Studie: Endringer i blodbårne biomarkører ved dynamisk ståtrening

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten

Studien, som inkluderte barn med cerebral parese GMFCS IV og V, viste at flere hormonelle og inflammatoriske biomarkører er dysregulert, men påvirkes positivt av dynamisk ståtrening i Innowalk

Studien inkluderte 14 ikke gående barn med cerebral parese (CP) og en median alder på 13,5 år. Fire deltakere var klassifisert på GMFCS nivå V, og ti på GMFCS nivå IV. Studien konkluderte med følgende:  

 • Dynamisk ståtrening er en effektiv treningsmetode for ikke gående barn med CP 
 • Ved baseline hadde barna:  
  - Økt C-reaktivt protein (CRP)  
  - Lave nivåer av adrenokortikotropt hormon (ACTH)  
 • 30 minutter med dynamisk ståtrening reduserte betydelig nivået av CRP og økte nivået av ACTH. 
   

Du finner den fullstendige artikkelen “Acute and Long-Term changes in Blood-Borne Biomarkers in Response to Dynamic Standing in Nonambulant Children With Cerebral Palsy” av Tibor V. Varga et.al. publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Pediatric Exercise Science her.
 

For å gi deg et raskt overblikk gir vi deg her et sammendrag av artikkelen:  

Introduksjon 

Cerebral parese påvirker omtrent 1,6 av 1000 levendefødte og innebærer ulike utfordringer, inkludert bevegelsesforstyrrelser, muskeltonusproblemer og andre helseproblemer. Blant barn med alvorlig CP som har begrenset mobilitet, utgjør fysisk inaktivitet en betydelig risiko for fremtidige helsekomplikasjoner. Tradisjonelle intervensjonsmetoder inkluderer statisk ståtrening, men ny teknologi som Innowalk tilbyr dynamisk ståtrening og viser lovende resultater med hensyn til forbedring av helse og livskvalitet hos ikke-gående barn. 

Tross for kjente fordeler med trening for generell helse og kognisjon, er forskningen om dens innvirkning spesielt innen cerebral parese-populasjonen svært begrenset. Noen studier antyder at intensiv trening positivt påvirker kognitiv funksjon hos typisk utviklede barn, mens redusert fysisk aktivitet hos de med alvorlig cerebral parese korrelerer med lavere nivåer av hjernederviert nevrotrofisk faktor (BDNF). Dyrestudier antyder også økte nivåer av BDMF-nivåer i hjernen etter trening.  

Heterogeniteten blant ikke-gående barn med CP utfordrer konvensjonelle behandlingsmåter og understreker behovet for innovative strategier. Prosjektet «Long-term exercise effects from robotic walking» (LEER) har som mål å utforske effekten av trening med Innowalk på ikke-gående barn med CP.

Målet for studien 

I denne studien har forskerne som mål å beskrive baselinekarakteristikkene til deltakerne og undersøke akutte og langvarige endringer i hormonelle og inflammatoriske biomarkører hos ikke-gående barn med CP som respons på dynamisk ståtrening.  

Metoder og deltakere 

Studien ble utført som en mixed-method treningsintervensjonsstudie med cross-over design, med bruk av Innowalk for dynamisk ståtrening med flere treningsmuligheter og ulike hastigheter. Studien inkluderte: 

 • 14 ikke-gående barn med cerebral parese 
 • GMFCS nivå V (n=4) og GMFCS nivå IV (n=10)
 • Median alder 13,5 år (12-15,5)  

Utfallsmålinger 

Fysisk aktivitetsnivå før studien ble vurdert ved bruk av akselerometri, under en 30-minutters treningstest med 5 forskjellige hastigheter i 6 minutter ved hver hastighet ved bruk av Innowalk. Følgende ble målt med en lufttett maske:  

 • Oksygenforbruk (VO2) 
 • Karbondioksidproduksjon (VCO2) 
 • Minuttventilasjon (VE)  
 • Andre relaterte måleverdier (Oxycon Mobile)

I tillegg ble hjertefrekvensen overvåket gjennom hele testen, og ikke-fastende venøse blodprøver ble samlet før og umiddelbart etter 30 minutter med dynamisk ståtrening.  

Treningsintervensjon 

Hver deltaker trente 3 ganger ukentlig i to perioder på 16 uker, med start enten på høyintensiv intervalltrening (HIIT) eller middels intensiv kontinuerlig trening (MICT), med en «washout-period» på 16 uker mellom de to intervensjonsperiodene.  

 

Bio_markers_[NO]

Resultater  

Studien viste at barna som deltok hadde forhøyd inflammatorisk og hormonell ubalanse ved baseline. Trening i Innowalk for barn med alvorlig CP økte respirasjonen, blodstrøm, oksygenforbruk og metabolske enheter (MET), og indikerer at dynamisk ståtrening er en effektiv måte for ikke-gående barn å trene på.  

Høye eller ekstremt høye nivåer av CRP ble observert ved baseline, og en nedgang ble målt etter bare 30 minutters fysisk aktivitet i Innowalk. I tillegg ble det observert en betydelig økning i ACTH-nivåer. Økt ACTH er assosiert med bedre antiinflammatoriske og anti-stressresponser.  

 

Les mer:  Statisk eller dynamisk stående? Ny studie avdekker interessante data

 

Konklusjon og implikasjon 

Studien viste at flere hormonelle og inflammatoriske biomarkører er dysregulert hos barn med alvorlig cerebral parese, og at så lite som 30 minutters dynamisk ståtrening påvirker disse biomarkørene positivt. Regelmessig bruk av Innowalk er et gjennomførbart alternativ til regelmessig fysisk aktivitet for barn med cerebral parese GMFCS IV og V. Det er imidlertid behov for større studier for å bekrefte disse funnene og bedre forstå de fysiologiske endringene. Videre legges det vekt på vurderingen av langsiktige virkninger av regelmessig trening på pasientrapporterte resultater og kliniske forhold som type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer hos personer med cerebral parese. 

 

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting