Hvordan få tak i et Made for Movement hjelpemiddel der du bor – en kort guide

Trine Roald
Trine Roald
Tilbake til bloggoversikten
Device

Du har landet på at du ønsker et av Made for Movements hjelpemidler for å øke livskvaliteten. Beslutningen er tatt – hva nå?

Vi i Made for Movement designer og utvikler innovative hjelpemidler til mennesker med store fysiske funksjonsnedsettelser. Vår misjon er å gi mulighet for mobilisering i stående, for å bevege seg og gå. Det er derfor viktig for oss at så mange med bevegelseshemming som mulig kan få tilgang til våre løsninger.

I Norge utføres formidlingen av hjelpemidler både av kommune, hjelpemiddelsentral og landsdekkende spesialenheter etter nasjonale lover og retningslinjer. Folketrygdloven gir deg rett til hjelpemidler, men hvordan gå frem for å sikre at du får det hjelpemiddelet som dekker dine behov best?

Første steg – Hvor begynner jeg?

Hvordan orientere seg frem i store mengder av informasjon og skjemaer?  En mulighet er å kontakte hjelpemiddelsentralen i ditt fylke eller ta kontakt med en Made for Movement hjelpemiddelkonsulent for å få mer informasjon. Vi tilbyr veiledning i alle faser av søknadsprosessen fra å navigere i systemet til å motta produktet.

Hibbot
Les mer om Hibbot.

Andre steg – Hjelp til utredning og søknad

Det er først og fremst kommunen du bør ta kontakt med for utredninger og søknader. Kommunen har en plikt til å formidle nødvendige hjelpemidler og å tilrettelegge miljøet for sine innbyggere, uavhengig av varigheten av behovet eller funksjonsnedsettelsen.

Helsedirektoratet viser til at kommunen skal:

  • avdekke og utrede behovet for alle typer hjelpemidler
  • bistå med utprøving av hjelpemidler
  • bistå i søknadsprosessen
  • hjelpe til med tilpasning og montering
  • bistå i opplæring i bruken av hjelpemiddelet
  • bistå med service og reparasjon

Alle kommuner har en hjelpemiddelkontakt, ofte en ergoterapeut eller fysioterapeut, som utreder behovet og bistår i utprøvingen av ulike løsninger.

Hvis du har en funksjonsnedsettelse med det som kalles varig lengde (over to år), er det NAV som skal hjelpe med finansiering og anskaffelse av hjelpemiddelet. Men husk at det fortsatt er kommunen som skal stå for behovsutredningen også i dette tilfellet.

Hvis du har behov for hjelpemidler og tilrettelegging på skole eller arbeidsplass, anbefaler NAV at du tar kontakt med lærer, arbeidsgiver eller bedriftshelsetjenesten. 

Innowalk
Les mer om Innowalk.

NF-Walker
Les mer om NF-Walker.

Eksempler på søknadsprosesser

Vi har samlet informasjon fra tre av landene vi tilbyr hjelpemidler og veiledning. Vennligst bruk lenkene nedenfor for å få tilgang til mer detaljerte beskrivelser av de respektive søknadsprosessene for våre hjelpemidler i disse landene.

Norge
Hvordan søke om våre produkter i Norge

For mer informasjon gjerne kontakt oss:
Telefon: 35 50 51 20
Email: info.no@madeformovement.com

Sverige
Hur man ansöker om våra produkter i Sverige

Kontakta oss för mer information:
Telefon: 033-21 08 80
Email: info.se@madeformovement.com

UK
How to apply for our products in the UK & Ireland

Contact us for more information:
Tel: +44 330 113 6366
Email: info@madeformovement.com

New Call-to-action 

Trine Roald
Trine Roald

Forfatteren jobbet som markedssjef for Made for Movement i 7 år før hun forfulgte andre eventyr i sitt eget firma. Trine Roald har over 20 års internasjonal erfaring fra en rekke industrier. Som markedssjef i Made for Movement var hun lidenskapelig opptatt av å formidle historier og kunnskap om muligheter for å øke livskvaliteten til de med alvorlige funksjonsnedsettelser.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting