Hvilken innvirkning har Innowalk på barn med funksjonsnedsettelser?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Sara med sin hjelpemiddelskonsulent i et rosa rom. Hvilken innvirkning har Innowalk på barn med funksjonsnedsettelser?

Forskning viser lovende resultater for barn med cerebral parese som benytter Innowalk.

En studie utført av masterstudenten Hege Marie Hansen ved Universitetet i Bergen, viser at Innowalk kan ha positiv innvirkning på både leddbevegelighet og grovmotorisk funksjon.

Studien hadde to deltagere og dermed kan en ikke trekke noen generelle konklusjoner. Likevel viser resultatene at det er en sammenheng mellom bruk av hjelpemidlet og positive endringer i leddbevegelighet og motorisk funksjon.

Last ned intervju: Ulrik lever et aktivt og rikt liv med Innowalk og NF-Walker

Sara med sin hjelpemiddelskonsulent i et rosa rom. Hvilken innvirkning har Innowalk på barn med funksjonsnedsettelser?

Bakgrunnen for studien

Fysioterapibehandling av barn med cerebral parese som har nedsatt eller ingen gangfunksjon kombineres i stadig større grad med motoriserte trenings- og stimuleringshjelpemidler. Disse hjelpemidlene skal bidra til å stimulere og bedre barnets aktivitetsnivå, kroppsstruktur og kroppsfunksjoner.

Hensikten med studien var å undersøke i hvilken grad grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet påvirkes hos barn med cerebral parese som bruker trenings- og stimuleringhjelpemidlet Innowalk.

Les også: Hva er forskjellen på stå- og gåhjelpemidler?

Materialer og metoder

Studien benyttet en kvantitativ tilnærming med «single-subject design». Utvalget var strategisk valgt og bestod av to barn med cerebral parese, henholdsvis GMFCS nivå 3 og 5.

Observasjoner og testing ble utført før og etter intervensjonen i samarbeid med barnas lokale fysioterapeuter i kjente og trygge omgivelser. I intervensjonsperioden brukte barna Innowalk daglig i henholdsvis ni og tolv uker. Grovmotorisk funksjon ble undersøkt ved hjelp av GMFM-66, spastisiteten ble målt med modifisert Ashworth-skala og leddbevegeligheten i underekstremitetene ble målt ved hjelp av et goniometer.

Hva var resultatene?

«Barn 1» viste forbedring i ett testledd i GMFM-66. Leddbevegelighet viste klinisk viktig endring målt med 2-SD på tre leddmålinger: dorsalfleksjon høyre ankel med ekstendert kne, utadrotasjon høyre hofte og innadrotasjon venstre hofte.

«Barn 2» hadde forbedring i to testledd i GMFM-66. Barnet hadde også tre leddmålinger som viste klinisk viktig endring målt med 2-SD: poplitealvinkel høyre kne, dorsalfleksjon av høyre ankel med ekstendert kne og innadrotasjon høyre hofte.

Les også: Hvilke kartleggingsverktøy finnes det for å undersøke og vurdere personer med cerebral parese?

Konklusjon

Resultatene fra GMFM-66 og målingene av leddbevegelighet viser at Innowalk kan ha en positiv påvirkning på grovmotorisk funksjon og leddbevegelighet. Studien viste ikke noen endringer i barnas spastisitet, men det har tidligere blitt vist at 30 minutter i aktiv stående kan påvirke spastisitet positivt (Stevenson, 2010; Kheder & Nair, 2012).

Et barn med GMFCS nivå 5 kan utvikle kontrakturer og smerter, og Innowalk kan ha en stor betydning med tanke på kontrakturprofylakse. Godt bevegelsesutslag kan også redusere faren for dislokasjon av ledd og kirurgiske inngrep som et resultat av de nevnte kontrakturene.

Det er sannsynlig at et barn med GMFCS nivå 3 kan oppnå en viss gangfunksjon ved å bruke hjelpemidler. For å optimalisere gangfunksjonen, er det viktig med et tilfredsstillende bevegelsesutslag i leddene i underekstremitetene, muskelstyrke og trunkus kontroll, som alle påvirker barnets balanse og muligheter for selvstendig bevegelse.

Du kan lese hele studien på Universitetet i Bergens nettsider, som for øvrig er grunnlaget for denne artikkelen.

Ulrik lever et aktivt og rikt liv med Innowalk og NF-Walker

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting