MADE FOR MOVEMENT BLOG

The_blog_is_launching.png

Psykisk helse og cerebral parese: Tilhørighet, selvbilde og fysisk aktivitet

Av Trine Roald - Markedssjef, 01.11.17 14:26

Når man snakker om cerebral parese (CP) kommer ofte de fysiske utfordringene i første rekke. Men psykiske helseproblemer er utbredt blant personer med CP, og fortjener derfor også oppmerksomhet.

Som alle andre personer, kan personer med CP oppleve psykiske helseproblemer i løpet av livet. Dette kan skyldes en lang rekke årsaker: Kanskje har du opplevd å bli mobbet på grunn av funksjonsnedsettelsen, og har kjent på følelsen av oppgitthet eller skam. Eller kanskje føler du at du ikke strekker til, og mangler et sted å gå til for oppmuntring, støtte og sosialt samvær.

iStock-149425544.jpg

Viktigheten av å høre til

Mennesker er sosiale dyr, og de fleste av oss har behov for å sosialisere og kommunisere med andre mennesker.

Å ha en jobb eller en aktivitet å gå til – det være seg en sportsklubb eller en interesseorganisasjon – er utrolig viktig. Det gjør at du blir sett, og deltagelse i et sosialt fellesskap gir deg en følelse av å bidra til noe større og betydningsfullt. Du får muligheten til å skape noe sammen med andre mennesker, som ikke minst er givende, men også en god kilde til latter og glede.

På motsatt side – det å ikke kunne delta i jobb og aktiviteter kan gi en følelse av ekskludering. Da er det lett å isolere seg selv, som igjen kan resultere i depresjon.

De fleste barn har et sted å gå til i form av barnehage og skole, men som voksen faller mange av disse hjørnesteinene vekk fra hverdagen, og dermed kan du plutselig finne ut at mye av ansvaret ligger på deg og dine egne skuldre. Da er det viktig å ha et nettverk av familie og venner som du kan være sammen med, og som kan støtte opp og oppmuntre deg til å stå på. Oppmuntring og sosialt samvær kan du også finne på jobb, eller gjennom andre fritidsaktiviteter.   

Selvbilde og ambisjoner

Hvis du mangler overskudd til å gjøre ting, og mangler mestringsstrategier, kan dagene oppleves som et slit. Det kan tære på psyken, selvbildet og ambisjonene.

Men i mange tilfeller vil det negative du tenker om deg selv ikke være i tråd med realitetene.

Noen ganger setter vi mennesker oss mål som er forbi det vi er kapable til. Vi kan være for harde mot oss selv, og glemme at vi trenger tid til å mestre ulike ting i livet. Og det er selvfølgelig vanskelig å gi seg selv tid, ros, og en klapp på skulderen, når det virker som at resten av verden lever et liv (tilsynelatende) uten problemer.

Selv om det bare er en liten faktor i det store bildet, kan egne tanker om livet og hvordan du presterer ha stor innvirkning på egen psykiske helse. Ja, å ta del i fellesskapet er essensielt for å ha det bra, men det er vel så viktig at du velger å akseptere hvem du er. Velger du å være glad i deg selv kan det gjøre underverker for selvtilliten, og lære deg å være tilfreds med målene du setter, og det du oppnår i livet.

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Som du sikkert vet har fysisk aktivitet dokumentert helseeffekt for personer med CP. Et høyere aktivitetsnivå i kombinasjon med fysioterapi kan forsinke og forebygge utviklingen av senfølger i voksen alder, samtidig som at fysisk aktivitet reduserer stillesitting, noe som har positiv effekt på energibruk og fordøyelse.

Men fysisk aktivitet kan også en positiv effekt på psykisk helse. En livsstil med regelmessig aktivitet kan bedre humøret, gi mer energi, og redusere stress. Det kan også gi bedre selvbilde, og redusere sjansen for å oppleve angst og depresjon. Faktisk kan fysisk aktivitet ha like god effekt som medisinsk behandling på lettere depressive symptomer.

Mange av de fysiske og psykiske utfordringene som er typisk for mennesker med CP kan også oppleves av andre med diagnoser der hverdagen er preget av svært mye stillesitting, for eksempel ved multippel sklerose (MS).

Trykk på knappen nederst i bloggartikkelen for å laste ned et intervju med May Britt - som har MS og bruker trening for å holde humøret oppe.

Vi påstår på ingen måte at trening kan kurere alle psykiske helseproblemer, men du bør være oppmerksom på at fysisk aktivitet kan spille en viktig rolle i eget helsebilde. Føler du at hverdagen består av mye stillesitting, kan du med fordel forsøke å øke aktivitetsnivået. Det kan bidra til at psyken får et løft.

New Call-to-action

Trine Roald - Markedssjef
Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier, men ingen så meningsfulle som å jobbe med barn og unge med spesielle behov. Som markedssjef for Made for Movement er hun lidenskapelig opptatt av å formidle forbedringsmuligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser. Trine elsker å møte mennesker fra ulike kulturer, yrker, roller og bakgrunner.

Relaterte innlegg

MS-Senteret hadde utprøving av Innowalk: – Flere opplevde at de fikk bedre kontakt med kroppen

Vi fikk muligheten til å prate med avdelingsleder ved MS-Senteret Hakadal, Adnan Heric-Mansrud, som forteller hvordan han og...

august 24, 2018
Hvordan hjelpe ungdommen i overgangen til voksenlivet i helsevesenet

De av oss som er avhengige av helsevesenet hele livet igjennom, vil på et tidspunkt møte utfordringene knyttet til å gå over...

august 20, 2018
Hjelpemidler for deg med MS – hva trenger du?

For personer med MS kan lite energi og inaktivitet være en utfordring. De rette hjelpemidlene kan imidlertid utgjøre en stor...

august 7, 2018