Ukentlig bruk av Innowalk Pro gir lovende polikliniske resultater

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Ung jente står i Innowalk samtidig som hun blåser såpebobler sammen med sin fysioterapeut.

Jack Torbett, barnefysioterapeut fra Great North Children's Hospital i UK, gjennomførte et lite prosjekt for å undersøke muligheten for å forbedre ganghastigheten til barn- og unge, som har en motorisk funksjonsnedsettelse og følges opp poliklinisk. Prosjektet viste  interessante resultater.

Prosjektet inkluderte totalt fem barn i alderen 5-9 år: fire med diagnosen cerebral parese (GMFCS III-IV) og ett barn diagnostisert med Duchenne Muskeldystrofi. Følgende resultatmål ble brukt:

 • Timed up & go test
 • Evalueringsskjemaer – ett for barna og ett for foreldre/omsorgspersoner

Målet med prosjektet var å besvare spørsmålet: Kan én ukentlig økt med dynamisk ståtrening forbedre ganghastigheten hos ambulante barn med en nevrologisk funksjonsnedsettelse?

Bakgrunn - Nyskapende rehabilitering for barn

Great North Children’s Hospital i Newcastle Upon Tyne er for øyeblikket det eneste sykehuset i Storbritannia som har tilgang til Innowalk Pro til pasientene sine. Barnefysioterapeutteamet prøvde Innowalk Pro for første gang i 2018 på avdeling for nevrorehabilitering. Før dette inkluderte typiske rehabiliterings metoder for inneliggende pasienter passive  bevegelser i sengen, statisk stående i ståbord eller ståstativ, hydroterapi, samt stå- og gåtrening med støtte. Terapeutene opplevde at de tradisjonelle metodene for gangtrening med støtte var arbeidskrevende, og de følte at de ikke evnet å tilby nok intensitet og høy nok kvalitet i rehabiliteringen til å oppnå de endringene de ønsket.


Ved å introdusere Innowalk Pro som et supplement til sine typiske rehabiliteringsmetoder, la de fort merke til at det var et nyttig verktøy som krevde mindre terapeutisk innsats, som kunne hjelpe dem med å nå rehabiliteringsmålene sine raskere og "knytte" gapet mellom passiv/statisk ståtrening og mobilisering med støtte. Det ble grunnen til at de søkte om finansiering til å få permanent tilgang til Innowalk Pro. Gjennom innsamlingsinnsatsen ("Fondraising") fikk fysioterapiteamet anledning til å kjøpe to Innowalk Pro: én i hver størrelse.

Oppdagelsen av allsidigheten av dynamisk ståtrening 

Da det bredere terapiteamet så fordelene av dynamisk ståtrening på nevrorehabiliteringsavdelingen, ble terapeuter med ulike spesialiteter opplært til å bruke Innowalk Pro med pasientene sine. Dette inkluderte fysioterapeuter og terapiassistenter/tekniske instruktører som jobbet på lungeavdelingen, på spesialskoler og i kommunen. Det kommunale barneteamet etablerte en poliklinikk der de tilbød 6-ukers treningsblokker med Innowalk trening til sine pasienter, som ville delta i treningen i sykehusets fysioterapiavdeling. I utgangspunktet var det pasienter, som kunne gå, som fikk tilbud om disse 6-ukers treningsblogger, men etter hvert som teamet ble mer kjent med Innowalk Pro og bruksområdene, inkluderte de også personer med mer komplekse behov.

Hva er Innowalk Pro? 
Innowalk Pro er en unik, justerbar løsning som muliggjør at personer med moderat til fysisk alvorlig funksjonshemning kan få tilgang til bevegelse og fysisk aktivitet. Den gir trygg, guided, gjentatte bevegelser av beina og eventuell armene i stående stilling med vektbæring.

Innowalk Pro er et hjelpemiddel som er tilpasset bruk innen rehabilitering, eksempelvis på sykehus og rehabiliteringsklinikker.

Vurdering av suksess etter 6 uker med trening

Som en del av sin 12 måneders rotasjon, bestemte Jack Torbett seg for å evaluere hvor effektiv Innowalk Pro var ved å tilby én økt per uke til pasientene. Han ønsket spesielt å se på de ambulante pasientene som hadde tilgang til 6-ukers blokker med polikliniske Innowalk-økter, i tillegg til sine vanlig trening. Han valgte å bruke ganghastighet som et lett målbart utfall som var funksjonelt og meningsfullt for de barna han behandlet.

Forskningsspørsmålet hans var: vil én ukentlig treningsøkt med dynamisk ståtrening bidra til å øke ganghastigheten hos barn med nevrologisk funksjonshemning?

Inklusjonskriterier

 •  Ambulante barn med en nevrologisk diagnose
 •  Blir fulgt opp av kommunal fysioterapeut
 •  Kan delta på 6 ukentlige økter i fysioterapi-avdelingen på Great North Children's Hospital

Eksklusjonskriterier

 • Ikke-ambulante barn
 • Alle barn som er mindre eller større enn anbefalte høyde/vektgrenser for Innowalk Pro

Deltakere

 • Fem barn i aldersgruppen 5-9 år deltok på ukentlige treninger med Innowalk PRO i seks uker.
 • 2 deltakere diagnostisert med CP (GMFCS III), 2 med CP (GMFCS IV) og 1 diagnostisert med Duchenne muskeldystrofi 

Metoder

Før den første økten gjennomførte hvert barn en før-intervensjon Timed Up and Go-test (TUG). Deretter ble de målt og Innowalk Pro tilpasset til barnet. De gjennomførte da første treningsøkten.

Hver ukentlig økt besto av:
 • 2-3 minutters oppvarming
 • En periode med mer intensiv trening (varigheten varierte avhengig av funksjonsevnen til barnet)
 • 2-3 minutters nedkjøling
 • Barna ble underholdt med spill mens de fullførte øktene
Innen 1 uke etter den sjette økten:
 • Fullførte endelig TUG-test
 • Resultatene ble registrert 
 • Evalueringsskjema ble fylt ut av deltakerne og foreldrene

Resultater

Alle barna forbedret sin opprinnelige TUG-tid, noe som tyder på at ganghastigheten ble forbedret etter seks ukentlige økter med Innowalk Pro. Imidlertid, selv om resultatene ser lovende ut, er det noen begrensninger og ting å vurdere:

 • Utvalgsstørrelsen er veldig liten
 • TUG-testen er vanskelig å gjenskape på grunn av ulike måter å gå på og barnet motivasjon og engasjement
 • Lengden og intensiteten av Innowalk-økten kunne ikke standardiseres
 • Spillene som skulle gjøre økten morsommere varierte mellom barn, noe som kan ha påvirket øktens lengde og barnas motivasjon

 

Deltaker

Før-Intervensjon
TUG (sec)

Etter-Intervensjon
TUG (sec)

Differense

1

50.59s

27.52s

45.6% raskere

2

20.91s

16.25s

22.3% raskere

3

14.24s

10.65s

25.2% raskere

4

21.24s

15.65s

26.3% raskere

5

61.2s

50.07s

19.2% raskere

Positive kvalitative tilbakemeldinger

Evalueringsskjemaet etter intervensjonen ga svært gode tilbakemeldinger:

 • Alle foreldrene følte at økten var til nytte for barnets fysiske og mentale helse
 • Alle foreldrene følte at økten ble tilpasset riktig intensitetsnivå
 • 90% av foreldrene nevnte at de opplevde at barnets energinivå forbedret 
 • Alle barna rapporterte at de koste seg med spillene som ble spilt (ballongtennis var en favoritt!)
 • Alle barna rapporterte at de følte seg bedre etter øktene
 • Alle barna rapporterte at de følte seg sterkere, mer utholden eller noen ganger begge deler
 • Alle barna sa at de ønsker å komme tilbake
 • 80% av barna rapporterte at de følte seg «lykkeligere» etter økten

Spørreskjemaet ga også en mulighet for forslag til forbedringer av intervensjonsperioden på 6 uker. Foreldrenes tilbakemeldinger dreide seg hovedsakelig om logistikk som parkering og tidspunkt på dagen, mens barna foreslo:

 • Mer variasjon i spillene
 • To av barna klaget over stølhet dagen etter sine første økter, men følte ikke at dette hindret dem i å gjøre noe
 • Noen av barna ba om raskere maskiner!
 • Noen av barna ba om å få tilgang mer regelmessig trening i Innowalk Pro

Tross begrensningene viser prosjektet at en enkelt økt med Innowalk Pro per uke kan være til nytte for barn med begrenset gangfunksjon og kan bidra til å forbedre ganghastigheten, motivasjon, mental helse og deltakelse i terapi.

Vi ser frem til å fortsette å se bruk av Innowalk Pro med et bredere spekter av pasienter på Greath North Children’s Hospital!

 

Kontakt oss

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting