Gånghjälpmedlet NF-Walker kontra Innowalk

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Gånghjälpmedlet NF-Walker kontra Innowalk

Är NF-Walker det rätta gånghjälpmedlet för barnet du följer upp just nu, eller hade det varit bättre med en Innowalk, som är ett mer avancerat gånghjälpmedel? Vad är skillnaden för barnet med att använda Innowalk jämfört med NF-Walker? Här är den ultimata guiden som hjälper dig som terapeut i beslutsprocessen. 

Barn är olika, har olika behov av hjälpmedel, och behovet av stöd och korrigering varierar. I den här artikeln kommer jag att förklara för dig vad skillnaden är mellan gånghjälpmedlen NF-Walker och Innowalk.

NF-Walker  

NF-Walker definieras som ett avancerat gånghjälpmedel. Det innebär att hjälpmedlet har ett mer omslutande kroppsstöd och är lämpligt att använda när det finns behov av fler stödpunkter för att kunna gå, jämfört med andra gånghjälpmedel. 

Hjälpmedlet används främst av barn och ungdomar med funktionsnedsättning där självständig gång och eller gång med lätt stöd inte kan uppnås, till exempel för personer med cerebral pares, GMFCS nivå IV och V. 

GMFCS_NFW

NF-Walker möjliggör mobilitet och delaktighet 

Först och främst gör NF-Walker det möjligt att förflytta sig i upprätt stående position. Eftersom barnet kan förflytta sig självständigt och med båda händerna fria, kommer det att lättare kunna delta i och utföra olika aktiviteter tillsammans med andra. NF-Walker kan användas redan från 12 månaders ålder, vilket ger barnet en unik möjlighet att utforska omgivningen tidigt – på samma villkor som typiskt utvecklade barn. NF-Walker finns i 3 storlekar och kan användas av personer med en längd från 70 cm till 180 cm. 

Den unika skillnaden 

Det som skiljer NF-Walker markant från andra gånghjälpmedel är skensystemet. Skensystemet säkerställer korrigering av benen oavsett om barnet är svagt, har låg muskeltonus eller en hög grad av spasticitet. Hjälpmedlet anpassas till det enskilda barnet och dess behov. Det innebär att NF-Walker ger möjlighet till stöd hela vägen från fötterna till huvudet för att stimulera och säkerställa en lämplig stående position. Detta ger dessutom tillräckligt stöd för att barnet ska kunna gå. Det går att avlägsna stödet gradvis för att initiera och stimulera den motoriska utvecklingen. 

Läs också: Allt för Ella – och ett självständigt liv trots cerebral pares 

Innowalk  

Innowalk är ett gånghjälpmedel för rörelseträning i stående position. 

Innowalk är lämplig att använda för personer med betydande nedsättning när det gäller förmågan att stå och gå självständigt. Det kan vara personer med cerebral pares, Retts syndrom, muskelsjukdomar, andra neurologiska störningar eller förvärvade skador med funktionsnivå motsvarande cerebral pares, GMFCS IV och V.  

GMFCS_IW

Möjlighet att aktivera hela kroppen 

Innowalk kan på många sätt jämföras med en crosstrainer, men är anpassad för behoven hos personer med måttlig till svår fysisk funktionsnedsättning. Personen stöttas på ett säkert sätt i upprätt, stående position med naturlig belastning. Samtidigt möjliggör hjälpmedlet assisterade, repeterande benrörelser med hjälp av en motor. Det går dessutom att montera handtag för armarna för rörelse av hela kroppen. Innowalk finns i flera storlekar och passar både barn, unga och vuxna med en längd från 80 cm till 200 cm. 

Flexibel och bekväm att använda 

Den motoriserade upprätningen gör att Innowalk kan användas från sittande till stående position. Denna flexibilitet gör att personer kan anpassa träningen efter dagsform och kapacitet utan att träningen behöver avbrytas. Bra vaddering och hög komfort gör det också enklare att bryta ett stillastående beteende oftare och under en längre tid i taget. 

Läs också: Niels fick markant förbättrad ledrörlighet med hjälp av Innowalk

NF-Walker kontra Innowalk 

NF-Walker är ett gånghjälpmedel som väljs för att ge barnet möjlighet till mobilitet och förflyttning från A till B. Att gå är en komplex uppgift och barnets styrka och fysiska begränsningar kommer att påverka mobilitetspotentialen. Det kan ta tid för barnet att hitta sitt eget sätt att gå på och bygga upp tillräckligt mycket styrka för att klara det. NF-Walker är vårt flaggskepp inom gånghjälpmedel för personer med stora funktionsnedsättningar. 

Innowalk däremot är ett stationärt stå- och gåhjälpmedel som väljs när det är önskvärt att assistera personen med rörelse med hjälp av en motor. Detta gör att personen kan uppleva repeterande gångrörelser som det kanske inte är möjligt att uppnå på egen hand. För vissa kan detta vara det enda sättet att uppnå tillräckligt med rörelse och aktivitet under dagen, där merparten av tiden annars tillbringas stillasittande i rullstol.

Båda hjälpmedlen möjliggör aktivitet med alla de fysiska och mentala fördelar som detta ger. Dessutom bidrar fysisk aktivitet till att förebygga och minska sekundära komplikationer vid diagnoser. Den stora skillnaden mellan hjälpmedlen är med andra ord syftet med användningen. 

NF-Walker och Innowalk i kombination 

I vissa fall kan det vara både nödvändigt och lämpligt att ett barn eller en ungdom har både en NF-Walker och Innowalk. Detta för att barnet uppnår två olika mål. Med NF-Walker kan barnet vara mobilt och förflytta sig, till exempel tillsammans med sina vänner på förskolan eller i skolan. Ada, som har cerebral pares, är ett bra exempel på detta. Hon använder NF-Walker aktivt ute på skolgården tillsammans med sina vänner och deltar i aktiviteter och lekar. På skolan finns det tillräckligt med plats för att hon ska kunna förflytta sig och hon rör sig så mycket som hon har förutsättningar för. Hemma använder hon dessutom Innowalk för att förebygga kontrakturer, öka rörelseomfånget i benen och inte minst avbryta stillasittande beteende och vara fysiskt aktiv. 

Du kan se hela filmen om Ada här: Love to move 

Nu vet du vilka skillnaderna är mellan NF-Walker och Innowalk och kan gå vidare i beslutsprocessen med att hitta rätt hjälpmedel för barnet som du följer upp.

Om du vill veta ännu mer om våra produkter har vi tagit fram en guide som du kan hämta här:

Varför aktivt stående?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker