Hva er en ryggmargsskade?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten

Hvert år rammes omtrent 120 personer av en ryggmargsskade i Norge. Ryggmargen er “hovedledningen” mellom hjernen og kroppen. En skade på ryggmargen kan fører til permanente endringer av kroppsfunksjoner.

 1. Hva er en ryggmargsskade?
 2. Hvordan påvirkes kroppen av en ryggmargsskade?
 3. Kan en ryggmargsskade kureres?
 4. Hva er den mest vanlige typen ryggmargsskade?
 5. Hva er den vanligste årsaken til ryggmargsskade?
 6. Hva er den beste behandlingen for deg som har fått en ryggmargsskade?
 7. Hvordan vil min fremtid se ut?

Hva er en ryggmargsskade?

En ryggmargsskade betyr at det oppstår en skade på en del av ryggmargen som er “hovedledningen” mellom hjernen og kroppen. En ryggmargsskade kan oppstå på grunn av en traumatisk hendelse slik som fall eller bilulykke, eller en ikke-traumatisk hendelse som blødning, svulst, betennelse, infeksjon eller andre medisinske forhold. Ryggmargen ligger godt beskyttet i en kanal inne i ryggsøylen, og ofte ser man at ryggmargen er intakt etter en traumatisk hendelse, men skaden oppstår som en konsekvens av kompresjon av ryggmargen.

Hvordan påvirkes kroppen av en ryggmargsskade?

Konsekvensen av en ryggmargsskade avhenger av skadeomfang og hvor i ryggsøylen skaden oppstår. Vanligvis refererer man til skadeomfang som komplett skade eller inkomplett skade.

 • En komplett skade - betyr at all viljestyrt bevegelse og sensibilitet nedenfor skadestedet er borte. 
 • En inkomplett skade - betyr at både sensibilitet og evnen til bevegelse i noen grad opprettholdes nedenfor skadestedet. Du vil kunne bevege en eller flere deler av kroppen.

Klassifikasjon av ryggmargsskade

Ryggmargen beskyttes av ryggsøylen som består av 29 virvler som deles inn i seksjoner:

  1. Nakkevirvler (cervicaldelen C1-C7)
  2. Brystvirvler (torakaldelene Th1- Th12)
  3. Korsryggsvirvler (lumbaldelen L1-L5) 
  4. Bekkenvirvler (sacraldelen S1-S5)

Om du har en høy skade, over C7, vil alle fire ekstremiteter og overkroppen være påvirket, og dette beskrives som en tetraplegi. Om du har en skade mellom C5 og Th1 kan du ha noe kontroll over skuldre, biceps og armer, men begrenset kontroll over hender og fingre. Hvis skaden din er under Th2 blir den beskrevet som paraplegi. En skade mellom Th2 og TH6 betyr at du kan bruke armer og hender, men mangler evnen til å kontrollere magemuskulatur som påvirker stabiliteten i overkroppen. Skader nedenfor Th6 gjør at du har god kontroll på overkroppen.

En skade høyt oppe i ryggmargen, vil ofte kreve elektrisk rullestol for selvstendig forflytning. Dersom du har en lavere skade kan det hende du kan bruke en manuell rullestol til forflytning.

Tetraplegi også kjent som quadriplegi, fører til nedsatt funksjonsevne i armer, hender, overkroppen, ben og bekken er påvirket.

Paraplegi betyr at deler av overkroppen, ben og bekken er påvirket.

Tetraplegi_Paraplegi
Kan en ryggmargsskade kureres?

Dessverre finnes det per i dag ingen kur for ryggmargsskader. Mange dedikerte forskere rundt i verden forsker på ryggmargsskader og spesielt på muligheten for å gjenopprette signaler over skadestedet i ryggmargen. Vi håper at nye, innovative løsninger i fremtiden vil fører til nye muligheter for deg som har en skade.

Hva er den mest vanlige typen ryggmargsskade?

Inkomplett ryggmargskade er den mest vanlige skaden på ryggmargen. Ifølge det nasjonale ryggmargsregisteret i USA utgjøre denne typen mer enn 65% av alle ryggmargsskader, mens komplett ryggmargsskade utgjør mindre enn 35%.

Hva er den vanligste årsaken til ryggmargsskade?

Data fra det norske ryggmargsskaderegisteret viser at nesten halvparten av de traumatiske skadene i Norge skyldes fall (47%).

Hva er den beste behandlingen for deg som har fått en ryggmargsskade?

Den livsviktige behandlingen av ryggmargsskade begynner allerede på ulykkesstedet. Ambulansepersonellets oppmerksomhet vil være på din evne til å puste i tillegg til at de vil minimere risikoen for  ytterligere skade på hode, nakke og rygg ved immobilisering. Når du kommer til sykehuset, vil helsepersonell fortsette behandlingen av ryggmargsskaden som kan inkludere operasjon for å fjerne eventuelle fragmenter av bein, sprukket ryggvirvler eller for å stabilisere ryggraden. 

Etter den akutte behandlingen, og når du er medisinsk stabil, vil du bli overflyttet til en avdeling for ryggmargsskader for spesialisert rehabilitering. I Norge er det tre slike avdelinger: Sunnaas sykehus HF, Haukeland universitetssjukehus HF og St. Olavs hospital HF

Et tverrfaglig team som består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, psykologer, sosionomer, spesialpedagoger osv. vil sammen med deg tilrettelegge et rehabiliteringsprogram som er tilpasset deg og dine behov. 

Det er god evidens for å starte rehabilitering så snart du er medisinsk stabil for å forbedre funksjoner relatert til daglige funksjoner, forflytning og livskvalitet.

Under rehabilitering vil fokus være på:

 • Opprettholdelse og styrking av eksisterende muskelfunksjon 
 • Trening av finmotorikk 
 • Læring av adaptive teknikker for å utføre daglige oppgaver 
 • Opplæring i forebyggende tiltak av sekundære komplikasjoner 
 • Mestringsstøtte for å takle din nye livssituasjoner (hjem, skole, jobb, fritidsaktiviteter osv.) 
 • Bruk av hjelpemidler for å øke selvstendighet og mobilitet

Gangtrening etter ryggmargsskade

Ditt spesifikke rehabiliteringsprogram avhenger av skadenivået og omfanget av skaden. Dersom du har en inkomplett ryggmargsskade, og har noe funksjon i beina, vil gangtreningen være en del av opptreningen. Treningen vil formentlig inkludere både trening på å gå på vanlig underlag og robotisert gangtrening. Ved robotisert gangtrening kan ulike typer hjelpemidler brukes, blant annet vektavlastning og assistert gangbevegelse. Hensikten med å bruke robotiserte hjelpemidler er å intensivere treningen av gangfunksjonen.

Hvordan vil min fremtid se ut?

Skadenivået vil gi en indikasjon på hvilke kroppsfunksjoner som er påvirket, men samtidig er det stort sett ikke mulig å gi en fullstendig prognose i den tidlige fasen, da det kan forekomme endringer i løpet av de første ukene og inntil 6 måneder. 

En alvorlig skade på ryggmargen er en livsendrende hendelse. For deg som plutselig er blitt lammet kan det være ekstremt skremmende og forvirrende. Du vil kanskje stille deg selv spørsmål som Hvordan vil livet mitt se ut i fremtiden? Hvordan skal jeg håndtere mitt arbeide, nære relasjoner osv.?

Å tilpasse seg den nye situasjonen vil ta tid og det vil være opp- og nedturer i tiden som kommer. Det beste er å ta en dag om gangen og tillate at følelser kommer til uttrykk - også frustrasjon og sorg. Det er naturlig at sterke følelser kommer i spill. Det er en del av prosessen for gradvis å finne seg selv og få kontroll over eget liv igjen.

Familie, venner og helsepersonell vil være der til å støtte og veilede deg, sette nye mål og finne en måte å komme videre i livet ditt på. Selv om fremtiden kan virke forutsigbar, er det viktig å trekke frem at mange mennesker som har fått en ryggmargsskade fortsetter å leve produktive og meningsfulle liv. 


I Norge er Landsforeningen for ryggmargsskadde LARS en god ressurs for deg som har fått en ryggmargsskade. Her kan du treffe andre som er i samme situasjon, få råd, veiledning og nyttig informasjonsmateriell. De arrangerer også ulike typer aktiviteter. De har utviklet en ABC serie om ryggmargsskade med ulike tematikker og en bok med treningsøvelser.

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting