Et hjelpemiddel har til formål å støtte barnets utvikling, øke selvstendigheten og la barnet utforske verden til tross for dets funksjonshemming. NF-Walker og Innowalk er hjelpemidler som har til hensikt å fremme aktivitet og deltakelse.
Du spør kanskje "Hvilket av produktene passer til mitt barn", og i denne artikkelen vil jeg forklare forskjellene og gi noen anbefalinger for å hjelpe deg med å velge.

NF-Walker stimulere til sosial interaksjon, med begge hender fri

Først og fremst gjør NF-Walker det mulig for barnet å forflytte seg rundt i en oppreist stående posisjon. Siden barnet kan bevege seg rundt selvstendig og med begge hendene fri vil barnet lettere kunne delta i og utføre forskjellige aktiviteter sammen med andre. NF-Walker kan brukes allerede fra 12 måneders alderen, noe som gir barnet en unik mulighet til å utforske omgivelsene tidlig. Hjelpemidlet brukes hovedsakelig av barn med nedsatt funksjonsevne der selvstendig gange eller gange med lett støtte ikke er oppnåelig, for eksempel CP, GMFCS nivå IV og V.

Å være i oppreist stående posisjon gir barnet en mulighet til å samhandle med andre. Det gjør det mulig for barnet å leke, delta og kommunisere med jevnaldrende i øyehøyde, noe som kan skape en bedre følelse av kontroll, selvstendighet og interaksjon. Å ha evnen til å delta i sosiale interaksjoner kan også føre til en høyere følelse av velvære for barnet (Pin, 2007).

Hvorfor er NF-Walker et godt valg for barn med store funksjonsnedsettelser?

NF-Walker er unik når det gjelder støttepunkter for barnet. Skinnesystemet sikrer korreksjon av bena uansett om barnet er svak, har lav muskeltonus eller har høy grad av spastisitet. Hjelpemidlet tilpasses til det enkelte barnet og dets behov. Det betyr at NF-Walker gir mulighet for mye støtte hele veien fra føttene til hodet for å stimulere til og sikre en hensiktsmessig stående stilling, så vel som tilstrekkelig  støtte til at barnet skal kunne mestre det å gå.
Det er mulig å gradvis fjerne støtte for å initiere og stimulere motorisk utvikling.

Les mer: 4 fordeler med å bruke NF-Walker i hverdagen

NF-Walker

Innowalk bidrar til fysisk og psykisk velvære

Innowalk er som en ellipsemaskin for personer med nedsatt funksjonsevne. Barnet støttes trygt i oppreist stående stilling med naturlig vektbæring, og hjelpemidlet tillater guidede, repeterende bevegelser av bena ved hjelp av en motor. I tillegg kan håndtak for armene settes på for bevegelse av hele kroppen.

Les mer: Case story: Duncan (CP) og hans Innowalk.

Å være i oppreist stilling har sine fordeler, men legges det til bevegelse av hele kroppen samtidig, får man enda flere positive resultater. Det er faktisk fysisk aktivitet! Fysisk aktivitet øker stoffskiftet og gir mange helserelaterte fordeler. På samme måten som NF-Walker, har også Innowalk et individuelt tilpasset støttesystem fra føtter til hodet, for å sikre en hensiktsmessig posisjon i stående stilling.

Les mer: Statisk versus dynamisk ståtrening - hva gir best effekt?

Barn med alle motoriske funksjonsnivåer kan dra nytte av å bruke Innowalk der målet blant annet er å øke fysiske aktivitetsnivå, øke styrke og stabilitet, forbedre leddbevegeligheten i beina og påvirke muskeltonus. Det kreves ingen selvstendig evne til å stå eller gå for å benytte Innowalk.

Innowalk

Hva er de viktigste forskjellene mellom NF-Walker og Innowalk?

NF-Walker er et stå- og gåtreningshjelpemiddel som gir barnet anledning til å kunne stå i en hensiktsmessig stilling og gå fra A til B, i et og samme produkt. Når barnet begynner med
NF-Walker, kan det hende at barnet ikke klare å gå fremover, og det å stå er nok utfordring i seg selv. Å gå er en kompleks oppgave, og barnets styrke og fysiske begrensninger vil selvfølgelig påvirke potensiell mobilitet. Det kan ta tid for barnet å finne sin egen måte å gå på og bygge nok styrke til å oppnå å gå. Noen barn klarer å gå ved første tilpasning, mens noen lærer seg å gå litt etter litt. Det viktigste er imidlertid at barnet har muligheten til å utforske både det å være i stående stilling og gå i ett og samme hjelpemiddel.

Innowalk er et stasjonært treningshjelpemiddel, som assistere barnet med bevegelse ved hjelp av en motor. Dette gjør at barnet kan oppleve repeterende bevegelser, som det kanskje ikke har kapasitet til å gjøre på egen hånd. For noen barn kan dette være den eneste måten å oppnå nok bevegelse og aktivitet i løpet av dagen, hvor mesteparten av tiden tilbringes stillesittende i rullestol.

Begge hjelpemidler er utviklet for å kunne benyttes av barn med alvorlige funksjonsnedsettelser og kan allerede brukes fra 12 måneders alderen, som er den anbefalte alderen for å komme opp i stående stilling. 

Hvilket produkt passer mitt barn?

Barnets og familiens behov er forskjellige, og dette bør tas i betraktning når det velges enten
NF-Walker eller Innowalk. Noen barn kan til og med ha begge hjelpemidler ettersom de er forskjellige og utfyller hverandre.

Les mer: Håkon måtte gjennom en omfattende operasjon – nå tar han steg ved hjelp av NF-Walker.

Så du bør stille deg spørsmål som "mål og hensikten med hjelpemidlet", "barnets funksjonsnivå", "hvor det skal brukes", "hvem som skal assistere barnet i bruken av hjelpemidlet", "hvilke andre hjelpemidler bruker barnet ”og så videre.

Eksempel på spørsmål og svar

1. Hva er målet med å bruke hjelpemidlet?

MÅL:
Gå fra A til B og øke barnets selvstendighet!
LØSNING: NF-Walker er kanskje det riktige valget.

MÅL: Øke fysisk aktivitetsnivå, ettersom barnet er sterkt funksjonshemmet og tilbringer mesteparten av tiden sin i rullestol!
LØSNING: Innowalk kan være den rette løsningen for å øke det daglige fysiske aktivitetsnivået på en sikker måte og med nok støtte til å sikre hensiktsmessig posisjonering.

MÅL: Barnet mitt mister evnen til å gå (diagnoserelatert) og risikerer å utvikle kontrakturer i nedre ekstremiteter!
LØSNING: Innowalk kan være den rette løsningen for å stimulere til full bevegelsesutslag i leddene på en trygg og behagelig måte og samtidig tillate fysisk aktivitet.

Les mer: Niels fikk betydelig forbedret leddbevegelighet ved hjelp av Innowalk.

2. Hvor skal hjelpemidlet brukes?
Hvis du har veldig lite plass og begrensede muligheter for å være utendørs med barnet ditt, kan Innowalk være den rette løsningen for deg. Innowalk tar lite plass, siden det er et stasjonært hjelpemiddel, men barnet får mulighet til bevegelse med mange repetisjoner.
3. Barnet mitt liker å utforske og det er ønskelig å bruke hjelpemidlet i barnehagen?
Da vil formentlig NF-Walker passer best for barnet ditt. Hun eller han vil ha muligheten til å leke med jevnaldrende både innendørs og utendørs i barnehagen. Det oppmuntres til aktivitet og lek når barnet har begge hender fri og samtidig kan forflyttes seg fra A til B. Du kan til og med spille ball når du står i NF-Walker.

Les mer: Gøyale aktiviteter for barn med ganghjelpemidler

Noen barn har til og med begge hjelpemidler. Eksempelvis brukes NF-Walker i barnehagen for å utforske omgivelser og leke med venner, og Innowalk brukes hjemme for fysisk aktivitet når dette er den foretrukne aktiviteten for barnet og familien.

Noen barn begynner med Innowalk for å stimulere og utvikle motorisk funksjon, for eksempel hodekontroll og stabilitet i overkroppen, og når barnet har utviklet sine evner til mer selvstendige bevegelser, begynner det å bruke en NF-Walker.

Som du kan se, er NF-Walker og Innowalk to forskjellige produkter med forskjellige mål, men de supplerer også hverandre, slik at barnet får de beste alternativene når det gjelder aktivitet og deltakelse.

Jeg tar gjerne en prat

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.