Målrettet trening for personer med funksjonsnedsettelser

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten

For at en intervensjon skal være målrettet, må du definere en spesifikk oppgave som du ønsker å trene på og mestre. Men hva innebærer egentlig målrettet trening for personer med funksjonsnedsettelse?

goal directed.jpg


Hva er målrettet trening?

Målrettet trening er trening som fokuserer på å jobbe med spesifikke oppgaver og aktiviteter knyttet til individuelle målsettinger. Målene er funksjonelle og relatert til hver enkelt persons hverdag, og kan være knyttet til aktiviteter som å bruke kniv og gaffel, kneppe skjorteknapper og knyte skolisser. Målrettet trening er også kjent som “oppgavespesifikk trening” og “funksjonell trening” (kilde).   

Hvem passer det for?

Målrettet trening passer for personer som har følgende karakteristikker:

 • Forskjellige typer cerebral parese, som:
  • Bilateral cerebral parese, diplegi, quadriplegi og unilateral cerebral parese.
 • Forskjellige grovmotoriske funksjonsnivåer:
  • GMFCS I: går uten begrensninger; kan løpe, hoppe og gå i trapp uten gelender.
  • GMFCS II: går med begrensninger; kan ikke løpe eller hoppe, og må ha gelender i trapp.
  • GMFCS III: går med håndholdt forflytningshjelpemiddel; kan bruke rullestol på lange strekninger.
  • GMFCS IV: begrenset selvstendig forflytning; bruker manuell eller elektrisk rullestol.
  • GMFCS V: kjøres oftest i manuell rullestol.
 • Forskjellige håndfunksjonsnivåer:
  • MACS I: håndterer gjenstander lett og med godt resultat.
  • MACS II: håndterer de fleste gjenstander, men med noe begrenset kvalitet og/eller hurtighet.
  • MACS III: håndterer gjenstander med vanskelighet og trenger hjelp til å forberede og/eller tilpasse aktiviteter.
  • MACS IV: håndterer et begrenset utvalg av letthåndterlige gjenstander i tilpassede situasjoner.
  • MACS V: håndterer ikke gjenstander og har svært begrenset evne til å utføre selv enkel håndtering.
 • Forskjellige kommunikasjonsnivåer, som:
  • CFCS I: effektiv sender og mottaker med ukjente og kjente samtalepartnere
  • CFCS II: effektiv, men med langsommere tempo, som sender og/eller mottaker med ukjente og/eller kjente samtalepartnere
  • CFCS III: effektiv sender og mottaker med kjente samtalepartnere
  • CFCS IV: inkonsekvent sender og/eller mottaker med kjente samtalepartnere
  • CFCS V: sjelden effektiv sender og mottaker, selv med kjente samtalepartnere (kilde)
 • Tilstander som ataksi, atetose, dystoni, hypotoni og spastisitet
 • Intellektuelle begrensninger, rangert fra lette til alvorlige

For deg som ergoterapeut eller fysioterapeut, er det svært viktig at du er involvert i å legge strategier og sette mål sammen med hver enkelt person og deres pårørende. Det gjør at du kan legge treningsprogrammer og målsettinger tett opp til individets hverdagsbehov (kilde).

Hva innebærer det?

Målrettet trening går ut på å trene på spesifikke oppgaver og aktiviteter for å gjøre det enklere å utføre aktiviteter i dagliglivet. Oppgavene er lagt opp til hver enkelt persons behov, og kan innebære aktiviteter knyttet til kommunikasjon, egenomsorg, grovmotorikk eller andre områder som er relevant for å delta på skole, i jobb og i samfunnet.

Som terapeut kan du velge å dele målsettingen for treningen i flere små, oppnåelige deler, som trenes på til de er oppnådd. Det er viktig å integrere treningen i hverdagsaktiviteter slik at treningen oppleves så meningsfull som mulig for pasienten.

Målsettingene kan variere fra det å lære å sparke en ball til å holde i ulike typer gjenstander. Det som er viktigst er ikke hva aktivitetene spesifikt er, men at de er relevante og nyttige for personen som utfører treningen (kilde).

Kartlegging og målsetting

Før det settes mål og treningen planlegges, er det behov for grundig kartlegging av personen og omgivelser. Dette er for å kartlegge styrker og svakheter, og eventuelle barrierer som hindrer ham eller henne i å utføre ulike aktiviteter. Fysiske behov og hjelpemidler bør også evalueres, samt omgivelsene som aktivitetene skal utføres i.

Hvis målet er å lære seg å knyte skolisser, kan det være lurt å ta en titt på omgivelsene, ettersom faktorer som lite plass og plassering av skohyller kan ha betydning. I tillegg bør treningsopplegget og utøveren følges opp for å undersøke effekten av treningen. To typer evalueringsverktøy som brukes er:

 • GAS-mål (Goal Attainment Scaling): måler i hvilken grad målsettingene har blitt nådd
 • COPM (Canadian Occupational Performance Measure): måler om utførelsen av aktiviteter som har blitt betegnet som problematiske, har hatt en positiv eller negativ endring

Disse verktøyene kan brukes både til identifisering av mål og til evaluering av tiltak (kilde).

Igjen er det viktig å presisere at målsetting og treningsopplegg bør settes opp sammen med hver enkelt person og pårørende for å sette så relevante mål som mulig. Fordi familie og venner som regel har god innsikt i hverdagen til personen som skal utføre treningen, er de i en unik posisjon til å tilføre verdifull informasjon om behov og hvilke mål som bør settes.

Målrettet trening kan være nyttig for personer med funksjonsnedsettelser, siden fokus er på å forbedre funksjoner relatert til hverdagslivet. Med veiledning og støtte fra terapeuter og pårørende, trener personen målrettet på nye ferdigheter i daglige aktiviteter.

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting