Statisk eller dynamisk stående? Ny studie avdekker interessante data

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Nærbilde av føtter som går i en Innowalk.

En evidensbasert studie konkluderer med at dynamisk stående i Innowalk øker passiv leddbevegelighet (PROM) og reduserer spastisitet hos barn med CP, GMFCS IV-V. Statistisk signifikante forskjeller ble funnet sammenlignet med effekten av statisk stående.

Studien, som inkluderte 20 ikke-gående barn med cerebral parese (GMFCS IV-V), i alderen 5-17 år, viser følgende:

  • Passiv leddbevegelighet i hoftene økte i alle bevegelsesretninger etter dynamisk stående i 30 minutter og etter 4 måneder med intervensjon
  • Spastisitet i hoftene ble redusert etter 30 minutter med dynamisk stående

Introduksjon

Denne nylig publiserte artikkelen gir gode nyheter for ikke-gående barn med cerebral parese. Barn med grovmotorisk funksjon klassifisert på nivå IV og V kan ikke gå eller sitte uten støtte. Siden de har alvorlige funksjonsbegrensninger, og mangler full bevegelse i alle ledd, har de særlig stor risiko for å utvikle kontrakturer. Spastisitet kan også bidra til muskelforkortelser, deformiteter, hofteleddsdislokasjon og/eller skoliose, noe som ofte forårsaker smerter og kan påvirke motorisk kontroll og funksjon. I tillegg til økende smerter, fører disse sekundære komplikasjonene ofte til dyre behandlinger og sykehusinnleggelse.

Stående intervensjon er en blant mange ulike intervensjoner innen fysioterapi som skal forebygge og/eller redusere sekundære komplikasjoner, og øke fysisk aktivitet. Stående intervensjon anbefales som et standardtiltak i de fleste land. Det er to typer ståtrening, statisk stående (StS) og dynamisk stående (DyS). Statisk stående betyr at underkroppen ikke kan beveges mens du står i oppreist stilling. Dynamisk stående kan oppnås ved bruk av hjelpemiddelet Innowalk. Dette stå- og gåtreningshjelpemiddelet  gir mulighet til å oppleve gangbevegelser i en stående vektbærende stilling.

Det er få høykvalitetsstudier innen treningsintervensjon på barn med CP, og de som finnes har hovedsakelig blitt utført på gående barn med CP. En mulighetsstudie gjennomført i Sverige, som inkluderte DyS hos barn med alvorlig funksjonsnedsettelse for å fremme fysisk aktivitet, viste at StS og DyS representerer to forskjellige treningsmetoder for ikke-gående barn. Resultatene fra studien inspirerte forskerne ved Lunds universitet til å studere effektene av ståtreningen nærmere. Dette er den første evidensbaserte studien som viser effekten på PROM og spastisitet etter ståtrening blant CP-barn, GMFCS IV-V.

Hva er dynamisk stående?
Dynamisk stående tilbyr personer med funksjonsnedsettelse assistert, korrigert og repeterende bevegelser i en oppreist, vektbærende posisjon.

Du finner hele artikkelen “Non-ambulatory children with cerebral palsy: effects of four months of static and dynamic standing exercise on passive range of motion and spasticity in the hip” i det fagfellevurderte tidsskriftet PeerJ her.

For å gi deg et raskt overblikk har vi skrevet et sammendrag av artikkelen for deg.

Hensikten med studien

Ikke-gående barn bruker typisk statisk ståhjelpemidler som en del av deres posisjoneringstiltak. Studien har til hensikt å sammenligne effekten av to typer posisjoneringstiltak over fire måneder, statisk stående (StS) versus dynamisk stående (DyS), på passiv leddbevegelighet og spastisitet i hoftene.

Statisk stående ble utført med bruk av et ståskall eller ståstativ, mens dynamisk stående ble utført i Innowalk (Made for Movement).

Materiale og metode

Studien ble gjennomført med et cross-over design og inkluderte 24 barn hvorav 20 gjennomførte studien.

Fire barn fullførte ikke intervensjonsperioden på grunn av sykdom, kirurgi eller smerter. Ingen av frafallene var relatert til de to treningsintervensjonene. De inkluderte barna var mellom 5-17 år (gjennomsnitt 11.,6 ± 3.6 år), og alle barna var klassifisert med GMFCS IV (n = 11) og V (n = 9). Alle målinger og intervensjonene ble utført i barnas naturlige miljø (hjemme). Vurderinger av PROM i hoftene (abduksjon, fleksjon, ekstensjon, Elys test, innad- og utadrotasjon) ble utført med et goniometer og spastisitet i hoften (fleksorer, ekstensorer og adduktorer) ble vurdert ved bruk av modifisert Ashworth Scale. Alle målinger ble gjennomført ved baseline, før og etter 30 minutter med StS eller DyS, og etter fire måneders intervensjon, før og etter 30 minutter med StS eller DyS (se figur).

Før og etter 30 min StS eller DyS 

Crossover design
- Langsiktig studie
- Deltakerne er tilfeldig fordelt mellom intervensjonstiltakene
- Deltakerne er sin egen kontroll
- Wash-out periode (pause mellom de ulike intervensjonstiltakene)

Resultat

Studien viser til økt passiv leddbevegelighet i hoftene etter dynamisk stående etter begge målinger (p<0.001). Endringene i PROM var signifikant større etter DyS sammenlignet med StS i alle bevegelsesretninger, men spesielt i abduksjon og utadrotasjon. 

Når det gjelder spastisitet målt med den modifiserte Ashworth-skalaen, fant forskerne at 30 minutter med StS bare reduserte spastisiteten betydelig i hoftefleksorene, mens DyS reduserte spastisiteten betydelig i både fleksorene, ekstensorene og adduktorene. Ingen endringer i spastisitet ble funnet for verken DyS eller StS etter fire måneders intervensjon.

Konklusjon og implikasjon

Studien demonstrerte en signifikant økning i PROM etter 30 minutter og 4 måneders intervensjon med dynamisk stående i Innowalk blant ikke-gående barn med CP. Spastisitet ble redusert etter 30 minutters intervensjon, men ingen endringer ble påvist etter 4 måneders intervensjon.

Forskerne trekker frem at bruken av dynamisk stående som intervensjon for ikke-gående barn med CP ikke forårsaker noen uønskede hendelser. Dynamisk stående gir også et bedre utfall i forhold til passiv leddbevegelse og spastisitet i hoftene sammenlignet med typisk statisk ståtrening. Resultatene fra studien kan bidra til at flere fagpersoner vurderer dynamisk stående som en del av standard posisjoneringstiltak for ikke-gående barn med CP.

For mer inngående kunnskap oppfordrer vi deg til å lese hele artikkelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Innowalk og hvordan du får tak i hjelpemiddelet til dine pasienter, kan du kontakte oss for en prat.

Les mer: Statisk vs dynamisk ståtrening – hva gir best effekt?

Vitenskapelige postere, EACD

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting