Hvilke aktiviteter og utstyr er tilgjengelig for personer med CP?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Tenåringsgutt i rullestol spiller basketball med venner

Barn, ungdom og voksne med cerebral parese (CP) er mindre fysisk aktive enn sine jevnaldrende uten en funksjonsnedsettelse. Jo mer alvorlig funksjonsnedsettelse, desto lavere er deltakelsen i fysisk aktivitet. Tilpasset utstyr kan bidra til å øke fysisk aktivitet, deltakelse og livskvalitet. 

I denne artikkelen kan du lese om:  

 • Cerebral parese og fysisk aktivitet 
 • Hva er de fysiske aktivitetsanbefalinger for personer med CP? 
 • Hva finnes det av tilpasset utstyr og aktiviteter for personer med fysisk funksjonsnedsettelse?  
  • Tilpasset sykkel 
  • Frame running (RaceRunning) 
  • Dynamisk stående 
  • El-innebandy 
  • Svømming 
  • Boccia 
  • Rullestol basket 
  • Vinteraktiviteter 

Cerebral parese og fysisk aktivitet  

Barn, ungdom og voksne med cerebral parese er mindre fysisk aktive sammenlignet med personer som ikke har en funksjonsnedsettelse. Forskning har også funnet at deltakelsen og frekvensen av fysisk aktivitet er nært knyttet til funksjonsnivå. Jo mer alvorlig motorisk funksjonsnedsettelse, klassifisert med Gross Motor Function Classification System (GMFCS), desto mindre fysisk aktiv er person. Studier viser også at personer med lettere motorisk funksjonsnedsettelse deltar i mer varierte former for fysisk aktivitet, mens personer med mer omfattende funksjonsnedsettelse, hovedsakelig deltar i svømming og ridning. 

Positive helsefordeler ved fysisk aktivitet gjelder både for personer med og uten funksjonsnedsettelse, derfor er det viktig å oppmuntre og tilrettelegge for fysisk aktivitet for personer med redusert motorisk funksjon. 

Hva er anbefalingene for fysisk aktivitet?  

I 2020 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) nye retningslinjer for fysisk aktivitet og stillesitting. Disse retningslinjene inkluderte også anbefalinger for personer med nedsatt motorisk funksjon. WHO foreslår at fysisk aktivitet kan inkorporeres i livene til barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne gjennom fritidsaktiviteter (lek, spill, idrett eller planlagte trening), kroppsøving, transport (rullestolbruk, gange og sykling) eller til og med husarbeid. Aktivitetene kan finne sted hjemme, på skolen, på jobb eller i samfunnet. Det er viktig at personer med nedsatt motorisk funksjon får like muligheter og oppmuntres til å delta i fysisk aktivitet som er tilpasset alder og funksjon. Aktivitetene bør være motiverende og varierte, og tilby et utvalg av alternativer som passer til den individuelle personens preferanser. 

Anbefalingene er delt inn i to aldersgrupper: 

Alder 5-17 år  

Det anbefales at barn og ungdom skal gjøre minst 60 minutter med fysisk aktivitet hver dag med moderat til høy intensitet. Denne aktiviteten bør hovedsakelig inneholde aerob fysisk aktivitet.  

I tillegg, minst 3 dager i uken, bør det gjøres aerobe aktiviteter med høy intensitet, så vel som aktivitet som styrker muskler og skjelett.  

Anbefalingene understreker også viktigheten av å redusere stillesittende atferd ved å sitte mindre og bevege seg mer! Å gjøre litt fysisk aktivitet er bedre enn å ikke gjøre noe.  

 

 

NO_Image_Physical activity recommendations_Children

Alder 18 år og eldre    

Det anbefales at personer i alderen 18 år og eldre bør gjøre minst 150-300 minutter med aerob fysisk aktivitet med moderat intensitet ukentlig ELLER 75-150 minutter med høy intensitet ukentlig.  

I tillegg bør man gjøre muskelstyrkende aktiviteter med moderat til høy intensitet minst to ganger i uken.

 

 

NO_Image_Physical activity recommendations_Adult

 

Generelt anbefales det å redusere mengden med stillesittende tid ved å erstatte den med fysisk aktivitet av hvilken som helst intensitet, og husk at det å gjøre litt fysisk aktivitet er bedre enn å ikke gjøre noe. 

Hvilken type tilpasset utstyr er tilgjengelig for fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter?  

Det finnes flere typer tilpasset utstyr tilgjengelig for personer med nedsatt motorisk funksjon for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. I Norge kan det søkes om aktivitetshjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentral. For barn og unge under 26 år kan det søkes om hjelpemidler til «trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde og/eller bedre funksjonsevnen». 

For personer over 26 år kan det søkes om aktivitetshjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjon skal kunne delta i fysisk aktivitet. Ordningen er rammestyrt, hvilket betyr at når årets tildeling er brukt opp, vil det innvilges søknader for inneværende år.   

Video: Informativ informasjonsvideo om aktivitetshjelpemidler. 

Her følger en liste over passende aktiviteter og utstyr. Listen er ikke uttømmende, men kan inspirere deg til å se nærmere på hva som passer for deg eller ditt barn. 

Tilpasset sykkel 

Det finnes flere typer sykler tilgjengelig som er spesielt designet for personer med nedsatt motorisk funksjon. Sykling er en fantastisk aktivitet som både kan være en fritidsaktivitet og men som også kan fungere som transport. Mange sykler for personer med nedsatt funksjonsevne har tre hjul. Dette gjør sykkelen mer stabil og gjør brukeren mer selvstendig. Det finnes ulike type sykler og utstyr som du må vurdere når du skal velge sykkel: 

 • Pedaler 
 • Håndsykkel 
 • Tandem  
 • Oppreist sittende sete 
 • Halvt liggende på et støttende sette 
 • Girsystem 
 • Bremsesystem 
 • Elektrisk hjelpemotor 
 • Ledsagerhåndtak 

Din fysioterapeut og/eller ergoterapeut kan hjelpe deg med å vurder hvilken type sykkel som passer dine behov. En riktig tilpasset og riktig utstyrt sykkel, tilpasset brukerens behov, kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder opplevelsen og gleden ved å sykle.

Frame running (RaceRunning) 

Frame running er en tilpasset idrett for personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan løpe funksjonelt. Det er en type løpesykkel uten pedaler. Den består av en trehjult ramme, og løperen støttes av en sadel og støtte på fremsiden av brystet. Løperen bruker føttene til å skyve seg fremover over bakken. Frame Running er en fantastisk aktivitet og idrettsdisiplin. Det er en effektiv måte å forbedre den generelle fysisk form på og er samtidig en sosial sport 

Dynamisk ståendeInnowalk 

Barn, ungdom og voksne med alvorlig funksjonshemming har ofte begrensede muligheter til å være fysisk aktive, og det kan være en utfordring å delta i idrett eller andre utendørsaktiviteter. Likevel er fysisk aktivitet fortsatt viktig. Innowalk er et motorisert stå- og gåtreningshjelpemiddel som gir brukeren mulighet til å stå og bevege seg samtidig. Innowalk kan på en måte beskrives som en "ellipsemaskin", men spesielt designet for personer med moderat til store funksjonsnedsettelser, som ikke kan stå og gå på egen hånd. Den gir motorassistert og repeterende bevegelse av hele kroppen i oppreist vektbærende stilling og dermed en unik mulighet til å være fysisk aktiv.  

En ung jente og moren hennes koser seg med interaktive øyeblikk mens de står i Innowalk.

El-Innebandy 

El-Innebandy er en fantastisk morsom idrett tilpasset rullestolbrukere med ulike type diagnoser. Det er et lagspill og det handler om å score mål. Alle spillene bruker en El-Innebandykjelke med joystick. Foran på kjelken er det påmontert et kølleblad for å føre og skyte ballen. Det finnes ulike el-innebandy lag i Norge og det konkurreres også mellom lagene.  

 

Video: Se filmen med Simen som forteller om sporten her.

Svømming 

Aktiviteter i basseng er en morsomt og passer for alle aldre. Oppdriften fra vannet gjør det enklere å bevege seg fritt i vannet med liten anstrengelse. Ofte virker det varme vannet positivt inn på både spastisitet og smerte. 

Det er en aktivitet som enkelt kan tilpasses ulike typer funksjonsnedsettelser. Mange kommunale og private fysioterapeuter tilbyr bassengtrening, men det er også en aktivitet som er gøy å gjøre sammen med familie og venner.  

Rullestolbasket 

Rullestolbasket er en spennende, engasjerende og sosial idrett med mye fart og spenning. Det er i dag den største lagidretten i Paralympics. Det finnes flere idrettslag som tilbyr rullestolbasket og det konkurreres mellom lag. Er du interessert i rullestolbasket oppfordre jeg deg til å følge denne siden «Rullestolbasket i Norge»  

Boccia 

Boccia er en paralympisk idrett designet for utøvere med omfattende motorisk funksjonsnedsettelse. Det spilles innendørs med myke lærballer. Utøverne kaster, sparker eller bruker en bocciarenne for å skyve en ball inn på banen og komme nærmest mulig en hvit ball som kalles målballen (eng.:"jack"). Det er en idrett som enten kan spilles som individuell konkurranse eller som par.  

Les mer om idretten her. 

Vinteraktiviteter 

Det er blitt utviklet mange ulike typer hjelpemidler for vinteraktiviteter: 

 • Akebrett – spesialtilpasset for personer som trenger ekstra støtte og/eller ledsager 
 • Piggekjelke – er designet for at personer som ikke kan bruke ordinært langrennsutstyr, skal kunne kjøre langrenn. Personen sitter på et spesialtilpasset sete og bruker armene til å skyve seg frem med langsstave. 
 • Skilator – er et ganghjelpemiddel til bruk på snø. Istedenfor hjul er det påmontert ski. 
 • Sitski – kjøres alene eller med ledsager. Personen sitter i et sitteskal og på rammen er det montert en eller to ski.  
 • Biski – styres av en ledsager som står bak. Brukeren sitter trygg, stabilt og lavt.  

Valg av skiutstyr gjøres i samråd med hjelpemiddelsentralen og en terapeut. De vil sammen med deg vurdere type utstyr utifra behov, egen innsats og bruksområde.  

Dette var bare noen eksempler på tilpassede aktiviteter og utstyr. Hvis du eller ditt barn ønsker å prøve en ny aktivitet eller spesielt tilpasset utstyr, anbefaler jeg å kontakte din lokale idrettsklubb og/eller lokale CP foreningen. De kan være behjelpelige med informasjon om hva det finnes av aktiviteter i nærheten av der du bor. Din ansvarlige terapeut og NAV hjelpemiddelsentral kan også hjelpe deg. 

 

Vær aktiv og ha det gøy! 

Fysisk aktivitet har mange positive effekter

Relevante linker

Referanser 

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting