Verdien av fysioterapi i rehabiliteringen etter hjerneslag

Trine Roald
Trine Roald
Tilbake til bloggoversikten
Kvinne går i Innowalk med veiledning fra hennes terapeut

Lær hvordan rehabilitering etter hjerneslag kan forbedre funksjonelle ferdigheter. Julian Breuer, Sjefsfysioterapeut ved NiB Köln deler sin kunnskap og erfaring med oss i denne artikkelen.

NiB Köln er et av Tysklands fremste rehabiliteringssentre for pasienter som har fått hjerneslag, ryggmargsskade, multippel sklerose eller andre nevrologiske lidelser og sykdommer. De behandler rundt 700 pasienter i løpet av et år, og rundt 65% av disse er pasienter som har hatt hjerneslag. 

I Tyskland er nevrologisk rehabilitering etter hjerneslag delt inn i fasene A, B, C og D. Fase A er perioden på intensivavdeling på sykehus. Deretter går pasientene over til fase B - tidlig rehabilitering på sykehus. Både fase C og D utføres poliklinisk. Dette betyr at pasientene bor hjemme og følger et rehabiliteringsprogram på et rehabiliteringssenter på dagtid, 3 til 5 dager i uken.

NiB tilbyr intensiv rehabilitering til pasienter i fase D, fra sterkt affiserte pasienter til pasienter som er moderat affiserte.

Vi har bedt Julian Breuer om å gi oss innsikt i:

 • Hvordan planlegger han et typisk rehabiliteringsprogram for pasienter som har hatt slag
 • Hvordan programmet ser ut
 • Eksempler på teknisk utstyr han bruker
 • Hva som er målet med rehabiliteringen
 • Hva du som slagpasient kan forvente deg av rehabilitering

Intensiv trening er avgjørende i rehabilitering etter hjerneslag

For å oppnå bedring av funksjonelle ferdighet er det behov for et godt tilpasset og vel-dosert rehabiliteringsprogram. Samtidig er det viktig å poengtere at endring av ferdigheter i en rehabiliteringsprosess er forskjellig fra pasient til pasient og avhenger av slagets omfang og utfall. «Noen pasienter kan gå selvstendig når de kommer til oss for rehabilitering, men kan ha utfordringer knyttet til finmotorikk og tale. Andre har akkurat lært seg å gå igjen, men er avhengig av støtte, mens noen ikke er i stand til å stå eller gå i det hele tatt og er avhengige av rullestol», forteller Julian.

Selv om utfallet av hjerneslag kan være katastrofalt for noen, kan rehabilitering hjelpe deg til å gjenvinne selvstendighet. For å opprettholde og fortsette utviklingen du oppnår i de første fasene av døgnrehabilitering, er det anbefalt å fortsette med intensiv trening etter utskrivelse fra sykehus. Dette gjøres ved hjelp av fagpersoner som er spesialister innen slagrehabilitering.

Ved NiB i Köln får du en tett oppfølgning av flere faggrupper som leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder – alle samlet på ett sted. 

Julian Breuer, sjefsfysioterapeut ved NiB, har spesialisert seg innen rehabilitering av nevrologiske pasienter med fokus på bedring av motorisk funksjon, funksjonelle ferdigheter, forebygging av funksjonssvikt og reduksjon av ubehag som smerte. Han er svært kreativ når det gjelder å finne nye og motiverende måter å utføre øvelser på. Målet er å oppmuntre pasienter til å leve aktive liv.

Jeg forsøker å finne ut hva den enkelte personen likte å gjøre før hjerneslaget, og om mulig implementere denne aktiviteten i rehabiliteringen. For eksempel å spille tennis under gangtrening med en tidligere tennisspiller”, forklare Julian.

Før rehabilitering av pasienten igangsettes, vurderer og undersøker han hver enkelt pasient nøye.

Det starter med en vurdering av pasientens ferdigheter og utfordringer

Ett fysioterapi-team på NiB vurdere blant annet:

 • Muskelstyrke
 • Mobilitet
 • Utholdenhet
 • Gangferdigheter
 • Balanse
 • Smerte
 • Funksjonelle ferdigheter

En del av vurderingen innbefatter bruk av standardiserte tester som, “Timed Up and Go test” og “6-minute walk test”. Deretter utarbeides en tilpasset rehabiliteringsplan for at pasienten skal nå sine mål. Etter en periode vurderes og testes pasienten på nytt for å kartlegge utviklingen og tilpasse rehabiliteringsprogrammet.

Basal forflytning og gangsikkerhet som mål

Pasienter som har hatt slag utvikler ofte en “kronisk stillesittende atferd». Trenings- og aktivitetsprogrammer reduserer ikke bare risikoen for nye slag, men bedrer funksjonelle ferdigheter og selvstendighet, i tillegg til at kognitiv funksjon påvirkes positivt og risikoen for depresjon reduseres. 

Målene for behandlingsplanen er ofte å bedre evnene til å utføre basale forflytninger og kunne gå på en trygg måte. Dette vil føre til at pasienten blir mer selvstendig i daglige aktiviteter. 

“Vi arbeider mot bedring av mobilitet og balanse for at fremme gangfunksjon og redusere risikoen for fall. Behandlingsplanen tar også for seg bedring av muskelstyrke, leddstabilitet, fleksibilitet og sirkulasjon. Noe som igjen kan være med på å redusere smerter og forbedring av livskvalitet», forklarer Julian.

Hvordan ser et behandlingsprogram ut?

I Tyskland avgjør lengden og intensiteten på rehabiliteringsperioden som du har krav på av helseforsikringen din. Det avgjør hvor mange dager i uken du kan delta i et rehabiliteringsprogram i regi av et rehabiliteringssenter. 

«Vanligvis kommer folk hit for rehabilitering 3 til 5 dager i uken. Etter en periode på 15 dager gjør vi en evaluering for å vurdere om programmet skal forlenges. Typisk vil en hjerneslagpasient være her i rundt 2 måneder for å trene», sier Julian.

“Pasienter med store funksjonsnedsettelser, og som er avhengig av rullestol, vil typisk få inntil tre timer med mobilitetstrening per dag. Det inkluderer en times manuell fysioterapi og en til to timers gangtrening der forskjellig typer teknisk utstyr og robot-teknologi brukes for å fasiliteter gange. Resterende del av dagen brukes på gruppetrening, håndfunksjonstrening, taletrening hos logoped og tid med neuropsykologen» fortsetter han. 

NiB Köln er ledende innen innovative rehabilitering i Tyskland og tilbyr et bredt spekter av robotiserte hjelpemidler slik som Lokomat og Innowalk Pro. Bruk av denne typen teknologi utvider deres behandlingsmuligheter og forbedrer sikkerheten for både pasienter og ansatte.

Trening i Innowalk Pro etter hjerneslag

Innowalk Pro gir pasienter mulighet for høyintensiv mobilisering av hele kroppen. «Vi bruker vanligvis dette apparatet til de mest affiserte pasienter, som ikke er i stand til å stå og gå. Men også pasienter med høy grad av spastisitet i armene, som påvirker deres gange negativt, kan ha stor gleder av å benytte Innowalk Pro i tidlig rehabiliteringsfase» sier Julian.

Spastisitet og redusert leddbevegelighet skaper stress og bekymring hos slagpasienter. 
De er engstelig for å falle eller å bevege seg på grunn av smerte. «Pasienter som sitter i rullestol kan for eksempel ha redusert leddbevegelighet. De blir svært fornøyde når de opplever at de gradvis og trygt kan komme opp i en stående stilling med vektbæring, og det uten smerter», forteller Julian.

Man går i Innowalk med veiledning fra sin terapeut

“En økt i Innowalk Pro tar mellom 30-60 minutter, og pasientene erfarer at muskeltonus reduseres, de slapper mer av. Dette gjør at bevegelsestreningen er en god forberedelse til andre øvelser som gjøres i etterkant», forklarer Julian.

“Vi opplever at pasientene står og går bedre etter en økt i Innowalk Pro. Pasientene gir uttrykk for at de liker Innowalk Pro treningen og sier at det føles så normalt, nærmest som å bevege seg i en vanlig ellipsemaskin. De får følelse med kroppen sin igjen, respirasjonsfrekvensen øker og evnen til å bruke stemmen forbedres.

Sist uke var det en slagpasient som fant vårt rehabiliteringssenter på nettet, og han ønsker å delta i et rehabiliteringsprogram ved NiB Köln som ligger 200 km fra hans hjemsted. Å kjøre den lange veien 5 ganger i uken ble ikke betraktet som noen problem» forteller Julian, noe som beviser at fordelene oppveier ulempene.

Trening etter rehabiliteringsperioden 

Etter rehabiliteringsperioden vil omtrent 50% av NiB-pasientene fortsette med et mindre intensivt oppfølgingsprogram som inneholder fysioterapi, ergoterapi og kondisjonstrening, ofte i grupper. Dette utvidede programmet gjennomføres vanligvis 3 ganger i uken. "Min personlige mening er at den individuelle, intensive opplæringen de får under rehabilitering bør videreføres, siden høyfrekvens er det som trengs for å opprettholde forbedringene i det lange løp," avslutter Julian.

Dine rettigheter til rehabilitering etter hjerneslag er forskjellig fra land til land. I Tyskland har du rett på rehabilitering dersom det er et potensiale for forbedring av funksjon. Du har også rett til å velge hvor du gjennomfører rehabiliteringen. Hvis du har kroniske plager etter hjerneslaget, har du i Tyskland rett til å fortsette med rehabilitering hvert fjerde år.

Her har du en link til en nettside med nyttig informasjon om hjerneslag: https://slag.no/hjerneslag/  

Om NiB Köln

NiB Köln ble etablert i 1998 og drives av Jens Rodenberg og hans ektefelle, Medisinsk leder Dr. med. Anuschka Rodenberg. Deres brede kompetanse gjør det mulig å behandle rundt 700 ulike rehabiliteringspasienter hvert år.

 • Ansatte: Senteret sysselsetter både ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger.
 • Sted: Köln, Tyskland
 • Spesialistkompetanse: Deres kompetanse spenner fra pasienter diagnostisert med multippel sklerose og Parkinson, til ryggmargsskader, cerebral parese og hjerneslag.


NiB Köln er et Partnersenter for Made for Movement, noe som betyr at du kan teste ut Innowalk Pro der, for deretter å få rekvirert en anbefaling om Innowalk til hjemmebruk fra en lege. Dette sendes til ditt forsikringsselskap for godkjenning.

Kan hjernen reparere seg selv etter et hjerneslag? 
Denne lett forståelige videoen om nevroplastisitet forklarer hvordan hjernen kan repareres.

 

Last ned gratis infografikk om nevroplastisitet

Trine Roald
Trine Roald

Forfatteren jobbet som markedssjef for Made for Movement i 7 år før hun forfulgte andre eventyr i sitt eget firma. Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier. Som markedssjef i Made for Movement var hun lidenskapelig opptatt av å formidle historier og kunnskap om muligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting