved å tilby akkurat nok støtte til å balansere kroppen og aktivere muskulaturen i underekstremitetene.   

Hvem kan ha nytte av å bruke Hibbot? 

Hvis et barn kan stå ved hjelp av noe manuell støtte rundt bekkenet og har god hode- og bolkontroll, i tillegg til at barnet kan sitte selvstendig, kan det være en aktuell kandidat. Funksjonsnivået kan tilsvare CP GMFCS, II-IIIUansett diagnose, enten det er CP, nevromuskulære sykdommer, ervervede hjerneskader eller syndromer, er det viktig å starte gangtreningen tidlig. Hibbot er egnet for barn fra 12 måneder til 7 år.

Gutt tar skritt med Hibbot og strekker seg etter en ball

NF-Walker er et treningshjelpemiddel som stimulerer til sosial interaksjon, med begge hender fri.  

Først og fremst gjør NF-Walker det mulig for barnet å forflytte seg rundt i en oppreist stående posisjon. Siden barnet kan bevege seg rundt selvstendig, og med begge hendene fri, vil barnet lettere kunne delta i og utføre forskjellige aktiviteter sammen med andre. NF-Walker kan brukes allerede fra 12 månedersalderen, noe som gir barnet en unik mulighet til å utforske omgivelsene tidlig. Hjelpemiddelet brukes hovedsakelig av barn med nedsatt funksjonsevne der selvstendig gange eller gange med lett støtte ikke er oppnåelig, for eksempel CP, GMFCS nivå IV og V. 

Å være i oppreist stående posisjon gir barnet anledning til å samhandle med andre. Det gjør det mulig for barnet å leke, delta og kommunisere med jevnaldrende i øyehøyde, noe som kan skape en bedre følelse av kontroll, selvstendighet og interaksjon. Å ha evnen til å delta i sosiale samhandlinger kan også føre til en høyere grad av velvære for barnet (Pin, 2007).   

Eldre gutt med personlig assistent leker i NF-Walker

Hvorfor er NF-Walker et godt valg for barn med store funksjonsnedsettelser? 

NF-Walker er unik når det gjelder støttepunkter for barnet. Skinnesystemet sikrer korreksjon av bena uansett om barnet er svakt, har lav muskeltonus eller har høy grad av spastisitet. Hjelpemiddelet tilpasses til det enkelte barnet og dets behov. Det betyr at NF-Walker gir mulighet for mye støtte hele veien fra føttene til hodet for å stimulere til og sikre en hensiktsmessig stående stilling, så vel som tilstrekkelig støtte slik at barnet skal kunne mestre det å gå. Det er mulig å gradvis fjerne støtte for å initiere og stimulere motorisk utvikling. 

Motorisert stå- og gåtreningshjelpemiddel for å fremme fysisk aktivitet 

Innowalk bidrar til fysisk og psykisk velvære  

Innowalk er som en ellipsemaskin for personer med nedsatt funksjonsevne. Barnet støttes trygt i oppreist, stående stilling med naturlig vektbæring, og hjelpemiddelet tillater assisterte, repeterende bevegelser av bena ved hjelp av en motor. I tillegg kan håndtak for armene settes på for bevegelse av hele kroppen.

Å være i oppreist stilling har sine fordeler, men legges det til bevegelse av hele kroppen samtidig, får man enda flere positive resultater. Det er faktisk fysisk aktivitet! Fysisk aktivitet øker stoffskiftet og gir mange helserelaterte fordeler. På samme måten som NF-Walker, har også Innowalk et individuelt tilpasset støttesystem fra føtter til hodet, for å sikre en hensiktsmessig posisjon i stående stilling.  

Ung jente står i Innowalk mens hun leser en bok med ei venninne

Hvem kan ha fordeler av å bruke Innowalk? 

Siden lanseringen i 2008 har Innowalk blitt et verdifullt hjelpemiddel for tusenvis av barn med bevegelseshemming. Blant annet når målet er å øke det fysiske aktivitetsnivået, mobilisering i stående, forbedre leddbevegeligheten i underekstremitetene og påvirke muskeltonusDet kreves ingen selvstendig evne til å stå eller gå for å benytte Innowalk  

Hva er de viktigste forskjellene mellom et ganghjelpemiddel og et motorisert stå- og gåtreningshjelpemiddel? 

Et ganghjelpemiddel gir barnet mulighet for mobilitet og forflytning fra A til B. Å gå er en kompleks oppgave og barnets styrke og fysiske begrensninger vil påvirke mobilitetspotensialet. Det kan ta tid for barnet å finne sin egen måte å gå på og bygge nok styrke til å klare det. Noen barn som har potensiale til å lære å gå bør bruke et gåtreningshjelpemiddel som Hibbot. For barn som trenger mer omfattende støtte, kan det viktigste være mobilitet og deltakelse i øyehøyde med andre barn.
NF-Walker 
er vårt flaggskip når det gjelder gangtreningshjelpemiddel for barn med store funksjonsnedsettelser.  

Et motorisert stå- og gåtreningshjelpemiddel, som innowalk, assisterer barnet med bevegelse ved hjelp av en motor. Dette gjør at barnet kan oppleve repeterende bevegelser, som det kanskje ikke har kapasitet til å gjøre på egen hånd. For noen barn kan dette være den eneste måten å oppnå nok bevegelse og aktivitet i løpet av dagen, hvor mesteparten av tiden tilbringes stillesittende i rullestol. 

Alle våre hjelpemidler er utviklet for å kunne benyttes av barn med lette til store funksjonsnedsettelser og kan allerede brukes fra 12 månedersalderen, som er den anbefalte alderen for å komme opp i stående stilling. 

Hvilket produkt passer mitt barn?  

Barns og familiers behov er forskjellige, og dette bør tas i betraktning når det velges enten mellom et ganghjelpemiddel og/eller et motorisert stå- og gåtreningshjelpemiddel.

Du bør stille deg spørsmål som "mål og hensikten med hjelpemiddelet", "barnets funksjonsnivå", "hvor det skal brukes", "hvem som skal assistere barnet i bruken av hjelpemiddelet", "hvilke andre hjelpemidler bruker barnet” og så videre.  

Eksempler på spørsmål og svar: 

  1. Hva er målet med å bruke hjelpemiddelet 
MÅL: Gå fra A til B og øke barnets selvstendighet. Barnet mitt haren omfattende fysisk funksjonsnedsettelse.
LØSNING: NF-Walker er kanskje det riktige valget. 
MÅL:Forbedre barnets gangferdigheter – blant annet forebygge fleksjon i knærne ogtågange. 
LØSNING: Hibbot kan være det rette hjelpemiddelet for å forbedre balanse og muskelstyrke, samt forebygge ytterligere utvikling av crouch-gange.
MÅL: Øke fysisk aktivitetsnivå, ettersom barnet er sterkt funksjonshemmet og tilbringer mesteparten av tiden sin i rullestol. 
LØSNING: Innowalk kan være den rette løsningen for å øke det daglige fysiske aktivitetsnivået på en sikker måte og med nok støtte for en hensiktsmessig posisjonering.
MÅL: Barnet mitt mister evnen til å gå (diagnoserelatert) og risikerer å utvikle kontrakturer i nedre ekstremiteter.
LØSNING: Innowalk kan være den rette løsningen for å stimulere til fullt bevegelsesutslag i leddene på en trygg og behagelig måte og samtidig tillate fysisk aktivitet.

Les også: [Video] Niels fikk betydelig forbedret leddbevegelighet ved hjelp av Innowalk

  1. Hvor skal hjelpemidlet brukes? 

Hvis du har veldig lite plass, og begrensede muligheter for å være utendørs med barnet ditt, kan Innowalk være den rette løsningen for deg. Innowalk tar lite plass siden det er et stasjonært hjelpemiddel, men barnet får allikevel mulighet til bevegelse med mange repetisjoner. 

  1. Barnet mitt liker å utforske og det er ønskelig å bruke hjelpemiddelet i barnehagen? 

Da vil antakelig NF-Walker passe best for barnet ditt. Hun eller han vil ha muligheten til å leke med jevnaldrende både innendørs og utendørs i barnehagen. Det oppmuntres til aktivitet og lek når barnet har begge hendene fri og samtidig kan forflyttes seg fra A til B. Du kan til og med spille ball når du står i NF-Walker. 

Last ned vår guide: Gøyale aktiviteter for barn som bruker ganghjelpemidler.   

Som du ser er ganghjelpemidler og motoriserte stå- og gåtreningshjelpemidler to forskjellige produktkategorier som dekker ulike behov. Dkan imidertid også supplere hverandre, slik at barnet får de beste alternativene når det gjelder aktivitet og deltakelse. 

Kontakt oss

Først publisert: 22.08.2019. Sist oppdatert: 26-02.2021.

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting