Ny studie: Aktivitet i Innowalk forbedrer livskvalitet (QoL)

Trine Roald
Trine Roald
Tilbake til bloggoversikten
Ung jente ler av glede med venner

En nylig publisert studie viser at dynamisk stående i Innowalk forbedrer livskvaliteten betydelig for barn med alvorlig CP. Hjelpemiddelet gjorde det mulig for barn, som tilbringer mesteparten av tiden sittende eller liggende, å være aktive i oppreist stilling med vektbæring. 

Fysisk inaktivitet kan ha alvorlige konsekvenser for barns helse 

Barn med cerebral parese som ikke kan gå tilbringer mesteparten av tiden stillesittende og er mindre fysisk aktive sammenlignet med funksjonsfriske barn. Diagnosen er ofte ledsaget av smerte, epilepsi, skoliose og kontrakturer. Samtidig vet vi at en stillesittende livsstil er hovedårsak til mange sykdommer. Derfor er det avgjørende at disse barna får tilgang til fysisk aktivitet for å forbedre eller opprettholde funksjoner og et sunt liv. 

Siden funksjonelle begrensninger hindrer deltakelse i fysisk aktivitet, kan bruk av hjelpemidler muliggjøre trening og bevegelse for barn som ikke kan stå og gå selvstendig. 

I mange land er statisk stående i ståstativ vanlig tiltak for barn som ikke kan stå eller gå selv. Mens ståstativer kan være til nytte for noen barn, er det en mindre hensiktsmessig intervensjon for andre. Et svensk forskerteam ved Lunds universitet har sammenlignet statisk stående i ståstativ med dynamisk stående i Innowalk og effektene de to intervensjonene har på livskvalitet.  

Studien deres ble nylig publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Disabilities from MDPI 

I denne bloggartikkelen gir vi deg et sammendrag av funnene deres. 

Helserelatert livskvalitet 

Livskvalitet anses å være flerdimensjonal og inkluderer personens opplevde fysiske og mentale helse. For barn med CP har smerte, motorisk funksjon, tarmfunksjon, mental helse og fysisk aktivitet vist seg å påvirke deres helserelaterte livskvalitet. 

Forskerteamet ønsket å studere hvilken effekt dynamisk stående med gangbevegelse har på livskvalitet, og sammenligne det med standard behandling som i dette tilfellet var statisk stående. Dette var første gang noen studerte disse parameterne. 

ung jente sitter og leser en bok mens hun står i Innowalk

Hva forskningen forteller oss 

For å finne ut hvilken effekt bruken av Innowalk har på livskvalitet, inkluderte forskerteamet 24 barn i forskningen. Fire droppet ut på grunn av sykdom eller operasjon, så totalt 20 barn fullførte studien. De var mellom 5 og 17 år gamle, enten med bilateral spastisk eller dyskinetisk CP, GMFCS nivå IV og V - som betyr en alvorlig grad.  

Studien ble utført som en randomisert kontrollert studie med et cross-over design. Et cross-over design ble brukt på grunn av de store individuelle forskjellene i populasjonen i denne studien, hvor hvert individ var sin egen kontroll. 

Hvert barn utførte fire måneder med statisk stående i sitt ståstativ og fire måneder med dynamisk stående i Innowalk. Det var en utvaskingsperiode på minst to uker mellom de to intervensjonene. Treningen, samt alle vurderingene, ble gjort i deres egne foretrukne miljø, det være seg hjemme eller på skolen.  

Metoder som ble brukt for å vurdere helserelatert livskvalitet var en kombinasjon av den validerte og pålitelige skandinaviske versjonen av Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD) og et studiespesifikt spørreskjema. 

CPCHILD er laget spesielt for barn med CP og består av seks forskjellige deler og totalt 37 elementer. De ulike delene er: (1) Aktiviteter i dagliglivet/personlig omsorg (9 elementer), (2) Posisjonering, overføring og mobilitet (8 elementer), (3) Komfort og følelser (9 elementer), (4) Kommunikasjon og sosial interaksjon (7 elementer), (5) Helse (3 elementer) og (6) Livskvalitet (1 element).

Det studiespesifikke spørreskjemaet ble utviklet for å evaluere følgende tilleggs parameter: 

 • tarmfunksjon 
 • smerte 
 • tilfredshet 
 • årvåkenhet 
 • medisin 
 • utmattelse 
 • evne til å fokusere 

Ingen statistisk signifikant endring i livskvalitet etter statisk stående 

Imidlertid ble det sett en statistisk signifikant forskjell i helserelatert livskvalitet når man sammenlignet statisk stående med dynamisk stående.  

Dynamisk stående viste bedre resultater enn statisk stående i alt bortsett fra årvåkenhet   

Det studiespesifikke spørreskjemaet viste at det var en klinisk relevant økning i alle unntatt ett utfall etter dynamisk stående sammenlignet med statisk stående. 

Seks faktorer som ble forbedret etter dynamisk stående 

 1. Tilfredshet 
 2. Tretthet 
 3. Evne til å fokusere 
 4. Tarmfunksjon 
 5. Medisinering 
 6. Smerte 

Konklusjon

Dynamisk stående ved bruk av Innowalk var det foretrukne alternativet i et familieperspektiv, siden det hadde større fordeler enn standard omsorg i statisk ståstativ. 

For mer informasjon om denne studien, les hele artikkelen publisert i tidsskriftet Disabilities her. 

24 timers posisjonering

Trine Roald
Trine Roald

Forfatteren jobbet som markedssjef for Made for Movement i 7 år før hun forfulgte andre eventyr i sitt eget firma. Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier. Som markedssjef i Made for Movement var hun lidenskapelig opptatt av å formidle historier og kunnskap om muligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting