Vilken inverkan har Innowalk på barn med funktionsnedsättningar?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Sara med sin hjelpemiddelskonsulent i et rosa rom. Hvilken innvirkning har Innowalk på barn med funksjonsnedsettelser?

Forskning visar lovande resultat för barn med cerebral pares som använder Innowalk.

Sara med sin hjelpemiddelskonsulent i et rosa rom. Hvilken innvirkning har Innowalk på barn med funksjonsnedsettelser?

En studie utförd av masterstudenten Hege Marie Hansen vid Universitetet i Bergen, visar att Innowalk kan ha positiv inverkan på både ledrörligheten och den grovmotoriska funktionen.

Studien hade två deltagare och därför kan man inte dra några generella slutsatser. Trots det visar resultaten att det finns ett samband mellan användningen av hjälpmedlet och positiva förändringar i ledrörligheten och den motoriska funktionen.


Bakgrund till studien

Fysioterapi för barn med cerebral pares som har nedsatt eller ingen gångfunktion kombineras i allt högre utsträckning med motoriserade tränings- och stimuleringshjälpmedel. Dessa hjälpmedel ska bidra till att stimulera och förbättra barnets aktivitetsnivå, kroppsstruktur och kroppsliga funktioner.

Avsikten med studien var att undersöka i vilken utsträckning som grovmotorisk funktion, ledrörlighet och spasticitet påverkas hos barn med cerebral pares som använder tränings- och stimuleringshjälpmedelet  Innowalk.

LÄS OCKSÅ: Kaja använder Innowalk varje dag – Hon är gladare och känner sig piggare

Material och metoder

Studien använde ett kvantitativt tillvägagångssätt med ”single-subject design”. Urvalet valdes strategiskt och bestod av två barn med cerebral pares, nivå 3 respektive 5.

Observationerna och testerna utfördes före och efter interventionen i samarbete med barnens fysioterapeuter i en känd och säker miljö. Under interventionsperioden använde barnen Innowalk dagligen i nio respektive tolv veckor. Den grovmotoriska funktionen undersöktes med hjälp av GMFM-66, spasticiteten mättes med en modifierad Ashworth-skala och ledrörligheten i de nedre extremiteterna mättes med hjälp av en goniometer.

Vad blev resultaten?

”Barn 1” uppvisade förbättring i ett av testerna i GMFM-66. Ledrörligheten visade på kliniskt förändring mätt med 2-SD vid tre ledmätningar, dorsalflexion höger fot med sträckt knä, utåtrotation höger höft och inåtrotation vänster höft.

”Barn 2” uppvisade förbättring i två tester i GMFM-66. Barnet hade även tre ledmätningar som visade på kliniskt förändring mätt med 2-SD: poplitealvinkel höger knä, dorsalflexion av höger ankel med sträckt knä och inåtrotation höger höft.

LÄS OCKSÅ: Fysioterapi för vuxna med cerebral pares

Slutsats

Resultaten från GMFM-66. och mätningarna av ledrörligheten visar att Innowalk kan han en positiv inverkan på den grovmotoriska funktionen och ledrörligheten. Studien visade inte på några förändringar av barnens spasticitet, men det har tidigare visats att 30 minuter i aktivt stående kan påverka spasticitet positivt (Stevenson, 2010; Kheder & Nair, 2012).

Ett barn med GMFCS nivå 5 kan utveckla kontrakturer och smärtor, och Innowalk kan ha en stor inverkan med tanke på kontrakturprofylax. Bra rörelseuttag kan också reducera faran för luxationer av leder och kirurgiska ingrepp som ett resultat av nämnda kontrakturer.

Det är troligt att ett barn med GMFCS nivå 3 kan uppnå en viss gångfunktion genom att använda hjälpmedel. För att optimera gångfunktionen är det viktigt med ett tillfredsställande rörelseuttag i lederna i de nedre extremiteterna, muskelstyrka och bålkontroll, som alla påverkar barnets balans och möjligheter till självständig rörelse.

Du kan läsa hela studien på Universitetet i Bergens hemsida, som för övrigt är grunden för denna artikel.

Varför aktivt stående?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker