Tidlig intervensjon er ikke bare mulig, men også svært viktig

Trine Roald
Trine Roald
Tilbake til bloggoversikten
Bilde fra CP-konferansen, dame som holder presentasjon. Tidlig intervensjon er ikke bare mulig, men også svært viktig

Her er det viktigste vi tok med oss fra CP-konferansen i Oslo, 26. januar 2018. Årets konferanse hadde tittelen «Tidlig er mulig» og handlet om tidlig intervensjon.

Bilde fra CP-konferansen, dame som holder presentasjon. Tidlig intervensjon er ikke bare mulig, men også svært viktig

Stadig flere studier støtter effekten tidlig intervensjon har for barn med forsinket utvikling og deres familier. Dette var utgangspunktet og temaet for årets CP-konferanse i Oslo.

Konferansens første foredrag ble holdt av anerkjente Dr. Iona Novak, som har bakgrunn fra ergoterapi og har utstrakt forskererfaring. Hun er spesielt interessert i feltet nevroplastisitet.

Forståelsen for CP og behandlingsmetodene endrer seg i høyt tempo, og tilgjengelige informasjonskilder går raskt ut på dato. Dr. Novak ledet et forskningsteam fra Cerebral Palsy Alliance i Australia, som utførte en samlestudie av all tilgjengelig forskning om tiltak for barn med CP, der effekten av tiltakene ble evaluert. Ett av gruppens hovedfunn var at den mest effektive behandlingen for CP faktisk er utviklet i løpet av de siste ti årene.


Last ned infografikk: Viktigheten av en aktivt stående posisjon


Historisk sett har det vært lite evidensbasert forskning innen CP og tidlig intervensjon, og barn blir typisk først diagnostisert med CP når de er mellom 12 og 24 måneder gammel, noe som anses som sent. Resultatet er altfor sen igangsetting og dosering av tiltak. Dr. Novak trakk frem, som en sammenligning, at personer som for eksempel rammes av slag typisk gjennomgår 14 timer med intervensjonstiltak daglig allerede fra dag én, mens spedbarn med CP som regel får fire timer med intervensjonstiltak det første året.


Internasjonalt samarbeid har resultert i nye og klare retningslinjer for diagnostisering og behandling av CP


I et forsøk på å lukke gapet mellom forskning og klinisk praksis, og sørge for at spedbarn med CP får oppdatert behandling, har Dr. Novak stått i front for et globalt initiativ med mål om å utvikle internasjonale retningslinjer for tidlig diagnostisering og tidlig intervensjon.

«Nevroplastisitet er hovedgrunnen til at vi har troen på tidlig intervensjon. Målet med tidlig intervensjon er å akselerere læringsprosessen, eller stimulere nevroplastisitet», sa Dr. Novak.


Ta gjerne en titt på støttearket fra Dr. Novaks foredrag (dokumentet er på engelsk).


I foredraget gikk forskeren gjennom det første steget: Hvordan diagnostisere CP tidlig og presist. For tidlige grovmotoriske intervensjoner, har de beste metodene vist seg å være aktiv (i motsetning til passiv) trening og veiledning, i tillegg til Baby-CIMT (Constraint-induced movement therapy). Hun understreket også hvor viktig det er å ha en plan for hva foreldre kan gjøre for å hjelpe, ettersom dette faktisk er et av de første spørsmålene terapeuter får.

Innen nevroplastisitet utarbeides det for øyeblikket flere studier som evaluerer kognitive behandlingsmetoder. Disse studiene viser at tidlig kognisjon og grovmotorisk utvikling henger tett sammen. Intervensjoner bør være oppgavespesifikke og variable, og inkludere samspill eller interaksjon. Et pilotstudie viser at en høy dose intervensjon gir bedre resultater. Likevel er det vanskelig å gi generelle anbefalinger her – en god relasjon til barnet er vel så viktig, og det anbefales å finne oppgaver som er godt tilpasset barnets nivå. 

«Vi vet at vi kan forbedre funksjonen til barnet og til og med unngå de største alvorlighetsgrader av CP med tidlig intervensjon», avsluttet Dr. Novak.

LES OGSÅ: Hvorfor tidlig intervensjon?

Kuldebehandling reduserer alvorlighetsgraden og antall tilfeller av CP

Konklusjonene fra konferansens første foredrag ble støttet av mange av de andre foredragsholderne. Én av dem var Marianne Thoresen, som er professor i nevrovitenskap ved St Michael's Hospital, University of Bristol. Hun snakket om den nevrobeskyttende effekten kuldebehandling har på nyfødte. Thoresen har ledet et forskningsteam som har utviklet en kuldebehandlingsmetode, bedre kjent som therapeutic hypothermia, for barn som ikke får nok oksygen under fødselen. Etter åtte år har forskningsteamet gjort et interessant funn: Spedbarn som får kuldebehandling rett etter fødselen har faktisk lavere sjanser for å få epilepsi, sammenlignet med barn som ble født før denne behandlingen ble introdusert. Teamet fant også at tidlig igangsatt kuldebehandling reduserer tilfellene og alvorlighetsgraden av CP, og øker antallet barn som unngår hjerneskade.


Anbefalinger

Fremtiden ser ut til å være lys for CP-forskning og klinisk intervensjon, og vi ser nå klare anbefalinger:

  • Tidlig intervensjon er ikke bare mulig, men essensielt. Hvis det er utfordrende å stille riktig diagnose, bør man vurdere om det er høy risiko for CP og starte behandling umiddelbart.
  • Nevroplastisitet viser at spedbarns egen aktivitet i intervensjonstiltak er viktig. BABY-CIMT er bedre enn massasje.
  • Gi foreldrene veiledning og trening for å gå inn i rollen som eksperter for sine egne barn.
  • Intensiv og målrettet trening i høye doser gir bedre effekt.

New Call-to-action

Trine Roald
Trine Roald

Forfatteren jobbet som markedssjef for Made for Movement i 7 år før hun forfulgte andre eventyr i sitt eget firma. Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier. Som markedssjef i Made for Movement var hun lidenskapelig opptatt av å formidle historier og kunnskap om muligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting