Ståstativ med oppreisningsfunksjon fra sittende-til-stående

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Hayden står i sin Bantam samtidig som han leker

Et ståstativ har til hensikt å støtte barnet i stående posisjon dersom han/hun ikke har selvstendig stå funksjon. Det finnes mange typer ståstativ som tilbyr ulike muligheter for posisjonering og støttepunkter. Hvilket som er riktig for ditt barn vurderes ut ifra en helthetsvurdering av behov.

I denne artikkelen får du en oversikt over: 

  • Hva er et ståstativ? 
  • Hvilke typer ståstativ finnes det? 
  • Hva oppnår du med et ståstativ med oppreisningsfunksjon fra sittende-til-stående? 
  • Hayden’s erfaring med sitt sittende-til-stående ståstativ 

Hva er et ståstativ? 

Et ståstativ er et hjelpemiddel, som skal gi barn, unge og voksne, som ikke har selvstendig ståfunksjon, mulighet for å komme opp i stående stilling. Behovet for mengde støtte vil variere ut ifra den individuelle personens behov. Noen vil ha behov for omfattende støtte hele veien fra hodet og ned til føttene, mens andre vil ha behov for minimal støtte av overkroppen og kun trenger støtte av nedre del av kroppen.  

Hvilke typer ståstativ finnes det? 

Det finnes mange ulike typer ståstativ med forskjellige funksjoner, slik at det skal være mulig å finne akkurat det ståhjelpemiddelet som fungere best for ditt barn. Her finner du en oversikt over de typiske hjelpemidler som gjør det mulig å stå: 

Frontalt ståstativ 

Frontalt betyr “foran” og i sammenheng med ståstativ betyr det at hjelpemidlet støtter barnet på fremsiden av kroppen. Et frontalt ståstativ benyttes i det fleste tilfeller av barn som har god hodekontroll og hvor det er ønskelig å ha en mer aktiv fremoverlent posisjon i stående. Et slik hjelpemiddel stiller også høyere krav til barnets funksjon for å komme inn og ut av ståstativet, enten fra stående eller fra sittende til stående.   

Dorsalt ståstativ 

Dorsalt betyr “bak eller ryggen” og i sammenheng med ståstativ betyr det at hjelpemidlet støtter barnet på baksiden av kroppen. Et slik ståstativ er hensiktsmessig for personer som har behov for mer omfattende støtte av hele kroppen, også hodet, for å kunne stå. Denne typen kan vippes helt ned i liggende for enkel forflytning inn og ut.  

Sittende-til-stående ståstativ 

Dette ståstativet skiller seg fra andre tradisjonelle ståstativ, da personen plasseres i sittende, og ved hjelp av elektrisk oppreisningshjelp, kommer fra sittende til stående posisjon. Støtten er fortsatt på baksiden av kroppen, på samme måten som et dorsalt ståstativ og kan gi full støtte hele veien fra føttene til hodet.  

Hva oppnår du med et ståstativ med oppreisningsfunksjon fra sittende-til-stående?

Det er mange fordeler ved et ståstativ hvor personen kommer inn i sittende posisjon og ved hjelp av elektrisk oppreisning kommer opp i stående stilling. Her følge noen fordeler:   

  1. Elektrisk oppreisning gir barnet mulighet for "egen kontroll” av bevegelsen fra sittende til stående. Det kan være en stor fordel, da barnet selv kan bestemme hvor mye strekk over leddene han/hun tolerere. Det betyr også at det er enkelt å variere posisjonen fra sittende til stående og tilbake til sittende. For mange kan det være en viktig funksjon, for eksempel i løpet av en undervisningstime på skolen.  

  2. Trinnløs oppreisning imøtekommer spesielt godt posisjonering når det er begrenset leddbevegelighet i knær og hofter. I tillegg gir det mulighet for stillingsforandringer, siden man kan velge å stoppe i hvilken som helst posisjon fra sittende til stående.   

  3. “Skyggebord” gjør at bordet følger barnet fra sittende til stående. Det gir trygghet, men også mulighet for å bruke hjelpemidlet i en leke- eller skolesituasjon. Det vil si at leken/skolearbeide ikke avbrytes selv om barnet velger å sitte seg ned midt i aktiviteten. 

  4. Ståstativ med oppreisningsfunksjon fra sittende til stående, men hvor det fortsatt også er behov for å tilte barnet bakover i en dorsal posisjon, kan for eksempel Bantam ståstativ kombineres med dette. 

 
Les mer: Barn med CP: Hva er de kliniske anbefalinger for ståtrening? 

Hayden’s erfaring med sitt sittende-til-stående ståstativ 

Hayden er en herlig liten 7 åring som er født med en sjelden genetisk tilstand kalt Lissencefali. I tillegg har han epilepsi og globale utviklingsforsinkelser. Hayden kan ikke stå eller bevege seg selvstendig og er avhengig av foreldre, omsorgspersoner og hjelpemidler for posisjonering og endring av stilling. 

Ung gutt ler mens han leker på lekeplass


Lissencephali skyldes en migrasjonsforstyrrelse og er en betegnelse på en gruppe av hjernemisdannelser, hvor hjerneoverlaten har færre eller ingen foldinger. Hjernen forblir liten og glatt som i den tidlige fostertilstanden. Det finnes to typer Lissencefali: Type 1 som betegnes som den klassiske og forekommer hos 1 per 85 000 fødte og type 2 som kan forekomme hos ca. 1 per 100 000 fødde. Typiske symptomer er blant annet utviklingshemning, motoriske vansker, epilepsi og ernæringsvansker og forsinket vekst. 
 

Dorsalt ståstativ versus sittende-til-stående ståstativ  

Da det skulle velges ståstativ til Hayden forsøkte man først et dorsalt ståstativ, hvor han ble forflyttet over i liggende stilling og deretter vippet inn i stående. Dessverre opplevde Hayden forflytning i liggende og vipping fra liggende til stående som svært stressende. Han gjorde mye motstand og gav tydelig uttrykk for ubehag. Etter en periode med utprøving, erkjente hans terapeut, assistenter og familie at dette ikke var en hensiktsmessig løsning for ham. 

Det ble isteden prøvd ut et Bantam ståstativ, som har sittende-til-stående funksjon. Han ble plassert inn i sittende stilling og gradvis reist opp i stående ved hjelp av elektrisk oppreisning. Dette er en “naturlig” oppreisning og det var tydelig at Hayden aksepterte og tolererte dette på en helt annen måte. Fra at posisjonering i stående var stressende for Hayden, opplevde foreldrene og assistenter på skolen nå at ståtrening ble en fin og god opplevelse.  

Hayden står i sin Bantam samtidig som han leker


Et «skygge»-bord følger hele bevegelsen hans fra sittende til stående, noe som spesifikt lar lærere fortsette å hjelpe Hayden med klasseromsaktiviteter i både sittende og stående. Det er ikke behov for å flytte ham ut av hjelpemidlet selv om han trenger en pause fra å stå. Det gir langt mer kontinuitet og mindre avbrytelser både for Hayden selv, men også for de andre i klasserommet.

Den kontrollerte sittende-til-stående bevegelsen i Bantam tillater full strekk i stående uten at Hayden har følelsen av å tippe forover. Hver dag når han bruker ståstativet oppmuntres han til å være aktiv deltakende i bevegelsen fra sittede til stående. Kombinasjonen av mer ståtrening og annen trening har gitt positive utslag på hans motoriske utvikling og han klare nå å trekke seg opp i stående stillingen uten hjelpemidler. Det er en bragd! 

Aktiviteter i stående 

I hjemmet er ståtreningen blitt en integrert del av hverdagslivet til Hayden.

Vi spiller spill når han står i ståstativet, noe som ikke var mulig før. På søndagen stod han i 30 minutter, mens vi spilte og han lo og hadde det veldig gøy.

– sier Laura, stemor til Hayden.

 

Her om dagen tok jeg ham med inn på soverommet for å vekke faren hans. Han har aldri klart å nå sengen, men nå kan han smile til faren i øyehøyde, Laura, stemor til Hayden.

Etter 1 år med ståtrening i Bantam har de observert en positiv utvikling hos Hayden. Han kan nå stå med full strekk i hofter og knær og de har redusert støtten over brystet mer og mer, siden han har blitt langt sterkere i overkroppen. Han har vokst i lengden og blitt langt sterkere. Daglige aktiviteter krever mindre energi fra ham og han tolerere generelt å delta i flere aktiviteter i løpet av dagen.  

 

24 timers posisjonering

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting