Survey: Brukernes opplevelse av et dynamisk ståhjelpemiddel, Innowalk

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Oliver i sin Innowalk mens han lekte med leker

Innowalk er et dynamisk ståhjelpemiddel som muliggjør fysisk aktivitet for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Vi har spurt brukerne våre i Storbritannia og Irland om hvordan de bruker hjelpemiddelet, og hvilke fordeler aktiviteten har. 

I denne artikkelen får du en oversikt over resultatene fra en brukerundersøkelse gjennomført blant Innowalk-brukere i Storbritannia og Irland i 2022. Det finnes 207 aktive Innowalk-brukere, og 43 % besvarte undersøkelsen. Vi deler resultatene for følgende temaer:

  • Hvem bruker Innowalk? 
  • Hvor ofte brukes hjelpemiddelet? 
  • Hva er opplevde fordeler ved dynamisk stående?
  • Hvor fornøyd er brukerne med hjelpemiddelet og servicen fra Made for Movement? 

Undersøkelsen ble besvart av foreldre/omsorgspersoner på vegne av personer som bruker Innowalk. Resultatene gjenspeiler deres subjektive opplevelse av bruken, og er ikke basert på objektive målinger.

Hvem bruker Innowalk? 

Flertallet av de som bruker det dynamiske ståhjelpemiddelet, er barn og unge med cerebral parese (75 %). Andre diagnoser er også representert, som ervervet hjerneskade, nevromuskulære sykdommer, ryggmargsskader og andre alvorlige syndromer. Nitti prosent av deltakerne er ikke i stand til å gå selvstendig, og har grovmotoriske vansker tilsvarende IV og V i henhold til Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Aldersspennet blant brukerne i Storbritannia og Irland er stort, og omfatter barn fra 2 år til over 17 års alder.  

Utvalget er i stor grad representativt for andre land, som Norge, Sverige og Tyskland, der Innowalk også er mye brukt. Det unike med hjelpemiddelet er at personer med store funksjonshemninger kan komme inn i en stående vektbærende posisjon, og samtidig få repeterende bevegelse av beina, allerede fra tidlig alder (1-2 år). Innowalk sammenlignes ofte med en ellipsemaskin, men med omfattende støtte for at personen, som ikke kan stå og gå selvstendig, oppnår en oppreist stabil og hensiktsmessig posisjonering, som oppleves trygg og sikker.  

Hvor ofte brukes hjelpemidlet?  

Foreldrene som besvarte undersøkelsen på vegne av barna sine, oppga at barna brukte Innowalk fra 2 til 7 eller flere ganger i uken. De fleste brukte det 4 ganger i uken. Lengden på hver økt varierte fra 16 minutter til 60 minutter. 38 % av respondentene brukte den i 16-30 minutter per økt, mens 32 % brukte den i 46-60 minutter per økt.  

NO-Minutes-of-use-per-session

Om vi ser på forskningsartikler om temaet, var det i henhold til én studie anbefalt å bruke Innowalk hver dag (7 dager i uken), men i snitt brukte barna hjelpemiddelet 5 dager i uken i studieperioden. Det er behov for flere studier fremover for å kunne etablere tydligere anbefalinger for dosering av dynamisk stående. Likevel finnes det visse retningslinjer som kan brukes som utgangspunkt for å drøfte individuelle anbefalinger basert på mål og forventede resultater. For eksempel anbefaler WHO 60 minutters fysisk aktivitet for barn på daglig basis. Å stå oppreist i Innowalk er dokumentert å være fysisk aktivitet, og dette kan gjøres på daglig basis for å oppnå den anbefalte mengden aktivitet og redusere stillesittende atferd.   

Studier har vist at å stå oppreist kan ha en positiv innvirkning på beintettheten hvis man står oppreist 5 ganger i uken i 60-90 minutter per gang, og det ser også ut til at bevegeligheten blir bedre hvis man står oppreist 5 ganger i uken i 45-60 minutter per gang. Hvis målet for barnet er å forbedre beintettheten og bevegeligheten, kan disse anbefalingene brukes som utgangspunkt.   

Den ovennevnte studien viste også at spastisitet påvirkes positivt etter 30–60 minutter med dynamisk stående, men dette ser ut til å være en akutt virkning, som vil si at den ikke vedvarer over flere dager. Hvis målet er å redusere spastisitet for å utnytte denne effekten i andre daglige aktiviteter, kan det derfor være nyttig å utføre dynamisk ståing på daglig basis.   

Les også: Statisk eller dynamisk stående? Ny studie avdekker interessante data.

Hva er opplevde fordeler ved dynamisk stående? ? 

Foreldrene ble bedt om å angi i hvilken grad de opplevde at aktiviteten i Innowalk hadde god/veldig god effekt eller ingen/liten effekt på ulike parametere. 52–75 % oppga at barnet deres opplevde god/veldig god effekt på tarmfunksjonen (65 %), blodsirkulasjonen (54 %) respirasjon (52 %), utholdenheten (77 %), bevegeligheten i leddene (75 %), muskelstyrken (71 %) og våkenhet/engasjementet (56 %). De opplevde liten eller ingen effekt på kommunikasjon (65 %) samt evnen til å sitte, stå og gå (57 %, 48 %, 67 %).  

Vi ba også foreldrene om å oppgi i hvor stor grad de var enige eller uenige i følgende utsagn: 

Utsagn 

Helt/delvis uenig 

Verken enig eller uenig 

Delvis/helt enig 

Innowalk bidrar til å forbedre barnets motoriske funksjon 

7% 

25% 

68% 

Innowalk bidrar til å opprettholde barnets motoriske funksjon 

6% 

17% 

77% 

Innowalk har positiv innvirkning på barnets livskvalitet 

9% 

5% 

86% 

Barnet mitt liker å bruke Innowalk 

8% 

9% 

83% 

Hjelpemidlet har gitt god verdi for pengene 

13% 

18% 

69% 

 

Vi er veldig glade for å se at 86 % av foreldrene svarte at «Innowalk har positiv innvirkning på barnets livskvalitet». Et av de viktigste målene for Made for Movement er å bidra til økt livskvalitet for mennesker som lever med en alvorlig funksjonshemming. 

I en studie fra Sverige som sammenlignet statisk og dynamisk stående, fant de også at dynamisk stående i Innowalk ga betydelig bedre livskvalitet for barn med alvorlig CP. Les mer om studien her: Ny studie: Aktivitet i Innowalk gir bedre livskvalitet .

Åttitre prosent oppga også at barnet liker å bruke Innowalk. Vi vet hvor viktig det er at barn finner glede i fysisk aktivitet. Dette er motiverende for både barnet og familien, og oppmuntrer til kontinuitet i daglige aktiviteter.  

Hvor fornøyd er brukerne med hjelpemiddelet og servicen fra Made for Movement?   

Syttiåtte prosent oppgir at de er veldig fornøyd med Innowalk, og 19 % at de er litt fornøyd. Bare 2 % var ikke fornøyd.  

Når vi evaluerer graden av tilfredshet med servicenivået og støtten fra Made for Movement, svarte 84 % at de er veldig fornøyde, og 13 % at de er litt fornøyde.   

Mennesker med alvorlige funksjonsnedsettelser har store individuelle behov når det kommer til hjelpemidler, og vi bestreber oss på å yte førsteklasses service og støtte fra kvalifisert personell og sørge for sikker bruk, håndtering og opplæring.  

Vi i Made for Movement ønsker å takke alle familiene som har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen vår. Vi er svært takknemlige for innsikten og kunnskapen dere har delt med oss. Takk for hjelpen! 

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting