Hvilke kartleggingsverktøy finnes det for å undersøke og vurdere personer med cerebral parese?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Gutt med funksjonsnedsettelse og smilende kvinne på et lekerom. Hvilke kartleggingsverktøy finnes det for å undersøke og vurdere personer med cerebral parese?

Det finnes flere kartleggingsverktøy som brukes til å undersøke og vurdere ferdighetene til personer med cerebral parese (CP). Men med såpass mange alternativer, kan det være utfordrende å vite hvilke du bør bruke, og når.

I denne artikkelen tar vi en titt på formålet til tre ulike kartleggingsverktøy, og hvordan de kan hjelpe deg med å undersøke og vurdere ferdighetene til barn med CP.

Gutt med funksjonsnedsettelse og smilende kvinne på et lekerom. Hvilke kartleggingsverktøy finnes det for å undersøke og vurdere personer med cerebral parese?


1. GMFM

Gross Motor Function Measure (GMFM) er et observasjonsinstrument som har til hensikt å vurdere og evaluere et barns grovmotoriske funksjonsevne. Det finnes to versjoner av verktøyet: originalen GMFM-88, og den nyere GMFM-66, som ifølge CanChild gir mer informasjon og derfor er bedre egnet til målsetting enn forgjengeren.

Før du tar i bruk verktøyet bør du sette deg inn i retningslinjene, og helst gjennomføre noen testundersøkelser (du kan for eksempel gjennomgå testen med andre fysioterapeuter). For å bruke GMFM trenger du ikke avansert utstyr; du finner mesteparten i et standard behandlingsrom for barn (matter, benker, leker og trapper), og testarket som brukes er gratis nedlastbart på nettet.  

Det finnes også en programvare, Gross Motor Ability Estimator (GMAE), som beregner totalsummer og resultater basert på testpoengene du legger inn. I likhet med testarket er programvaren gratis å laste ned.

LES OGSÅ: Hva er forskjellen på stå- og gåhjelpemidler? 


2. PEDI-CAT

The Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test (PEDI-CAT) er et evalueringsverktøy som vurderer et barns ferdigheter innen fire områder: hverdagsaktiviteter, forflytning, sosial fungering og egenomsorg.

Verktøyet kan brukes til å lage anvisninger om hjelpebehov og intervensjoner, og vurdere hvordan behandlinger og tilrettelegginger har fungert over tid. Det kan også benyttes til å måle fremgang og utvikling i en gruppe.

Det beregnes to ulike poengsummer eller skår i PEDI-CAT: normative og skalerte. De normative poengene er basert på barnets alder og sammenlignes med et funksjonsfriskt barn. De skalerte poengsummene ser på barnets utvikling over tid. Med andre ord sammenlignes barnet med seg selv.  

PEDI-CAT passer for å evaluere barn og unge voksne i aldersgruppen seks måneder til 20 år. Ferdighetsnivået er ikke avgjørende; så lenge testene er relevante for personen eller gruppen, vil PEDI-CAT være hensiktsmessig å bruke.

LES OGSÅ: PEDI-CAT – hva er det, og hvordan brukes det?

 

3. CHQ

Child Health Questionnaire (CHQ) er et verktøy som brukes til å evaluere et barns fysiske, emosjonelle og sosiale velvære. CHQ måler 14 unike fysiske og psykososiale faktorer, og kan brukes til barn i alderen 5 til 18 år.

Verktøyet finnes i flere ulike versjoner. Noen av utgavene er beregnet for foreldre, mens andre er laget for at barnet skal fylle ut skjemaet selv.


Hvilke kartleggingsverktøy bør du bruke, og når?

De tre ovennevnte verktøyene har forskjellige formål. Hvilke du velger å bruke vil avhenge av ulike faktorer, som barnets alder og hvilken type behandling du ønsker å gjennomføre. Også problemstillingen din og formålet med undersøkelsen vil påvirke valget. Er du for eksempel interessert i å evaluere hvilken effekt intervensjonene har hatt for barnets grovmotoriske funksjon, eller ønsker du å vurdere barnets evne til egenomsorg? Stiller du slike spørsmål vil det hjelpe deg med å avklare formålet med undersøkelsen, og dermed hvilket verktøy du burde bruke.

Ifølge Schiariti V et al., (2014) dekker de to første kartleggingsverktøyene, GMFM og PEDI-CAT, områdene kroppsfunksjoner, aktivitetsnivå og deltakelse. CHQ, på den andre siden, fokuserer mer på områdene emosjonell og sosialt velvære. Ettersom det å undersøke et barn med CP kan være ganske så komplekst, er det nok nyttig å bruke en kombinasjon av verktøyene ovenfor, eller andre verktøy som du tror kan være hensiktsmessige. Det som er viktig er at verktøyene du benytter gir så relevant informasjon som mulig, slik at du sammen med pasienten og omsorgspersonene kan sette gode mål for barna du jobber med.

LES OGSÅ: Syv spørsmål du bør stille din fysioterapeut


Andre kartleggingsverktøy du bør vite om

Verktøyene vi har nevnt ovenfor er populære og utbredte, men faktisk bare tre av flere hundre der ute. Hvis du ønsker å ta en titt på enda flere verktøy, kan disse tre være verdt å undersøke:

Vil du vite mer om CP?

Les vår ressursside med svar på de fleste av dine spørsmål. 

Hva er CP

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting