Vilket hjälpmedel passar mitt barn?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Innowalk_Which-product-suits-my-child

Syftet med hjälpmedel är att stödja ditt barns utveckling, öka barnets självständighet och låta det utforska världen trots sin funktionsnedsättning. Made for Movements hjälpmedel är utformade för att uppmuntra aktivitet och deltagande, men du kanske undrar ”vilken av produkterna passar mitt barn?”

I den här artikeln kommer jag att förklara skillnaderna och ge några rekommendationer som hjälper dig att välja. 

Vi levererar hjälpmedelsteknik i två huvudkategorier:

  1. Gånghjälpmedel utformade för att underlätta gående. Syftet med dessa hjälpmedel är att kompensera för en funktionsnedsättning genom att ge gåstöd och göra att barnet får uppleva en större frihet och självständighet genom att kunna förflytta sig själv. Ett gånghjälpmedel används när barnet delvis kan bära upp sin egen vikt och har potential att lära sig att gå självständigt eller med lätt stöd. Ett annat gånghjälpmedel erbjuder mer stöd och är lämplig när barnet behöver stöd inom flera områden 
  2. Hjälpmedelsteknik utformad för att möjliggöra fysisk aktivitet. Hjälpmedelsteknik som möjliggör mobilisering och träning i upprätt, stående position. De tillgodoser komplexa behov hos användaren genom bra och säker positionering och stöd. 

Gånghjälpmedel 

Hibbot underlättar gångträning genom att efterlikna fysioterapeutens stöttande händer 

Barn med lätt till måttlig funktionsnedsättning upplever ofta utvecklingsmässiga förseningar av de motoriska färdigheterna, som minskad balans och muskelstyrka. Hibbot möjliggör tidig mobilisering med högintensiv gångträning. Hjälpmedlet förbättrar förmågan att stå och gå genom att erbjuda precis så mycket stöd som behövs för att balansera kroppen och maximera aktivering av musklerna i de nedre extremiteterna.   

Vem gynnas av att använda Hibbot? 

Om ett barn kan stå med visst manuellt stöd i nedre delen av bålen och över höften, har bra huvudkontroll, kan sitta utan stöd, då kan barnet vara en tänkbar kandidat. Funktionsnivån kan motsvara CP GMFCS, II-III. Oavsett diagnos och oavsett om det handlar om cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, förvärvade hjärnskador eller syndrom, är det emellertid viktigt att börja gåträna tidigt.  

Hibbot är lämplig för barn från 12 månader upp till 7 år. 

Pojken tar steg med Hibbot som når en boll

NF-Walker är ett gånghjälpmedel som gör att barn med svår motorisk funktionsnedsättning kan interagera socialt samtidigt som barnet har händerna fria  

NF-Walker gör det främst möjligt för barnet att röra sig självständigt i upprätt position. Genom att kunna röra sig med händerna fria kan barnet lättare delta i och utföra olika aktiviteter. NF-Walker kan användas redan från 12 månaders ålder, vilket ger barnet en unik möjlighet att utforska omgivningen när det växer upp. Enheten används främst av barn med funktionshinder, där självständigt gående eller gående med lätt stöd inte är möjligt, till exempel cerebral pares GMFCS nivå IV och V.   

Att vara i upprätt position gör att barnet kan interagera med andra. Det gör att användaren kan leka, delta och kommunicera med sina kamrater i ögonhöjd, vilket kan skapa en bättre känsla av kontroll, säkerhet och kontakt. Att ha möjlighet att delta i sociala interaktioner kan också leda till en känsla av ökat välbefinnande för barnet (Pin, 2007). 

Äldre pojke med personlig assistent som spelar i NF-Walker

Varför är NF-Walker ett bra val för barn med svåra funktionsnedsättningar?  

NF-Walker är unikt när det gäller att stötta barnet. Stödsystemet hjälper till att korrigera benen oavsett om barnet är svagt, har låg muskeltonus eller en hög grad av spasticitet. 

Hjälpmedlet är individuellt anpassat för barnet och dess behov. Detta innebär att NF-Walker ger mycket stöd hela vägen från fötterna till huvudet för att uppmuntra till en upprätning både i stående och när barnet går. Du kan också gradvis ta bort stöd för att initiera och stimulera motorisk utveckling.

Xplore är en gånghjälpmedel som gör längre promenader bekvämare  

Input från terapeuter, vårdgivare och föräldrar har gjort att vi har kunnat utveckla ett nytt gånghjälpmedel som är enkel att använda, stabil och godkänd för utomhusbruk. Den kombinerar fördelarna med större flexibilitet, autonomi och närhet. 

Xplore möjliggör snabb och enkel inställning och anpassning, och den flexibla korrigeringen och stödet, som sitsen, gör att gånghjälpmedlet i princip inte kräver någon ansträngning vid användning. Hjälpmedlet främjar oberoende och uppmuntrar barn att utforska sin omgivning och delta i vardagliga aktiviteter. 

Xplore är utformat för att ta användaren närmare händelsernas centrum, med händerna fria att interagera med andra. 

Ung pojke står i sin Xplore och njuter av utsikten av hunden bakom staketet

Vem gynnas av att använda Xplore? 

De flesta barn med en funktionell nivå som motsvarar CP-klassificeringen, GMFCS nivå III-IV kommer att ha möjlighet att vara mobila i Xplore. Sitsen för självstöd, kombinerat med en bra position för överkroppen och den dynamiska ramen främjar att användaren tar steg på egen hand utan att det krävs så mycket styrka för att röra sig framåt. 

Hjälpmedelsteknik som möjliggör fysisk aktivitet 

Innowalk ger fysiskt och känslomässigt välbefinnande 

Innowalk är som en robotstyrd cross-trainer för personer med måttliga till svåra funktionshinder. Barnet står säkert med stöd i upprätt position med naturlig belastning, och enheterna möjliggör guidade, repetitiva benrörelser med hjälp av en motor. Det går dessutom att montera handtag för armarna så att barnet rör hela kroppen.

Att vara i upprätt position har sina fördelar, men att lägga till rörelse ger ännu bättre utfall. Det är fysisk aktivitet! Fysisk aktivitet ökar ämnesomsättningen och ger många hälsorelaterade positiva effekter. Innowalk har ett individuellt monterat stödsystem från fötterna till huvudet, för att stimulera god upprätning vid stående i enheten. 

Ung flicka står i Innowalk medan hon läser en bok med sin vän

Vem gynnas av att använda Innowalk? 

Sedan lanseringen 2008 har Innowalk blivit ett värdefull mobilitets- och motionsverktyg för tusentals barn med nedsatt rörelseförmåga. När målsättningen är att öka den fysiska aktivitetsnivån, mobilitet i stående, förbättring av rörelseområdet i lederna i de nedre extremiteterna och påverka muskeltonus bland annat. Barnet behöver inte kunna stå eller gå för att kunna använda Innowalk. 

Vilka är de största skillnaderna mellan ett gånghjälpmedel och hjälpmedelsteknik som möjliggör fysisk aktivitet?  

Ett gånghjälpmedel är ett hjälpmedel som erbjuder rörlighet och gör att barnet kan ta sig från punkt A till punkt B. Att gå är en komplex uppgift och barnets styrka och fysiska begränsningar kommer att påverka rörelsepotentialen. Det kan ta tid för barnet att hitta ett eget gångmönster och bygga upp tillräckligt med styrka för att kunna utföra det. Vissa barn som inte har potential att lära sig gå bör använda ett hjälpmedel för intensiv träning, som Hibbot. För barn som behöver mer stöd kan det viktigaste vara mobilitet och deltagande i ögonnivå med andra barn. NF-Walker är vår flaggskeppsmodell inom gånghjälpmedel för barn med svåra funktionshinder. Nykomlingen Xplore erbjuder mindre benkorrigering men ger bra stöd till barn som har en stark drivkraft att lära sig gå självständigt.  

En hjälpmedelsteknik som möjliggör fysisk aktivitet, som Innowalk, hjälper barnet med att röra sig i stående position med hjälp av en motor. Detta gör att barnet kan träna på repetitiva rörelser som barnet kanske inte har kapacitet att utföra på egen hand. För vissa barn kan detta vara det enda sättet att röra och aktivera sig fysiskt tillräckligt under dagen, medan det mesta av tiden tillbringas stillasittande i en rullstol. 

Alla våra hjälpmedel är utvecklade för att kompensera för en rörelsestörning och kan användas av barn med lätta till svåra funktionshinder redan från 12 månaders ålder. Detta är den rekommenderade åldern för att komma i upprätt läge och röra sig. 

Vilken produkt passar mitt barn?  

Barnens och familjernas behov varierar och detta är något som bör beaktas när man väljer ett hjälpmedel.

Du bör därför ställa dig själv frågor som vad är ”syftet med användningen”, ”barnets funktionella nivå”, ”var ska hjälpmedlet användas”, ”vem kommer att stödja barnet när det använder enheten”, ”vilka andra hjälpmedel använder barnet”, ”Vilka finansieringsalternativ finns att tillgå” osv. 

Exempel på frågor du kan ställa: 

  1. Vad är syftet med att använda enheten?
MÅLSÄTTNING: Gå från punkt A till B och låta barnet vara självständigt. Mitt barn har en svår funktionsnedsättning. 
LÖSNING: NF-Walker eller Xplore kan vara rätt val här.
MÅLSÄTTNING: Förbättra gångförmågan – förhindra flektion i knäna och gående på tå.  
LÖSNING: Hibbot kan vara rätt lösning för att förbättra balans och muskelstyrka och förhindra att tendens till hukande gång förvärras.
MÅLSÄTTNING: Öka den fysiska aktivitetsnivån, eftersom barnet har ett allvarligt funktionshinder och därför tillbringar största delen av tiden i en rullstol. 
LÖSNING: Innowalk kan vara rätt lösning för att öka den dagliga fysiska aktivitetsnivån på ett säkert sätt och med tillräckligt stöd för att säkerställa korrekt upprätning.
MÅLSÄTTNING: Mitt barn har förlorat sin förmåga att gå (diagnosrelaterat) och riskerar att utveckla kontrakturer i de nedre extremiteterna.
LÖSNING: Innowalk kan vara rätt lösning för att stimulera hela rörelseområdet i leder på ett säkert och bekvämt sätt och samtidigt underlätta fysisk aktivitet.

Läs mer: [Video] Niels minskade sina kontrakturer avsevärt efter att bara ha använt Innowalk i ett år

  1. Var ska hjälpmedlet användas?

Om du har ont om utrymme och begränsat med alternativ för att gå utomhus med ditt barn, kan Innowalk vara rätt lösning för dig. De kompakta måtten tar lite plats eftersom den är stationär, men den gör samtidigt att barnet kan röra sig med många repetitioner. 

  1. Mitt barn tycker om att utforska och vill använda hjälpmedlet på förskolan?

Kanske att NF-Walker eller Xplore då är rätt hjälpmedel för ditt barn. Ditt barn kommer att kunna leka med sina kamrater både inne och ute på förskolan. Båda hjälpmedlen uppmuntrar till aktivitet eftersom barnet har händerna fria. Barnet kan till och med leka med en boll när det är i hjälpmedlet. Beslutet om man ska NF-Walker eller Xplore beror på barnets behov av korrigering av benen för att kunna röra sig framåt. Stödsystemet NF-Walker korrigerar benens position. 

Ladda ner vår guide: Roliga aktiviteter för barn som använder gåstolar..   

Så, som du kan se är ett gånghjälpmedel och andra typer av hjälpmedel –som möjliggör fysisk aktivitet, två olika kategorier av produkter med olika syfte. De kompletterar dock varandra för att ge barnen tillgång till de bästa alternativen när det gäller aktivitet och deltagande. 

Kontakta oss

Första publicering: 22.08.2019. Senast uppdaterad: 26-02.2021.

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker