Intensiv trening for barn med CP – Hvorfor og hvordan?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
iStock-828479554

Et stort spørsmål som ofte dukker opp når vi diskuterer fysioterapi for barn med cerebral parese (CP) er dosering. Hvor mye terapi regnes som nok?

Fra tidligere studier vet vi at 90 prosent av barn med CP mottar fysioterapi, én til to ganger i uka1.

I dag har vi ikke det endelige svaret på hva som er den optimale treningsmengden for å øke grovmotorisk funksjon. Det er fortsatt et behov for fremtidige studier som fokuserer på dette aspektet for å maksimere effekten og tilby familievennlige, oppnåelige tiltak.

Faktorer forbundet med grovmotorisk fremgang

Heldigvis er det mulig å få litt innsikt i problemstillingen via en norsk artikkel om treningsintensitet som ble publisert i fjor.

Størvold med flere (2018) utførte et registerbasert studie (Cerebral Parese Oppfølgingsprogram) som tok for seg 2048 evalueringer av 442 barn med CP mellom to og tolv år. Barna representerte alle GMFCS-nivåer. Vi kjenner ikke den eksakte formen for fysioterapi i studiet, men intensiteten og barnets mål ble registrert, samt GMFM-66 (to eller flere evalueringer).

GMFM-66 var utfallsvariabelen i studiet, hvor en økning i referansepersentilene ble definert som grovmotorisk fremgang. I tillegg ble intensiv trening definert som tre eller flere økter med fysioterapi i uka, og/eller deltakelse i et intensivprogram.

Resultater

Studiet viste at medianendringen i persentil fra én evaluering til en annen var lik null, og at de fleste barna fulgte sin egen persentil. På den annen side var snittøkningen i året 2,1 persentiler for studieutvalget. Derfor konkluderer studiet med at intensivtrening var den eneste faktoren assosiert med grovmotorisk fremgang. Dette gjelder alle barna involvert i studiet, uavhengig av GMFCS-nivå.

Forskerne oppdaget også at psykisk funksjonshemming var den sterkeste indikatoren for svakere grovmotorisk utvikling. Faktisk var gjennomsnittet av grovmotorisk utvikling 24,2 persentiler lavere hos barn med psykisk funksjonshemming sammenlignet med de andre barna. Et annet funn var at ankelkontrakturer kan være en hindring for grovmotorisk utvikling etter hvert som barnet blir eldre.

Når er intensivtrening gunstig?

Studiets funn gir oss klinisk relevant informasjon, og støtter opp under det faktum at intensivtrening er bedre dersom målet er å bedre grovmotorisk funksjon hos barn med CP. Ideelt sett burde barna sikte mot flere enn tre økter med fysioterapi i uka, og/eller perioder med intensivtrening i noen uker. Studiet indikerer at én økt med intensivtrening øker grovmotorisk fremgang med 3,3 persentiler, mens to økter antas å øke den med 6,6 persentiler.

Så hva kan du gjøre i din terapi, og hva slags implikasjoner kan denne kunnskapen ha for din fremtidige praksis?

Vil du vite mer om CP?

Les vår ressursside med svar på de fleste av dine spørsmål. 

Aktivitätenleitfaden für kinder mit behinderungn

Kilder

1. Palisano, R. J., Begnoche, D. M., Chiarello, L. A., Bartlett, D. J., McCoy, S. W., & Chang, H. J. (2012). Amount and focus of physical therapy and occupational therapy for young children with cerebral palsy. Phys Occup Ther Pediatr, 32(4), 368-382. doi:10.3109/01942638.2012.715620

Størvold, G. V., Jahnsen, R. B., Evensen, K. A. I., Romild, U. K., & Bratberg, G. H. (2018). Factors Associated with Enhanced Gross Motor Progress in Children with Cerebral Palsy: A Register-Based Study. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 1-14. doi:10.1080/01942638.2018.1462288 

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting