Hvilket ganghjelpemiddel fungerer best?

Ria Cuppers – Pediatrisk fysioterapeut og salgsstøtte
Ria Cuppers – Pediatrisk fysioterapeut og salgsstøtte
Tilbake til bloggoversikten
Which-walking-device-works-best

Som barnefysioterapeut ser jeg alltid etter løsninger som kan forbedre barns stå- og gåfunksjon. Til min frustrasjon har det vært vanskelig å finne ganghjelpemidler som understøtter den treningen som jeg gjennomfører i klinikken, hvor hendene mine er det viktigste redskapet for støtte og korreksjon.

Derfor dypdykket jeg i eksisterende forskning rundt gangtrening for deretter å utvikle et nytt ganghjelpemiddel som har til hensikt å bygge bro mellom trening som gjøres i fysioterapi og trening barnet gjør selv i hverdagen. Denne bloggen oppsummerer en presentasjon jeg gjorde under årets EACD-konferanse i Paris.

Forbedre gangpotensialet

Det er ikke lett å gi svar på spørsmålet "Hvilket ganghjelpemiddel fungerer best" siden det avhenger av alvorlighetsgraden av motorisk funksjon og det diagnostiske potensialet for å kunne gå selvstendig eller med støtte. Jeg bestemte meg for å fokusere forskningen på populasjonen barn med cerebral parese GMFCS, nivå I-III, der omtrent 70% av barna har mulighet til å utvikle motorisk kontroll for å gå. Samtidig vet vi at dersom gangmønstret blir fleksjonspreget (crouch gait), avtar evnen til å kunne gå over tid, og 50% av disse barna vil til slutt miste evnen til å gå enten som ungdom eller ung voksen. 

Denne gruppen pasienter har vanligvis redusert motorisk kontroll, lav muskelstyrke og havner ofte i en fleksjonspreget stilling både i stående og når de går. Om dette ikke følges opp og behandles i tidlig alder, er det risiko for at barnet utvikler feilstillinger, muskelkontrakturer og gangen blir ineffektiv og svært energikrevende, spesielt ved vekst og når kroppsmassen øker. Behandling og forebygging av dette gangmønsteret er krevende, men har stor innflytelse på graden av funksjonshemning. Hjelpemidler brukes ofte som en del av gangtreningen og for å øke barnets selvstendighet. Jeg var nysgjerrig på hvilke ganghjelpemidler som gir best resultat og til hvilke typer pasienter. 

I samarbeid med Universitetet i Antwerpen i Belgia foretok jeg en litteraturgjennomgang med fokus på effekten av forskjellige ganghjelpemidler. Konklusjonene var nedslående. Totalt 44 studier på et bredt utvalg av ganghjelpemidler viste lav grad av evidens på grunn av studiedesign, små utvalg og heterogenitet i populasjonsutvalgene (Lebeer 2019). Det er behov for ytterligere forskning innen ganghjelpemidler, både når det gjelder vurdering, utvalg og implementering av disse.

Suksesskriterier i gangrehabilitering

Selv om det er lav grad av evidens på studier som omhandler ganghjelpemidler, viser forskningen at noen kriterier er avgjørende for å lykkes med intervensjoner, blant annet;

  • Tidlig, intensiv og oppgavespesifikk trening
  • Selvinitierte og varierte bevegelser
  • Trening integrert i barnets miljø
  • Morsomme og motiverende aktiviteter
  • Vektforskyvning og balanse på ett ben
  • Trunkus stabilitetstrening som kan forbedre muskelsynergi

Jeg har forsøkt å finne et hjelpemiddel som fasiliterer gange med fokus på god postural posisjonering, ekstensjon over hofte og kne i tillegg til at muskelaktivitet initieres, men har ikke hatt hell med å finne det rette produktet. Jeg ble i tillegg frustrert over å se mine pasienter returnere til sitt patologiske gangmønster så snart de forlot fysioterapiklinikken, med eller uten rullator. 

Dette førte til at jeg sammen med et tverrfaglig team og Universitet i Leuven, Belgia, igangsatte en mulighetsstudie med hensikt å utvikle et nytt ganghjelpemiddel - fra prototype til sluttprodukt. Det primære målet var å teste om det nye ganghjelpemiddelet kunne stimulere hensiktsmessig posisjonering i stående og gående, øke ekstensjonsaktivitet i underekstremiteten og muliggjør vektoverføring fra et ben til et annet uten at barnet må lene seg på et sete eller annen håndholdt støtte.  

Teknisk utvikling av et nytt ganghjelpemiddel startet i felten

Mulighetsstudien underbygger utviklingen av Hibbot, et ganghjelpemiddel med justerbar støtte i seks frihetsgrader (6DOF). Korsettet rundt bekkenet gir støtte til bekkenet og nedre del av trunkus, på samme måten som hendene til fysioterapueten støtter barnets bekken. Dette bidrar til kontroll av hodet og øvre del av trunkus. I tillegg har barnet hendene fri, som gir større bevegelsesfrihet og mulighet til å delta i hverdagsaktiviteter. På den måten blir treningen mer intensiv, morsom og på barnets premisser. 

Konklusjonen på mulighetsstudiet var at vi hadde nok innsikt i anvendbarheten og effekten av hjelpemidlet til at vi kunne utarbeide en protokoll for et nytt og nå pågående studie (tverrsnittstudie).

Lovende resultater fra et tverrsnittstudie

En tverrsnittstudie ble gjennomført i 2018-2019 der vi hadde som mål å sammenligne gangmønsteret i Hibbot  versus gangmønsteret i barnets habituelle ganghjelpemiddel. Følgende parametre ble målt:

  • Kinematikk i underekstremitetene og trunkus ​
  • Temporale og spatiale parameter  
  • Videoanalyse av gangmønster 
  • Reaksjonskraft til underlaget

Ikke alle resultatene er offisielle ennå, men studiet viser blant annet en betydelig bedre hofte- og kneekstensjon i Hibbot sammenlignet med gange i barnets habituelle ganghjelpemiddel.

Comparison of hip extention-Hibbot-Versus-Controle

Jeg er veldig motivert for å forske videre på effekten av Hibbot og sikre at Hibbot blir et verdifullt valg når det gjelder å understøtte barnets motoriske utvikling. Flere resultater fra studien kommer så snart artikkelen er publisert. Så følg med!

Om du ønsker mer informasjon om Hibbot, er du velkommen til å ta kontakt med meg.

Referanser

Botega 2013
Botega R, Medola FO, Santos CB ,Silva AT , Lunes DH, Purquerio BdeM. A new walking aid with axillary support for children with cerebral palsy: electromyographic evaluation. Journal of Disability and Rehabilitation : Assistive Technology 2013;8:507-510 doi: 10.3109/17483107.2013.769125

Byrne 2017
Byrne R., Noritz G., Maitre N. L. (2017). Implementation of early diagnosis and intervention guidelines for cerebral palsy in a high-risk infant follow-up clinic. Pediatr Neurol. 76, 66–71. 10.1016/j.pediatrneurol.2017.08.002 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Daly 2019
Daly C, Lafferty E , Joyce M, Malone A.Determining the most effective exercise for gluteal muscle activation in children with cerebral palsy using surface electromyopgraphy.Gait&Posture 2019;70 : 270-274 doi: 10.1016/j.gaitpost.2019.03.013

Damiano 2018
Diana Damiano. Elsass Foundation Prize lecture.Lecture recorded at the 30th EACD conference in Tbilisi, Georgia, May 28-31, 2018. http://edu.eacd.org/lecture/evidence-based-physiotherapy-children-cerebral-palsy

Degelaen 2016
Degelaen M.,De Borre L., Buyl R. Kerckhofs E. De Meirleir L.,Bernard D. Effect of supporting 3D-garment on gait postural stability in children with bilateral spastic cerebral palsy.Neurorehabilitation2016;39(2):175-181

Kleim 2008
Kleim J. Principles of Experience-Dependent Neural Plasticity: Implications for Rehabilitation After Brain Damage. Journal of Speech, Language and Hearing Research. 2008;51:S225-S239. 

Lebeer 2019
Lebeer, J., Cuppers, R., Celens, E., Weyenberg, L., Cavens, C., Taeymans, L., Van de Reck, C.,, Ceulemans, K., Ego, F., Truijen, S. The effect of different walking devices on body functions, activity and participation in children with cerebral palsy: a systematic literature review. Developmental Medicine & Child Neurology 61 (Suppl. 2):53. Abstract of oral presentation at the 31st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Paris, France, 23–25 May 2019

Hielkema 2019
Tjitske Hielkema, Anke G. Boxum, Elisa G. Hamer, Sacha La Bastide-Van Gemert, Tineke Dirks, Heleen A. Reinders-Messelink, Carel G. B. Maathuis, Johannes Verheijden, Jan H. B. Geertzen & Mijna Hadders-Algra (2019) LEARN2MOVE 0–2 years, a randomized early intervention trial for infants at very high risk of cerebral palsy: family outcome and infant’s functional outcome, Disability and Rehabilitation, DOI: 10.1080/09638288.2019.1610509

Morgan 2015
Morgan C., Novak I., Dale R. C., Badawi N. (2015). Optimising motor learning in infants at high risk of cerebral palsy: a pilot study. BMC Pediatr. 15:30. 10.1186/s12887-015-0347-2 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Morgan 2016
Morgan C., Novak I., Dale R. C., Guzzetta A., Badawi N. (2016b). Single blind randomised controlled trial of GAME (Goals - Activity - Motor Enrichment) in infants at high risk of cerebral palsy. Res. Dev. Disabil. 55, 256–267. 10.1016/j.ridd.2016.04.005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Novak 2017
Novak I., Morgan C., Adde L., Blackman J., Boyd R. N., Brunstrom-Hernandez J., et al. . (2017). Early, accurate diagnosis and early intervention in cerebral palsy: advances in diagnosis and treatment. JAMA Pediatr. 171, 897–907. 10.1001/jamapediatrics.2017.1689 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Raid 2015
Raid L,Rose S,Boyd R;Rehabilitation and neuroplasticity in children with unilateral cerebral palsy.Nature Reviews Neurology.2015.11(7)Doi: 10.1038/nrneurol.2015.97

Smith 2018
Smith B. L..Muscle synergy during a single leg standing test in ambulatory children with cerebral palsy.Theses and Dissertatons Kinesiology and Health Promotion 2018, 51. 
Spittle 2015
Spittle A., Orton J., Anderson P. J., Boyd R., Doyle L. W. (2015). Early developmental intervention programmes provided post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairment in preterm infants. Cochr. Datab. Syst. Rev. 11:Cd005495 10.1002/14651858.CD005495.pub4 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Wu 2018
Wu M,Kim J , Arora P, Gaebler -Spira DJ, Zhang Y.The effectgs of the integration of dynamic weight shifting training into treadmill training on walking function of children with cerebral palsy-a randomized controlled study. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2017 96(11):765–772 doi: 10.1097/PHM.0000000000000776
 

New call-to-action

 

Ria Cuppers – Pediatrisk fysioterapeut og salgsstøtte
Ria Cuppers – Pediatrisk fysioterapeut og salgsstøtte

Ria Cuppers har med seg over 35 års erfaring fra klinisk praksis til Made for Movement. Hun er en dedikert og engasjert fysioterapeut som har et oppdrag å forbedre hvert enkelte barns motoriske kapasitet for å være aktiv og delta i hverdagen. Hun fokuserer på evidensbaserte metoder og inkluderer hjelpemidler i rehabiliteringsperspektivet for å støtte barnets utvikling. Ria er oppfinneren og grunnleggeren av det nye og unike ganghjelpemiddel - Hibbot.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting