12 ofte stilte spørsmål om NF-Walker

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Fysioterapeut og en gutt med nedsatt funksjonsevne i gangtreningshjelpemiddel

Dersom du vurderer et gåtreningshjelpemiddel til ditt barn, og du ikke er kjent med NF-Walker, har du sannsynligvis mange spørsmål. Vi har samlet de oftest stilte spørsmålene og håper svarene som er gitt her vil være nyttige i din søken etter det mest hensiktsmessige hjelpemiddelet til ditt barn.

12 ofte stilte spørsmål om NF-Walker
 1. Hvem kan ha nytte av å bruke NF-Walker som gåtreningshjelpemiddel?
 2. Hva kan barnet oppnå ved å bruke gåtreningshjelpemiddel?
 3. Må barnet være i stand til å stå og/eller gå på egen hånd for å bruke NF-Walker?
 4. Hva er forskjellen mellom NF-Walker og andre gåtreningshjelpemidler?
 5. Gir NF-Walker barnet mulighet til å bære sin egen vekt?
 6. Hvordan kan jeg vite om barnet har potensiale til å lære å gå i NF-Walker?
 7. Hva er anbefalt tid brukt i NF-Walker per dag?
 8. Må man bruke statisk ståstativ i tillegg til NF-Walker?
 9. Barnet har en skoliose i tillegg til noen begrensninger når det gjelder leddbevegelighet. Er det mulig å tilpasse NF-Walker i forhold til det?
 10. Hvordan forflyttes barnet inn og ut av NF-Walker?
 11. Hvilket servicenivå kan jeg forvente for å vedlikeholde produktet?
 12. Hvordan søker jeg om NF-Walker?

Fysioterapeut og en gutt med nedsatt funksjonsevne i gangtreningshjelpemiddel
1. Hvem kan ha nytte av å bruke NF-Walker som gåtreningshjelpemiddel?

NF-Walker er spesielt utviklet for barn og unge med begrenset eller ingen evne til å gå selvstendig. Det unike støtte- og skinnesystemet gir barnet omfattende støtte og korrigering av både overkroppen og beina, sammenlignet med andre gåtreningshjelpemidler. Det sikrer at barnet får en hensiktsmessig posisjonering og muliggjør gange og deltakelse i aktiviteter. Den passer for personer med ulik grad av fysisk funksjonsnedsettelse og diagnoser som:

 • Cerebral parese
 • Syndromer som Rett Syndrom og Trisomi 21
 • Ryggmargsskade
 • Ryggmargsbrokk
 • Hodetraumeskade

Vil du vite mer om CP? Les vår temaside med svar på de fleste av dine spørsmål. 

2. Hva kan barnet oppnå ved å bruke gåtreningshjelpemiddel?

NF-Walker gjør det mulig for barn som har svært redusert motorisk funksjon å stå og gå selvstendig. Det stimulerer til økt sosialt samspill og deltakelse i hverdagsaktiviteter. I tillegg økes nivået av fysisk aktivitet gjennom mer mobilitet, og stillesittende adferd reduseres, hvilket har vist seg å ha positive helseeffekter.

LES MER: Alt for Ella – og et selvstendig liv til tross for CP

3. Må barnet være i stand til å stå og/eller gå på egen hånd for å bruke NF-Walker?

Nei. Hjelpemiddelet er utformet slik at barnet får støtte til å kunne stå og bevege seg på en trygg og komfortabel måte uansett funksjon. Det er dermed ikke er nødvendig at barnet ditt kan stå og gå på egenhånd.


LES MER: Forsinket utvikling av gangfunksjon? En suksesshistorie

4. Hva er forskjellen mellom NF-Walker og andre gåtreningshjelpemidler?

Et gåtreningshjelpemiddel har som formål å understøtte barnets utvikling, øke selvstendigheten og la barnet utforske verden til tross for sin funksjonsnedsettelse. Hjelpemiddelet brukes hovedsakelig av barn og unge med nedsatt fysisk funksjon der selvstendig ståfunksjon eller gange med lett støtte, som for eksempel en rullator, ikke er oppnåelig. Et gåtreningshjelpemiddel som NF-Walker tilbyr mer støtte og flere støttepunkter sammenlignet med mer enkle gåhjelpemidler. Sammenlignet med andre gåtreningshjelpemidler har NF-Walker et unikt skinnesystemet. Skinnesystemet sikrer korreksjon av beina og overkroppenen uansett om barnet er svakt, har lav muskeltonus eller har høy grad av spastisitet. Hjelpemiddelet tilpasses individuelt utafra barnets behov og hva som er ønskelig å oppnå. Det betyr at NF-Walker gir mulighet for mye støtte hele veien fra føttene til hodet for å stimulere til og sikre en hensiktsmessig stående stilling. Dette gir i tillegg tilstrekkelig støtte slik at barnet skal kunne mestre å gå. Det er mulig å gradvis fjerne støtte for å initiere og stimulere motorisk utvikling. 

5. Gir NF-Walker barnet mulighet til å bære sin egen vekt?

Det er ikke noe sete å sitte på, så ja, barnet vektbærer gjennom føttene sine. Den totale mengden vektbæring avhenger av hvor oppreist stilling barnet kan innta i stående. Jo rettere stående stilling, desto mer vektbæring.

I NF-Walker vil vektbæringen være inne i skoen pga. at skinnen er festet til skosålen. Det betyr at kontakten mellom skoens såle og gulvet ikke påvirker graden av vektbæring. Vektbæringen forblir konstant inne i skoen. Vektbærende aktivitet er spesielt viktig for å utvikle og opprettholde god beinhelse.

6. Hvordan kan jeg vite om barnet har potensiale til å lære å gå i NF-Walker?

Å gå er en kompleks bevegelse. Våre konsulenter vil justere hjelpemiddelet individuelt for å skape de beste forutsetninger for å oppnå en vellykket gangbevegelse. Barnets styrke og fysiske begrensinger vil selvsagt påvirke potensialet for bevegelse. Det kan ta tid for barnet å finne sin måte å gå på og bygge nok styrke til å oppnå det.

Noen barn mestrer det å gå i NF-Walker allerede første gang de prøver den, mens andre trenger tid til å tilpasse seg.

LES MER: Hvilket produkt passer mitt barn?

7. Hva er anbefalt tid brukt i NF-Walker?

NF-Walker er et gåtreningshjelpemiddel som gir en mulighet til å utvikle barnets potensiale for selvstendig gange i oppreist stående posisjon. Hjelpemiddelet bør brukes i daglige aktiviteter sammen med jevnaldrende for å fremme aktivitet og deltakelse.

Når det gjelder anbefalt tid brukt i NF-Walker, ser vi til de generelle anbefalingene for det å være i en stående stilling som er minimum 1 time/dag. Vi anbefaler derfor at barnet får stå/gå i NF-Walker inntil 1 time per dag. Den totale mengden kan gjerne deles inn i 2-3 kortere økter gjennom dagen. For eksempel kan brukeren ha 3 økter på en dag av en varighet på 20 min per gang. Imidlertid må tiden i NF-Walker alltid tilpasses og kontinuerlig evalueres i henhold til brukerens helsetilstand. 

8. Må man bruke statisk ståstativ i tillegg til NF-Walker?

Barnets ståprogram og generell posisjonering bør diskuteres løpende med ansvarlig terapeut og i henhold til barnets helsetilstand. Generelle retningslinjer for stående posisjon er minimum 1 time per dag. I noen tilfeller kan det være nødvendig å ha ulike hjelpemidler tilgjengelig, for eksempel på ulike arenaer hvor barnet er i løpet av dagen, for å kunne imøtekomme nok stående aktivitet i løpet av en dag. Imidlertid er det mange terapeuter som mener at NF-Walker fungerer fint som både stå- og gåtreningshjelpemiddel.

9. Barnet har en skoliose i tillegg til noen begrensninger når det gjelder leddbevegelighet. Er det mulig å tilpasse NF-Walker i forhold til det?

Ja, det er til en viss grad mulig å tilpasse produktet når barnet har skoliose eller redusert leddbevegelighet. Det vil være behov for en individuell vurdering for å evaluere om produktet er den beste løsningen. I noen tilfeller vil det være behov for å bruke korsett i produktet for å sikre god og hensiktsmessig posisjonering, samt komfort for barnet. I tilfelle redusert leddbevegelighet, kan det eksepsjonelt fleksible skinnesystemet tilpasses barnets individuelle behov slik at barnet kan stå og gå til tross for sine begrensinger.

10. Hvordan forflyttes barnet inn og ut av NF-Walker?

Det finnes ulike metoder for å forflytte barnet inn og ut av gåtreningshjelpemiddelet. Vi tilbyr både sete- og løftestropper (til heis/personløfter) som tilbehør. Når vår produktspesialist levere NF-Walker til ditt barn, tilbyr vi omfattende opplæring for deg og andre omsorgspersoner i hvordan du bruker produktet trygt for å  forebygge skader på enten barnet eller deg selv. Produktspesialisten vil også, sammen med deg, vurdere hva som er den mest hensiktsmessige måten å forflytte barnet ditt inn i NF-Walker.

11. Hvilket servicenivå kan jeg forvente for å vedlikeholde produktet?

NF-Walker er individuelt tilpasset til den enkelte personen og krever jevnlig justering. Dette for å sikre at produktet er optimalt innstilt i forhold til vekst og endring i funksjon eller behov.

12. Hvordan søker jeg om NF-Walker?

I Norge er NF-Walker på rammeavtale med NAV. Det betyr at du kan søke på NF-Walker på samme måten som du søker på andre hjelpemidler. Det er vanligvis fysioterapeuten i  hjemkommunen som er behjelpelig med å søke.
For eventuelle spørsmål kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Du er også velkommen til å kontakt oss i Made for Movement for veiledning.

Kontakt oss

Denne artikkelen ble første gang publisert i mars 2020.

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting