Hvordan kan mennesker med funksjonsnedsettelser dra nytte av ergoterapi?

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Tilbake til bloggoversikten

Vi har tidligere sett på fysioterapi og hvordan det kan bidra til et bedre liv. Men hva kan ergoterapi gjøre for personer med funksjonsnedsettelser?


Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et yrke som fokuserer på å forbedre helse og velvære gjennom å trene på forskjellige aktiviteter og oppgaver. Ergoterapeuter jobber blant annet med tilrettelegging av omgivelser i hjemmet, barnehagen, skolen og arbeidsplassen, slik at pasienten får mulighet til å delta aktivt i dagliglivet. (kilde).

Ergoterapi er en del av behandlingen som mennesker med funksjonsnedsettelser, deriblant personer med cerebral parese (CP), gjennomgår. Det overordnede målet er å øke evnen til å mestre nødvendige og ønskede aktiviteter i hverdagen, slik at livskvaliteten øker.

Terapien skal hjelpe funksjonsnedsatte med å bli mer selvstendig og produktiv i hjemmet, på skolen og i det offentlige.

Terapeutene fokuserer på å forbedre styrke og koordinasjonsevne gjennom å utføre ulike oppgaver, men bruker også tid på å forbedre beslutningstaking, problemløsning, hukommelse, abstrakt tenkning og sanseoppfatning.

Arthur_og_Tomas-1.jpg

For å si det enkelt: Ergoterapi er trening på hverdagslige aktiviteter og rutiner, fra å stå opp av sengen og gjøre seg klar til skole eller jobb, til å ta bussen og bevege seg i rullestol i et bymiljø.

I tillegg vil ergoterapeuter som regel benytte hjelpemidler for å øke funksjonsevnen. Hvilket type hjelpemiddel som benyttes kommer an på hvordan hverdagen til den funksjonsnedsatte ser ut, og tilpasses etter hvert som behovene endrer seg. Med andre ord legges det stor vekt på at hjelpemidlene skal løse et problem, og tilpasses hver enkelt person.

Suksessfaktoren i ergoterapi er god forståelse av personens dagligliv og behov. Ergoterapeuten vil ofte spørre om hva som er viktig i livet til personen. Sammen finner man gode løsninger og legger en plan for videre oppfølging og behandling.

Les også: 7 spørsmål du bør stille din fysioterapeut

Hvem kan ha nytte av ergoterapi?

Ergoterapi er nyttig for alle personer, uavhengig av type funksjonsnedsettelse, og kan benyttes uansett alder. Når det er sagt, må terapien legges opp individuelt, og tilpasses etter hvert som endringer skjer ved aldring. Det finnes derfor ikke en enkel fremgangsmåte som passer alle.

Det er viktig å starte ergoterapi så tidlig som mulig slik at man får utviklet og opprettholdt hverdagslige rutiner. Det er også nødvendig for å utvikle en viss selvstendighet og livskvalitet i en tidlig alder.

Etter hvert som man vokser opp, vil det komme et ønske og behov for å utføre dagligdagse oppgaver og aktiviteter med så lite hjelp som mulig. Akkurat som funksjonsfriske mennesker, har funksjonsnedsatte personer behov for å ta del i sosiale aktiviteter med en viss grad av uavhengighet. Ergoterapi kan hjelpe til med å ta del i sosiale aktiviteter i større grad, og på den måten øke livskvaliteten og velværen.

Les også: Fordelene ved hydroterapi

Hva skjer i møtet med ergoterapeuten?

Ergoterapeuten begynner med å kartlegge den funksjonsnedsattes fysiske og mentale kapasitet, som naturligvis er viktig for evnen til å gjennomføre oppgaver og aktiviteter. Terapeuten vil fokusere på seks aspekter: Fysiske, visuelle, sensoriske, fysiologiske, sosiale og eksterne faktorer (kilde).

Kartleggingen gjør at terapeuten kan tilpasse treningen til den enkeltes behov. Ettersom kartleggingen kan være ganske bred og omfattende, kan pårørende oppleve noen spørsmål som irrelevante. Terapeuten stiller et bredt spekter av spørsmål og gjør grundige undersøkelser, slik at han får et godt bilde av situasjonen, og dermed kan tilrettelegge for mer relevante aktiviteter og bedre løsninger.Hydrotherapy.png

Mange personer med funksjonsnedsettelser, for eksempel CP, har nedsatt syn. Selv om hver enkelt person som regel har varierende grad av synsnedsettelse, kan ergoteraputen hjelpe med å forbedre synet gjennom SPM-trening (Sensory-perceptual-motor training), som benytter forskjellige oppgaver som hjelper med å stimulere sansene (kilde).    

Ergoterapi er også nyttig for personer med kognitiv nedsettelse. Gjennom å sette opp rutiner og påminnelser, kan terapeuten gjøre det enklere å utføre daglige rutiner og oppgaver, som å pusse tennene og kle på seg.

I tillegg kan ergoteraputen hjelpe personer med nedsatt motorisk funksjon ved å legge til rette for behovstilpasset aktiviteter og hjelp. Hvilke aktiviteter det fokuseres på vil variere med behov, men hovedmålet med å gjøre dagligdagse oppgaver enklere, forblir det samme.

Det er liten tvil om at ergoterapi kan hjelpe funksjonsnedsatte personer med å bli mer aktive og få en mer selvstendig hverdag. Ved å evaluere personens hverdag og behov, kan terapeuten bidra til å skape en aktiv hverdag med færre hindringer.

skoleguide-sjekkliste

Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig
Rikke Damkjær Moen - Fysioterapeut og fagansvarlig

Rikke Damkjær Moen har mange års erfaring som klinisk fysioterapeut. Misjonen hennes er å sikre alle, uavhengig av mobilitetsproblemer, skal ha muligheten til å oppleve gleden og helsefordelene av fysisk aktivitet. Som vår medisinske fagansvarlig, er Rikke lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap slik at individer med spesielle behov, familier, og medisinsk personell kan oppdage muligheter og løsninger Made for Movement kan tilby.

Relaterte innlegg
Nyhetsbrev

Hør fra oss fra tid til annen og lær nye ting