Noen barn med CP er ikke i stand til eller har begrenset evne til å stå og gå. Ståhjelpemidler i ulike varianter er noe nesten alle barn med CP stifter bekjentskap med i løpet av livet. Men når og hvorfor skal et barn stå? Og hvor ofte og hvor lenge? Og hvilken type ståhjelpemiddel anbefales?

Når et barn vokser opp, vil det typisk begynne å stå med støtte allerede i en alder av 6-8 måneder. Før barnet er 12 måneder gammelt har det utviklet evnen til å reise seg til stående, og fra rundt 12 måneder og fremover vil barnet kunne stå uavhengig og utvikle gangfunksjon. De ulike motoriske milepælene gir barnet muligheten til å utforske verden fra et nytt perspektiv, som også stimulerer ferdigheter som kognisjon, sosial interaksjon og kommunikasjon som er avgjørende for barnets totale utvikling og uavhengighet.

Barn med cerebral parese (CP) vil oppleve en forsinkelse i forhold til den motoriske utviklingen, og noen med en mer alvorlig grad av CP vil kanskje aldri lære å sitte, stå og gå selvstendig.

Heldigvis finnes det mange hjelpemidler på markedet som har til hensikt å kompensere for nedsatte motorisk funksjon og støtter barnet i hverdagen, stimulerer til aktivitet og deltakelse, samt gir barnet muligheten til å utforske verden som sine jevnaldrende. Disse hjelpemidler har også til hensikt å forebygge eller redusere sekundær komplikasjon som kan oppstå på grunn av nevrologisk dysfunksjon.

Evidensbasert anbefalinger for ståtrening

Jeg har dykket inn i forskningen for å få bedre forståelse av hva anbefalingene er, og hva barn med CP kan oppnå av ståtrening. I 2013 publiserte Paleg m.fl. en systematisk gjennomgang på fordeler ved ståtrening og doseringsanbefalinger. Generelt er det mangel på forskning innen dette feltet, og det er et stort behov for flere studier med høyere kvalitet for å kunne generalisere på effekter. Likevel trekker de frem disse hovedresultatene i vurderingen:

Bentetthet (BMD) ser ut til å påvirkes positivt når barnet er i stående stilling med vektbæring i 60 minutter om dagen, 5-7 dager i uken. Det er noen studier (på dyr) som viser at korte økter på 10-15 minutter i totalt 60 minutter per dag kan ha like gode eller bedre effekter frem for en enkelt økt på 60 minutter. Studier indikerer også at barn som ikke står har økt risiko for lav bentetthet. Litteraturen indikerer at det i tillegg bør være fokus på ernæring, vitaminnivå og andre medisiners negative påvirkning på bentetthet, så vel som barnets totale fysiske aktivitetsnivå.

Leddbevegelighet ser ut til å bli å påvirkes positivt av ståtrening, spesielt kneledd og hofter, men også ankelen. Det ser ut til at doseringen av stående for å påvirke leddbevegeligheten bør være minst 45-60 minutter daglig. Det anbefales også å begynne og stå så tidlig som 9-10 måneder.

Spastisitet ser ut til å reduseres i nedre ekstremitet ved ståtrening, og det ser ut til å vare i inntil 35 minutter etter treningen. Det er anbefalt at barnet står i minst 30-45 minutter for å påvirke muskeltonus.

I tillegg til ovenstående nevnte fordeler ved ståtrening, indikere sammenfatningen også at ståtrening kan ha effekt på:

 • Mage- og tarmfunksjon
 • Respirasjon og sirkulasjon
 • Muskelstyrke
 • Mental funksjon
 • Huden (forebygge trykksår)

Hva med fysisk aktivitet?

Det er velkjent at personer med CP er fysisk inaktive sammenlignet med personer uten funksjonshemming. Konsekvensene er livsstilsrelaterte sykdommer i tillegg til sekundære komplikasjoner. Forskning har faktisk vist at barn og voksne med CP bruker 76-99% av deres våkne timer i stillesittende, og mindre enn 18% er engasjert i lett fysisk aktivitet. En annen studie fra Nederland viser at barn med CP som står i ståstativ har et energiforbruk på over 1,5 MET, noe som betyr at posisjonering i stående stilling kan bidra til akkumulering av lett fysisk aktivitet og reduksjon av stillesittende atferd.

En annen pilotstudie fra Sverige bekrefter disse funnene for både statisk stående og dynamisk stående (Innowalk ble brukt i denne piloten). Dette indikerer at stående bidrar til å bryte opp stillesittende atferd og øker nivået av lytt fysisk aktivitet. Ifølge litteraturen kan dette ha en positiv effekt på allmenn helse.

Les mer: Hva vet vi om fysisk aktivitet og Cerebral parese?

Ståtrening er bra for deg!

Forskning indikerer at ståtrening har positiv innvirkning på den generelle helsen. For å oppsummere ovenstående funn, bør du:

    •    Starte tidlige!
    •    Stå ofte! Minimum fem ganger per uke
    •    Den anbefalte daglige dosen ståtrening (minst 60 minutter) kan akkumuleres i løpet av dagen

Valg av ståhjelpemiddel

Som kliniker baserer vi våre intervensjonstiltak på den best tilgjengelige evidensbaserte forskningen sammen med vår kliniske erfaring. I tillegg samhandler vi med familiene for å finne de tiltak som fungerer best for dem. Vi må også være klar over at det som fungerer for en familie og et barn, kanskje ikke fungerer like bra for en annen familie og barn. Det betyr at vi kontinuerlig må evaluere og tilpasse igangsatte tiltak.

Slik er det også når vi skal vurdere type ståhjelpemiddel til barna. Det finnes mange ulike ståhjelpemidler, med forskjellige funksjonaliteter på markedet, og som terapeut må vi vurdere hvilket som best dekker barnets behov knyttet til kroppsfunksjon og struktur, aktivitet og deltakelse, samt miljøfaktorer.

Det kan være behov for å teste ut ulike typer ståhjelpemidler for å finne den løsningen som passer barnet best.

 • Det finnes ingen "one size fits all" løsning

Når det er sagt, er det ny forskning på gang som gir oss mer innsikt i forskjellen mellom blant annet statisk og dynamisk ståtrening. Viktig kunnskap som fremover også bør tas med i vurderingen av type ståhjelpemiddel som skal velges. Blant annet tyder det på at en mer dynamisk tilnærming til ståtrening kan ha større fordelaktige utfall på:

 • Respirasjon (dyper)
 • Økt temperatur i nedre ekstremiteter
 • Økt leddbevegelighet i spesielt hoftene
 • Redusert muskeltonus i spesielt hoftene
 • Økt livskvalitet 

Flere publikasjoner er under utarbeidelse og vil bli presentert så snart de er tilgjengelige.

Vil du vite mer om CP?

Les vår ressursside med svar på de fleste av dine spørsmål. 

New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.