Syftet med hjälpmedel är att stödja ditt barns utveckling, öka barnets självständighet och låta det utforska världen trots sin funktionsnedsättning. NF-Walker och Innowalk är två hjälpmedel som har utvecklats för att uppmuntra till aktivitet och deltagande. Du kanske undrar ”vilken produkt passar mitt barn”, och i den här artikeln kommer jag att förklara skillnaderna och ge några rekommendationer som hjälper dig att välja.

NF-Walker möjliggör social interaktion där händerna är fria

NF-Walker gör det främst möjligt för barnet att röra sig självständigt i upprätt position. Genom att kunna röra sig med händerna fria kan barnet lättare delta i och utföra olika aktiviteter. NF-Walker kan användas redan från 12 månaders ålder, vilket ger barnet en unik möjlighet att utforska omgivningen när det växer upp. Enheten används främst av barn med funktionshinder, där självständigt gående eller gående med lätt stöd inte är möjligt, till exempel cerebral pares GMFCS nivå IV och V.  

Att vara i upprätt position gör att barnet kan interagera med andra. Det gör att användaren kan leka, delta och kommunicera med sina kamrater i ögonhöjd, vilket kan skapa en bättre känsla av kontroll, säkerhet och kontakt. Att ha möjlighet att delta i sociala interaktioner kan också leda till en känsla av ökat välbefinnande för barnet (Pin, 2007).

Varför är NF-Walker ett bra val för barn med svåra funktionsnedsättningar?

NF-Walker är unikt när det gäller att stötta barnet. Stöden hjälper till att korrigera benen oavsett om barnet är svagt, har låg muskeltonus eller en hög grad av spasticitet. Hjälpmedlet är individuellt anpassat för barnet och dess behov. Detta innebär att NF-Walker ger mycket stöd hela vägen från fötterna till huvudet för att uppmuntra till en upprätning både i stående och när barnet går. Du kan också gradvis ta bort stöd för att initiera och stimulera motorisk utveckling.

NF-Walker

Innowalk ger fysiskt och känslomässigt välbefinnande

Innowalk är som en robotstyrd cross-trainer för personer med funktionshinder. Barnet står säkert med stöd i upprätt position med naturlig belastning, och enheterna möjliggör guidade, repetitiva benrörelser med hjälp av en motor. Det går dessutom att montera handtag för armarna så att barnet rör hela kroppen.

Läs mer: Duncan och hans Innowalk

Att vara i upprätt position har sina fördelar, men att lägga till rörelse ger ännu bättre utfall. Det är fysisk aktivitet! Fysisk aktivitet ökar ämnesomsättningen och ger många hälsorelaterade positiva effekter. Liksom NF-Walker har även Innowalk ett individuellt monterat stödsystem från fötterna till huvudet, för att stimulera upprätning vid stående i enheten.

Barn med alla nivåer av motorisk funktion kan dra nytta av att använda enheten där syftet bland annat är att öka den fysiska aktivitetsnivån, öka styrkan och stabiliteten, förbättra rörelseomfånget i de nedre extremiteterna och påverka muskeltonus. Barnet behöver inte kunna stå eller gå för att kunna använda Innowalk.

Innowalk

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan NF-Walker och Innowalk?

NF-Walker är ett gånghjälpmedel som erbjuder mobilitet och gör att barnet kan förflytta sig mellan A och B. När barnet börjar använda NF-Walker kanske det inte kan gå, och bara att stå kan då vara en tillräckligt stor utmaning i början. Att gå är komplicerat och barnets styrka och fysiska begränsningar kommer naturligtvis att påverka den potentiella mobiliteten. Det kan ta tid för användaren att hitta ett eget gångmönster och bygga upp tillräckligt med styrka för att kunna utföra det. En del användare kan gå redan första gången de använder NF-Walker, medan andra anpassar sig lite i taget. Det viktigaste är dock att barnet har möjlighet att utforska i stående position och gå i en och samma produkt.

Innowalk är en stationär, robotstyrd enhet som hjälper barnet med rörelser med hjälp av en motor. Detta gör att barnet kan träna på repetitiva rörelser som barnet kanske inte har kapacitet att utföra på egen hand. För vissa barn kan detta vara det enda sättet att röra och aktivera sig tillräckligt under dagen, medan det mesta av tiden tillbringas stillasittande i en rullstol.

Båda enheterna har utvecklats för att användas av barn svåra funktionsnedsättningar och kan användas redan från 12 månaders ålder, vilket är den rekommenderade åldern för att komma upp i en upprätt position.  

Vilken produkt passar mitt barn?

Barnens och familjernas behov varierar och detta är något som bör beaktas när man väljer mellan NF-Walker och Innowalk. En del barn kan till och med ha båda hjälpmedlen eftersom dessa är olika och kompletterar varandra.

Du bör därför ställa dig själv frågor som vad är ”syftet med användningen”, ”barnets funktionella nivå”, ”var ska hjälpmedlet användas”, ”vem kommer att stödja barnet när det använder enheten”, ”vilka andra hjälpmedel använder barnet”, ”Vilka finansieringsalternativ finns att tillgå” osv.

Exempel på frågor du kan ställa:

1. Vad är syftet med att använda enheten?

MÅL:
Att gå från A till B och låta barnet vara självständigt! 
LÖSNING: NF-Walker kan vara rätt val.

MÅL: Öka den fysiska aktivitetsnivån, eftersom barnet har en svår funktionsnedsättning och tillbringar det mesta av tiden i rullstol!
LÖSNING: Innowalk kan vara rätt lösning för att öka den dagliga fysiska aktivitetsnivån på ett säkert sätt och med tillräckligt mycket stöd för att säkerställa korrekt upprätning.

MÅL: Mitt barn förlorar sin förmåga att gå (diagnosrelaterat) och riskerar att utveckla kontrakturer i de nedre extremiteterna!
LÖSNING: Innowalk kan vara rätt lösning för att stimulera hela rörelseomfånget i lederna på ett sätt som känns bekvämt och är säkert, samtidigt som det möjliggör fysisk aktivitet.

Läs mer: [Video] Niels minskade sina kontrakturer avsevärt efter att bara ha använt Innowalk i ett år

2. Var ska hjälpmedlet användas?
Om du har ont om utrymme och begränsat med alternativ för att gå utomhus med ditt barn, kan Innowalk vara rätt lösning för dig. Den tar lite plats eftersom den är stationär, men den gör samtidigt att barnet kan röra sig med många repetitioner.
3. Mitt barn tycker om att utforska och vill använda hjälpmedlet på förskolan?
Kanske att NF-Walker då är rätt hjälpmedel för ditt barn. Med NF-Walker har han eller hon möjlighet att leka med sina kamrater både inne och ute på förskolan. Hjälpmedlet uppmuntrar till aktivitet eftersom barnet har händerna fria. Barnet kan till och med leka med en boll när det är i hjälpmedlet.

En del barn har till och med båda hjälpmedlen. De använder NF-Walker på förskolan för att utforska omgivningarna och leka med vännerna, och de använder Innowalk hemma för fysisk aktivitet när det är den föredragna aktiviteten för barnet och familjen.

En del barn börjar med Innowalk för att utveckla sina motoriska färdigheter, kontroll av huvud och överkropp, och när barnets förutsättningar har förbättrats så att det kan röra sig mer självständigt förs det över till en NF-Walker.

Som du ser är NF-Walker och Innowalk två olika produkter med olika syften, men de kompletterar också varandra för att ge barnet bästa möjliga alternativ när det gäller aktivitet och deltagande.

Har du några frågor om våra hjälpmedel?  Kontakta oss idag. 

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.