Vad är GMFCS och varför används det?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten

Även om GMFCS-klassningssystemet (Gross Motor Functions Classification System) är en vanligt verktyg vid klassificering, så vet de flesta inte hur det används. Nedan följer en praktisk sammanfattning av systemet med förklaringar av de olika nivåerna. 

Smiling boy in assistive device. What is gmfcs, and why is it used?

Vad innebär det? 

GMFCS består av fem nivåer och används för att differentiera barn med cerebral pares (CP) utifrån deras förmåga till självinitierade rörelser, förflyttningsmetoder samt deras behov av hjälpmedel. 

De olika åldersintervallen är: 

 • Under 2-års ålder 
 • 2-4 år 
 • 4-6 år 
 • 12-18 år

Läs mer: Vad är cerebral pares: En kort guide.

Vem använder det?

Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare använder GMFCS för att definiera ett barns rörelseförmåga. Systemet används också för att kommunicera med föräldrar och förbereda för sättandet av gemensamma mål. Med detta sagt kan föräldrar även involveras i klassificeringen av sitt barn genom att använda ett frågeformulär som har tagits fram speciellt för föräldrar.

Föräldrar har visat sig vara ganska bra på att klassificera sitt barn med hjälp av denna metod. Därför kan det vara mycket användbart för vårdgivare att involvera dem i detta arbete för att få en korrekt beskrivning av barnets motoriska förmågor. 


Läs mer:
Fysioterapi för vuxna med cerebral pares.

Varför används det?

GMFCS har visat sig vara en metod med hög precision för att inte bara klassificera ett barns nuvarande motoriska funktion, utan också för att förutsäga motorisk funktion hos barn med cerebral pares. Det är relativt enkelt att särskilja de olika nivåerna i systemet, och det har blivit användbart när det gäller interventionsplanering, där det kan ge en uppfattning om vilken utrustning eller vilka rörelsehjälpmedel ett barn kan behöva i framtiden, t.ex. kryckor, gåstol eller rullstolar. 

Enligt CanChild kan GMFCS användas inom flera olika områden, såsom forskning (urval, urvalsbeskrivning och stratifiering). Det är också ett användbart verktyg för att ge elever (och andra som arbetar nära barn med cerebral pares) en god förståelse av variationen i grovmotorisk funktion inom samma diagnos.

GMFCS är också känt för att vara lätt att använda och att klassificera ett barn med hjälp av GMFCS tar inte lång tid. För en utbildad person tar det cirka 10 minuter att avgöra vilken nivå av motorisk funktion ett barn har. För vårdpersonal som inte är bekant med barnet och där en bedömning behöver göras, kan klassificeringen ta cirka 15 till 20 minuter. 

Läs mer: Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test (PEDI-CAT)

Förklaring av de olika nivåerna

Varje åldersgrupp har en egen beskrivningsnivå som du hittar här. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på Cerebral Palsy Alliance beskrivning, som täcker intervallet för barn mellan 6 och 12 år: 

 • GMFCS Nivå I: Barnet kan gå hemma, i skolan, utomhus och i samhället och kan gå i trappor utan att hålla i ledstången.

  GMFCS Level 1.jpg

 

 • GMFCS Nivå II: Barnet kan gå i de flesta miljöer och gå i trappor med hjälp av ledstången.
GMFCS Level 2.jpg

 • GMFCS Nivå III: Barnet kan gå med hjälp av ett handhållet förflyttningshjälpmedel i de flesta inomhusmiljöer. 
  Barnet kan gå i trappor med hjälp av ledstången och nära tillsyn eller hjälp.
   
GMFCS Level 3.jpg

 • GMFCS Nivå IV: Barnet använder förflyttningsmetoder som kräver fysisk hjälp eller motorassisterad förflyttning i de flesta miljöer.
GMFCS Level 4.jpg

 • GMFCS Nivå V: Barnet transporteras alltid i en manuell rullstol.

  Level 5.jpg

 

Observera att det inte är troligt att barn över 5 år kommer att ändra klassificeringsnivå under sin livstid. Om ett barn klassificeras som nivå III vid 6 års ålder, kommer det sannolikt att ligga kvar på den mobilitetsnivån hela livet.

Om du behöver mer information om GMFCS och hur man använder det, kan du besöka CanChilds webbsidor om ämnet.
Här hittar du resurser, frågor och svar och beskrivningar.
 

Vill du veta mer om CP?

Läs vår resurssida med svar på de flesta av dina frågor. 

Vad är CP

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker