Hur påverkar fysisk aktivitet lärandet?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Young boy with cp doing sling training

Många frågar om det finns något samband mellan fysisk aktivitet och kognition? På det kan vi tydligt svara JA! Flera studier har visat att fysisk aktivitet påverkar lärandet i alla åldersgrupper. Träning optimerar din vakenhetsnivå, uppmärksamhet, motivation och hjälper dig att ta till dig ny information. 

I den här artikeln kommer vi att ta upp följande: 
 • Vad definieras som fysisk aktivitet?
 • Vilka är rekommendationerna för fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning?
 • Vilka är fördelarna med fysisk aktivitet?
 • Hur påverkar fysisk aktivitet lärandet?
 • Gäller fördelarna med fysisk aktivitet även personer med funktionsnedsättning?
 • Vilken typ av fysisk aktivitet kan anpassas för personer med funktionsnedsättning? 

Vad definieras som fysisk aktivitet? 

WHO
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar fysisk aktivitet som ”alla kroppsrörelser som produceras av skelettmuskler som kräver energiförbrukning. Det avser alla rörelser, inklusive fritid, för transport för att ta sig till och från platser, eller som en del av en persons arbete” 
  

Exempel på fysisk aktivitet är: att gå till skolan/arbetet, ta trapporna, simma, cykla, hoppa på studsmattan, leka i parken, rida, att själv rulla sig fram i sin rullstol osv.  

Vilka är rekommendationerna för fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning?  

WHO har tagit fram detaljerade riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet som främjar en god hälsa.

Här kan du läsa om rekommendationerna för personer med funktionsnedsättning, som är desamma som för personer i denna åldersgrupp som inte har en funktionsnedsättning: 

Barn och ungdomar (5-17 år) 

 • Minst 60 minuters fysisk aktivitet om dagen, intensitet: måttlig till högintensiv (3-6 MET) 
 • Minst 3 dagar i veckan, högintensiva aeroba aktiviteter och styrketräning (muskler och skelett) (3-10 MET) 
 • Begränsa tiden i stillasittande 

Vuxna (18 år och över) 

 • Aerob träning med måttlig intensitet minst 150-300 minuter i veckan (3-6 MET) 

eller

 • Aerob träning med hög intensitet minst 75-150 minuter i veckan (3-10 MET) 
 • Styrketräning/styrkeövningar minst 2 dagar i veckan för att stärka muskler och skelett 
 • Begränsa tiden i stillasittande 
   

WHO betonar även det faktum att all form av fysisk aktivitet är bättre än att inte göra något. Det innebär att om du har en svår funktionsnedsättning så kommer träning i någon form att påverka din allmänna hälsa positivt. 

Vilka är fördelarna med fysisk aktivitet?  

Först och främst är det viktigt att känna till att fysisk aktivitet är en unik hälsofrämjande åtgärd! Även aktivitet i liten mängd påverkar den allmänna hälsan när den ersätter ett stillasittande beteende.   

Allt mer forskning visar att fysisk aktivitet har positiva effekter på:

 • Muskulär och kardiorespiratorisk kondition 
 • Kardiometabolisk hälsa  
 • Benhälsa 
 • Kognitiv funktion  
 • Mental hälsa  
 • Fetma 

Det är också viktigt att vara medveten om att fysisk aktivitet främjar normal tillväxt och utveckling hos barn och unga, och det har även en positiv effekt på lärandet. 

Hur påverkar fysisk aktivitet lärandet? 

Fysisk aktivitet är bra för hjärnan! När vi är fysiskt aktiva påverkas alla delar av hjärnan och det förbättrar din: 

 • Koncentrationsförmåga 
 • Uppmärksamhet 
 • Förmåga att planera och utföra uppgifter 
 • Kom ihåg det du lärt dig 
 • Kreativa förmåga 

Dessutom påverkar det ditt allmänna humör! 

Idag vet vi även vad som händer på molekylär nivå i hjärnan när vi är fysiskt aktiva. Med ”molekylär nivå” menas att forskare noggrant undersöker vad som händer i hjärncellerna.  

När vi är fysiskt aktiva ökar blodcirkulationen i hela kroppen, även i hjärnan. Blodet transporterar syre, och bara av att resa sig upp från sittande ökar mängden syre till våra hjärnceller med 10 %. Mer syre till hjärncellerna ökar den kemiska reaktionen och utvecklar kemiska substanser som har en skyddande och stimulerande effekt på våra nervceller. Det är som att vi förser hjärnan med gödsel. Och detta tillskott har även viktiga effekter på cellerna.  

Fysisk aktivitet bidrar till:
- förbättrar kommunikationen mellan nervceller
- gör cellerna mer motståndskraftiga
- främjar bildandet av nya nervceller 

Allt detta är faktorer som spelar en viktig roll för hjärnhälsan och vår inlärningsförmåga.  

Gäller fördelarna med fysisk aktivitet även personer med funktionsnedsättning?

JA, absolut! Forskning har visat att personer med funktionsnedsättning är mindre fysiskt aktiva jämfört med normtypiskt utvecklade personer. Och med ökad svårighetsgrad ökar också tiden som tillbringas stillasittande. Alla människor, även personer med funktionsnedsättning, gynnas av fysisk aktivitet och minskar tiden som de tillbringar i stillasittande. 

Man in wheelchair playing basketball with friends on sports court

 

När det gäller förhållandet mellan mängden fysisk aktivitet och hälsofördelarna är den goda nyheten att det inte finns någon nedre tröskel för fördelarna, och de största fördelarna ses i den nedre delen av dos-responskurvan. Det betyder att om du ökar din fysiska aktivtetsnivå så kommer du att märka av det i form av förbättrad hälsa och kondition.  

 

Viss fysusk aktivitet är bättre än ingen! 

 

Vilken typ av aktiviteter kan anpassas för personer med funktionsnedsättning?  

Med vetskapen om ”all träning är bättre än ingen träning”, utmana dig själv och personerna runt dig att vara kreativa kring hur fysisk aktivitet kan integreras i vardagen. 

young girl with retts syndrome cheers in her innowalk with her mother


Se gärna över dina dagliga rutiner för att se vilka anpassningar du kan göra för att möjliggöra mer aktivitet. Du kan använda några av frågorna nedan som diskussionsunderlag och därefter ta fram en plan för att vara mer aktiv och förbättra din hälsa.
 

1. Vilka typer av aktiviteter/sporter/träning gillar jag?

Exempel:

 • Simning
 • Ridning 
 • Rullstolssporter 
 • Framerunning 
 • Cykling  
 • Skidåkning 

2.Vilka typer av aktiviteter/sporter/träning finns det i mitt närområde?

3. Vilka aktiviteter kan integreras i vardagen?

Exempel:

 • Upprättstående i ett ståskal 
 • Dynamiskt stående i Innowalk/Innowalk Pro 
 • ngträning i stol 

4. Hur kan jag delta aktiv i dagliga aktiviteter där jag använder min kropp?

Exempel:

 • Förflyttningar 
 • Påklädning/avklädning 
 • Spel och lekar  

Fysisk aktivitet har många positiva effekter

Källor:

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker