Hvordan påvirker fysisk aktivitet læring?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten
Ung gutt med cp trener i slynge

Mange spør om det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og kognisjon? Og vi kan tydelig si "JA". Flere studier har vist at fysisk aktivitet påvirker læring i alle aldersgrupper. Trening gir økt våkenhet, oppmerksomhet og motivasjon, og det hjelper deg med å lagre ny informasjon. 

I denne artikkelen vil vi omtale følgende: 
 • Hva defineres som fysisk aktivitet?
 • Hva er anbefalingene for fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne?
 • Hva er fordelene med fysisk aktivitet?
 • Hvordan påvirker fysisk aktivitet læring?
 • Gjelder fordelene med fysisk aktivitet også for personer med nedsatt funksjonsevne?
 • Hva slags fysiske aktiviteter kan tilpasses personer med nedsatt funksjonsevne? 

Hva defineres som fysisk aktivitet? 

WHO
Fysisk aktivitet defineres av Verdens helseorganisasjon (WHO) som «enhver kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskler som krever energiforbruk. Det refererer til all bevegelse, inkludert fritidsaktiviteter, transport for å komme til og fra steder, eller en del av en persons arbeid» 

Eksempler på fysisk aktivitet er: å gå til skole/jobb, ta trappene, svømme, sykle, hoppe på trampolinen, leke i parken, ridning, løping, trille seg selv i rullestol m.m.  

Hva er anbefalingene for fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne?  

WHO har laget detaljerte retningslinjer og anbefalinger for fysiske aktiviteter som bidrar til god helse.  

Her kan du se anbefalingene for personer med nedsatt funksjonsevne, som er de samme som for personer i denne aldersgruppen uten nedsatt funksjonsevne: 

Barn og ungdom (5–17 år)  

 • Minst 60 minutter med fysisk aktivitet om dagen, moderat til høy intensitet (3–6 MET) 
 • Minst 3 dager i uken, aerobe aktiviteter med høy intensitet og styrking av muskler og skjelett (3–10 MET) 
 • Begrens tiden du bruker på å sitte stille 

 Voksne (18 år og eldre) 

 • Minst 150–300 minutter i uken, moderat intensitet aerob fysisk aktivitet (3–6 MET) 

eller

 • Minst 75–150 minutter i uken, aerob fysisk aktivitet med høy intensitet (3–10 MET) 
 • Minst 2 dager i uken, styrke muskler og skjelett 
 • Begrens tiden du bruker på å sitte stille 

WHO understreker også det faktum at å gjøre litt fysisk aktivitet er bedre enn å gjøre ingen. Dette betyr at hvis du har alvorlig nedsatt funksjonsevne, så vil selv litt trening ha innvirkning på din generelle helse. .

Hva er fordelene med fysisk aktivitet? 

Først og fremst er det viktig å vite at fysisk aktivitet er svært helsefremmende! Selv små mengder aktivitet som erstatter stillesittende atferd, har innvirkning på vår generelle helse.   

Stadig mer forskning har vist at fysisk aktivitet har positiv innvirkning på: 

 • muskulær og kardiorespiratorisk helse 
 • kardiometabolsk helse  
 • skjeletthelse 
 • kognitiv funksjon  
 • psykisk helse  
 • fedme 

Det er også viktig å være klar over at fysisk aktivitet fremmer normal vekst og utvikling hos barn og unge, samt at det har en positiv effekt på læring. 

Hvordan påvirker fysisk aktivitet læring? 

Fysisk aktivitet er mat for hjernen! Når vi er fysisk aktive, påvirkes alle deler av hjernen, og det forbedrer evnen din til å: 

 • konsentrere deg 
 • være oppmerksom 
 • planlegge og utføre oppgaver 
 • huske det du har lært 
 • være kreativ

I tillegg blir du i bedre humør! 

I dag vet vi også hva som skjer på molekylært nivå i hjernen når vi er fysisk aktive. «Molekylært nivå» betyr at forskerne undersøker nøye hva som skjer i hjernecellene.  

Når vi er fysisk aktive, øker blodsirkulasjonen i hele kroppen, også i hjernen. Blod transporterer oksygen, og bare det å reise seg opp fra sittende stilling øker mengden oksygen til hjernecellene våre med 10 %. Mer oksygen til hjernecellene setter fart på en kjemisk reaksjon som utvikler kjemiske stoffer som beskytter og stimulerer nervecellene våre. Det er som å gi hjernen gjødsel. Og dette har en viktig effekt på cellene.

Fysisk aktivitet bidrar til:
- forbedrer kommunikasjonen mellom nervecellene
- gjør nervecellene mer robuste
- øker dannelsen av nye nerveceller 

Alle disse faktorene spiller en viktig rolle for hjernens helse og evnen vår til å lære.  

Gjelder fordelene med fysisk aktivitet også for personer med nedsatt funksjonsevne?

JA, absolutt! Forskning har vist at personer med nedsatt funksjonsevne er mindre fysisk aktive enn personer uten funksjonsnedsettelse. Og jo mer alvorlig funksjonsnedsettelse, desto mer stillesittende er personen. Alle mennesker, også personer med nedsatt funksjonsevne, har godt av fysisk aktivitet og mindre stillesitting. 

Man in wheelchair playing basketball with friends on sports court

Når det gjelder forholdet mellom mengden fysisk aktivitet og helsegevinster, er den gode nyheten at det ikke er en nedre terskel for å dra fordel av fysisk aktivitet, og de største gevinstene ses i den nedre enden av mengde-respons-kurven. Det betyr at hvis du blir litt mer fysisk aktiv, vil du oppnå helsefordeler. 

 

Litt fysisk aktivitet er bedre enn ingen!


Hva slags aktiviteter kan tilpasses personer med nedsatt funksjonsevne?
 

Med kunnskapen om at "litt trening er bedre enn ingen" kan du utfordre deg selv og dine omsorgspersoner til å være kreative når det gjelder hvordan du integrerer fysisk aktivitet i hverdagen. 

young girl with retts syndrome cheers in her innowalk with her mother

Hva med å se på de daglige rutinene dine og hvordan du kan tilpasse disse for å integrere mer aktivitet? Du kan bruke noen av spørsmålene nedenfor til diskusjon og deretter lage en plan for å være mer aktiv og forbedre helsen din. 

1. Hvilke typer aktiviteter/sport/trening liker jeg? 

Eksempel:

 • svømming 
 • ridning 
 • løping 
 • rullestolsport
 • sykling  
 • skisport

2. Hvilke typer aktiviteter/sport/trening er tilgjengelig der jeg bor?

3. Hvilke aktiviteter kan integreres i hverdagen min?

Eksempel:

 • Stå oppreist i et statisk ståapparat 
 • Stå dynamisk i Innowalk/Innowalk Pro 
 • Gå i gangtreningsapparatet mitt 

4. Hvordan kan jeg være aktivt involvert i daglige aktiviteter der jeg bruker kroppen min? 

Eksempel:

 • forflytninger 
 • påkledning/avkledning 
 • lekeaktiviteter  

Fysisk aktivitet har mange positive effekter

Ressurser: 

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting