Ny studie – Aktivitet har positiv effekt på laktatnivå hos barn med CP

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Jente med CP leser i bok sammen med en venn, mens hun står i Innowalk

Barn og ungdom med CP GMFCS nivå IV og V har høye nivåer av blodlaktat i hvile. En nylig publisert studie fra Lund Universitet fant at laktatnivået i blodet ble signifikant redusert rett etter en aktivitetsøkt i Innowalk. 

Studien inkluderte 24 barn og ungdom med CP GMFCS IV & V. Hovedfunn:  

  • Deltakerne med de høyeste blodlaktatnivåene i hvile hadde den største reduksjonen i blodlaktatnivå etter en treningsøkt i Innowalk.
  • Jo høyere GMFCS nivå, jo høyere nivå av blodlaktat i hvile. 
 

Påvist positiv effekt av dynamisk stående i Innowalk 

Denne studien, nylig publisert i Pedatric Exercise Science, et fagfellevurdert tidsskrift, avdekker viktig kunnskap om hvordan dynamisk stående aktivitet påvirker blodsukker- og blodlaktatnivåer hos ikke-gående barn med cerebral parese.    

CP er en permanent lidelse forårsaket av en skade i hjernen enten før, under eller etter fødselen. Gross Motor Function Classifications System (GMFCS) på fem nivåer brukes til å beskrive grovmotorisk funksjon. Barn på nivå I til III kan enten gå og/eller stå selvstendig eller med støtte, mens barn på nivå IV og V ikke kan stå og gå.  

Ikke-gående barn og ungdom med CP har vist seg å være mindre fysisk aktivitet enn jevnaldrende og tilbringer dobbelt så mye tid stillesittende.   

Barn med CP GMFCS nivå IV og V er i fare for å utvikle diagnoserelatert sekundær muskelpatologi og metabolsk forstyrrelse. Under vekst øker risikoen for å barnet utvikler lidelser som muskelfibrose og fettinfiltrasjon, kronisk betennelse involvert i insulinresistens og økt risiko for kardiometabolsk sykdom.   

Fra typisk utviklende barn og ungdom har vi kunnskap om at aerob kondisjonskapasitet og muskelstyrke har positive metabolske effekter og reduserer insulinbehovet. Skjelettmuskulatur er også nøkkelen i laktatmetabolismen. Mangel på muskelbevegelse kan over tid føre til metabolsk ubalanse.

Forskerne på Lund Universitet ønsket å undersøke hvordan blodsukker og blodlaktat hos personer med alvorlig CP påvirkes av trening siden dette ikke er studert tidligere.   

Du finner fullstendig artikkel “Acute Response to One Bout of Dynamic Standing Exercise on Blood Glucose and Blood Lactate Among Children and Adolescents With Cerebral Palsy Who are Non-ambulant” i tidskriftet Pediatric Exercise Science her  

For å gi deg et raskt overblikk har vi skrevet et sammendrag av artikkelen for deg. 

Hva er dynamisk stående i Innowalk? 
Innowalk er et dynamisk ståhjelpemiddel som gir mulighet for assistert bevegelse av bein og armer i stående stilling. Bevegelsen av personens bein er tilnærmelsesvis lik et normalt gangmønster med fleksjon og ekstensjon av hofte, kne og ankelledd.    

Hva er laktat? 
Laktat er et avfallsprodukt som produseres i musklene når det ikke er nok oksygen på cellenivå eller når den primære måten å produsere energi i kroppens celler forstyrres.   

Hva er glukose?  
Glukose er den viktigste typen sukker i blodet og den viktigste energikilden for kroppens celler. Glukose kommer fra maten vi spiser og drikker.   


Hensikten med studien 

Hensikten med studien var å vurdere effekten av 30 minutters dynamisk stående aktivitet på blodsukker- og blodlaktatnivå hos barn og ungdom med CP GMFCS IV og V.    

Det motoriserte hjelpemiddelet Innowalk ble brukt for å muliggjøre dynamisk stående (DyS). 

Metode og deltakere 

Studien ble utført i den sørlige delen av Sverige og deltakere ble rekruttert fra samme område. 

Deltakere:

  • 24 deltakere diagnostisert med CP GMFCS IV og V 
  • Gjennomsnittsalder 12 år (5-17 år) 

All testing ble utført enten i barnets hjemmemiljø eller på universitetets laboratorium. Rett før deltakeren ble plassert i det dynamiske ståhjelpemiddelet, ble det tatt en kapillærblodprøve fra fingertuppen for måling av blodsukker og blodlaktat. Etter 30 minutters trening i dynamisk stående ble den endelige blodprøven tatt. 

Resultat 

Man fant en statisk signifikant reduksjon av laktatnivået i blodet etter trening for de deltakerne med høyere laktatnivåer i hvile, men ingen signifikante forskjeller i blodsukkeret.  

Jo høyere GMFCS-nivå, jo høyere blodlaktatnivå i hvile.

Bare én deltaker hadde normalt laktatnivå i blodet i hvile (0,7 mmol/L) og én deltaker nådde et laktatnivå på 8,9 mmol/L som er definert som metabolsk acidose. Studien fant at deltakeren med høyest laktatnivå hadde størst endring i blodlaktat etter trening (8,9 – 5,4 mmol/L) 

Konklusjon   

Studien viste at 42 % (n = 10) av deltakerne med CP GMFCS nivå IV og V hadde mild hyperlaktatemi i hvile, og en deltaker hadde laktatnivåer i blodet tilsvarende metabolsk acidose. Barna og ungdommene med de høyeste nivåene av laktat i hvile hadde den mest positive effekten av en treningsøkt i 30 minutter i dynamisk stående. Dessuten ser man at dess høyere GMFCS-nivå dess høyere blodlaktatnivå i hvile.  

Forfatterne understreker behovet for flere studier som undersøker hvordan man kan forebygge kronisk høyt laktatnivå i hvile med trening hos barn med CP GMFCS nivå IV og V. Dessuten er det også behov for å undersøke årsaken til høyt laktatnivå og langsiktige helseeffekter på denne populasjonen. 

Forskergruppen, Barn- og familiehelse ved Lunds universitet i Sverige, har siden 2014 hatt et spesielt fokus på fysisk aktivitet for personer med CP som ikke har selvstendig gangfunksjon. I alle deres studier har Innowalk blitt inkludert. Du finner alle publiserte artikler om dette emnet her. 

Les mer: Statisk eller dynamisk stående? Ny studie avdekker interessante data

Innowalk er på rammeavtale med NAV og kan søkes på som et ordinært hjelpemiddel. Du kan lese mer om hvordan du søker her. Har du noen spørsmål til bruken av Innowalk, eller ønsker å lære mer, har du mulighet for å avtalen en visning med en av våre rådgivere. Ta gjerne direkte kontakt med oss her. 

Fysisk aktivitet har mange positive effekter

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting