[Video] Ada har cerebral pares – detta är hennes erfarenhet av Innowalk

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Ada-2.jpg
Visste du att det går att förbättra mag-tarmfunktionen genom att stå i ett rörelsehjälpmedel? Detta är bara en av fördelarna som Ada har upplevt genom att använda Innowalk.

Ada-2.jpg 

Ada, som vid denna tidpunkt var 4 år, föddes 3 månader för tidigt. Hon har cerebral pares (CP) med en funktionsnivå motsvarande GMFCS IV, vilket betyder att hon behöver assistans eller hjälpmedel för att förflytta sig i de flesta situationer.

Vad är cerebral pares?
Cerebral pares (CP) är en samlingsterm för en grupp av tillstånd med förändrad motorisk funktion och är den vanligaste orsaken till fysiska funktionsnedsättningar i barndomen. Cerebral pares tar sig olika uttryck och skiljer sig i grad beroende på skadans omfattning och innebär rörelsestörningar, balansproblem och generellt nedsatt motorisk funktion.
I genomsnitt diagnostiseras vartannat till vart tredje nyfött barn per tusen med cerebral pares.

För hennes föräldrar har det varit mycket viktigt att få henne att stå aktivt med belastning och i ett gångmönster. Målet har varit att förbättra Adas muskelstyrka och stabilitet, vilket kommer att ge henne möjlighet till ökad aktivitet och social interaktion.

 

Från några minuter till en halvtimme

Redan när Ada var 18 månader gammal fick hon sitt första ståhjälpmedel, som hon använde i cirka 1 år innan hon bytte till Innowalk vid en ålder av 2,5 år. De första fyra veckorna i Innowalk var en utprovningsperiod som innehöll testning och mätningar av olika funktioner för jämförelse med tiden före och efter det att hjälpmedlet introducerades.

Adas förmåga att sitta självständigt testades och det visade sig att hennes förmåga att kunna sitta utan stöd ökade från några få minuter till en halvtimme. Mätningarna visade även på kliniskt viktiga förändringar av ledrörligheten, en viktig parameter för Adas framtida möjlighet att kunna röra sig i andra gånghjälpmedel.

Arton månader efter att Ada började träna i Innowalk går hon nu i hjälpmedlet 30 minuter två gånger om dagen, varje dag. Eftersom hon är i en stående position kan hon delta i aktiviteter tillsammans med de andra barnen, som att läsa böcker, rita eller vara med i gruppaktiviteter.

Förskolepersonalen gör ett fantastiskt jobb med att kombinera träning i Innowalk med aktiviteter tillsammans med de andra barnen. Ada älskar att stå i Innowalk.
Adas mamma

Tack vare Innowalk har Ada fått mer styrka och bättre stabilitet i kroppen, och den ökade aktiviteten stimulerar även hennes mag-tarmfunktion, som nu är mycket bättre. Dessutom har Ada upplevt följande:

  • Ökad ledrörlighet i vrister och knän
  • Bättre motorisk funktion

Är du fysioterapeut som arbetar med barn eller är du förälder till ett barn som eventuellt kan dra nytta av ett rörelsehjälpmedel? Klicka på länken nedan för att komma i kontakt med oss – vi svarar gärna på dina frågor!

Infoga länk i artikeln till:

Har du några frågor om våra hjälpmedel?  Kontakta oss idag. 

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker