Vilka aktiviteter och vilken utrustning finns det för personer med CP?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Tonårspojke i rullstol spelar basket med vänner.

Barn, ungdomar och vuxna med cerebral pares (CP) är mindre fysiskt aktiva än sina jämnåriga utan funktionsnedsättning. Ju svårare funktionsnedsättning, desto lägre deltagande fysisk aktivitet. Anpassad utrustning kan bidra till ökad fysisk aktivitet, delaktighet och livskvalitet.  

I den här artikeln kan du läsa om:

 • Cerebral pares och fysisk aktivitet  
 • Vad är rekommendationerna när det gäller fysisk aktivitet för personer med CP?  
 • Vad finns det för anpassad utrustning och aktiviteter för personer med fysiska funktionshinder?   
  • Anpassad cykel  
  • Frame running (RaceRunning)  
  • Dynamiskt stående  
  • El-innebandy  
  • Simning  
  • Boccia  
  • Rullstolsbasket  
  • Vinteraktiviteter  

Cerebral pares och fysisk aktivitet  

Barn, ungdomar och vuxna med cerebral pares är mindre fysiskt aktiva än personer som inte har en funktionsnedsättning. Forskning visar också att deltagande och frekvensen av fysisk aktivitet är nära kopplat till funktionsnivån. Ju allvarligare den motoriska funktionsnedsättningen är, klassificerad enligt Gross Motor Function Classification System (GMFCS), desto mindre aktiv är personen. Studier visar också att personer med lättare motorisk funktionsnedsättning deltar i mer varierade former av fysisk aktivitet, medan personer med mer omfattande funktionsnedsättning främst deltar i simning och ridning.  

Positiva hälsofördelar med fysisk aktivitet gäller både för personer med och utan funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att uppmuntra och underlätta för fysisk aktivitet för personer med nedsatt motorik.  

Vilka är rekommendationerna för fysisk aktivitet?

2020 publicerade Världshälsoorganisationen (WHO) nya riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. Dessa riktlinjer innehåller även rekommendationer för personer med motorisk funktionsnedsättning. WHO föreslår att fysisk aktivitet görs till ett fast inslag i vardagen för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning genom fritidsaktiviteter (lek, spel, idrott eller schemalagd träning), transport (rullstolsanvändning, promenader och cykling) eller till och med hushållssysslor. Aktiviteterna kan ske hemma, i skolan, på jobbet eller i samhället. Det är viktigt att personer med nedsatt motorik får lika möjligheter och uppmuntras att delta i fysisk aktivitet som är anpassad till deras ålder och funktion. Aktiviteterna ska vara motiverande och varierade och erbjuda en mängd olika alternativ som passar individens preferenser.   

 

Rekommendationerna är indelade i två åldersgrupper:    

Ålder 5-17 år   

Det rekommenderas att barn och ungdomar är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag med måttlig till hög intensitet. Denna aktivitet bör främst utgöras av aerob fysisk aktivitet.   

Dessutom bör man utföra högintensiva aeroba aktiviteter och aktiviteter som stärker musklerna och skelettet minst tre dagar i veckan.   

Rekommendationerna betonar också vikten av att minska stillasittande genom att man sitter mindre och rör på sig mer! Även lite fysisk aktivitet är bättre än ingen alls.

 

SE_Image_Physical activity recommendations_Children

Ålder 18 år och äldre  

Det rekommenderas att personer i åldern 18 år och äldre ägnar sig åt aerob fysisk aktivitet med måttlig intensitet minst 150-300 minuter ELLER 75-150 minuter med hög intensitet i veckan.  

Dessutom bör man utföra muskelstärkande aktiviteter på måttlig till hög intensitet minst två gånger i veckan.

 

SE_Image_Physical activity recommendations_Adult

 

Generellt rekommenderas att man minskar tiden i stillasittande genom att ersätta den med fysisk aktivitet, oavsett intensitet. Kom ihåg att även lite fysisk aktivitet är bättre än ingen alls.

Vilken typ av anpassad utrustning finns det för fysisk aktivitet och fritidsaktiviteter? 

Det finns flera typer av anpassad utrustning för personer med motorisk funktionsnedsättning för att underlätta fysisk aktivitet. Du hittar en lista nedan. Listan är inte uttömmande, men den kan inspirera dig att titta närmare på vad som passar dig eller ditt barn.  

Anpassad cykel   

Det finns flera typer av cyklar som är specialanpassade för personer med motorisk funktionsnedsättning. Cykling är en fantastisk aktivitet som både kan vara en fritidsaktivitet och ett perfekt transportmedel. Många cyklar för personer med funktionsnedsättning har tre hjul. Det gör att cykeln blir stabilare och användaren mer självständig. Det finns olka typer av cyklar och utrustning som du måste tänka på när du väljer cykel:   

 • Pedaler  
 • Handcykel  
 • Tandem   
 • Upprätt sittande på sadeln  
 • Halvliggande på stödjande säte  
 • Växelsystem  
 • Bromssystem  
 • Elektrisk hjälpmotor  
 • Ledsagarhandtag

Din fysioterapeut och/eller arbetsterapeut kan hjälpa dig med att bedöma vilken typ av cykel som passar just dina behov. En rätt utrustad cykel, anpassad efter användarens behov, kan göra stor skillnad för upplevelsen och glädjen med att cykla.   

Frame running (RaceRunning) 

Frame running är en anpassad idrott för personer med funktionsnedsättning och som inte kan springa funktionellt. Det är en slags springcykel utan pedaler. Den består av en trehjulig ram och löparen har stöd av en sadel och stöd mot framsidan av bröstet. Löparen använder fötterna för att skjuta sig framåt över marken. Frame Running är en fantastisk aktivitet och idrottsdisciplin. Det är ett effektivt sätt att förbättra grundkonditionen samtidigt som det är en social sport.   

Dynamiskt stående – Innowalk   

Barn, ungdomar och vuxna med svåra funktionsnedsättningar har ofta begränsade möjligheter till fysisk aktivitet och det kan vara en utmaning att delta i idrott eller andra utomhusaktiviteter. Fysisk aktivitet är dock fortfarande viktigt. Innowalk är ett motoriserat stå- och gåträningshjälpmedel som gör att användaren kan stå och röra sig samtidigt. Innowalk kan på sätt och vis beskrivas som en ”elliptisk maskin”, men som är designad speciellt för personer med måttlig till svår funktionsnedsättning och som inte kan stå och gå på egen hand. Den ger motorassisterad och repetitiv rörelse av hela kroppen i upprätt, belastande kroppsposition och därmed en unik möjlighet att vara fysiskt aktiv.   

En ung flicka och hennes mamma njuter av interaktiva stunder när de står på Innowal

El-Innebandy  

El-innebandy är en otroligt rolig sport som är anpassad för rullstolsanvändare med olika diagnoser. Det är en lagidrott där det handlar om att göra mål. Alla spelare använder en el-innebandystol med joystick. Längst fram på stolen är ett klubblad monterat som man transporterar och skjuter iväg bollen med.   

Simning  

Aktiviteter i bassäng är kul och passar alla åldrar. Flytkraften gör det lättare att röra sig fritt i vattnet med liten ansträngning. Det varma bassängvattnet har ofta en positiv effekt på såväl spasticitet som på smärta.  

Det är en aktivitet som enkelt går att anpassa till olika typer av funktionsnedsättningar. Många kommunalt anställda fysioterapeuter och fysioterapeuter som arbetar i privat regi erbjuder bassängträning, men det är också en aktivitet som är kul att göra tillsammans med familj och vänner.   

Rullstolsbasket  

Rullstolsbasket är en spännande, engagerande och social idrott med mycket fart och spänning. Det är idag den största lagsporten i Paralympics. Det finns flera idrottsföreningar som erbjuder rullstolsbasket och lagen möts i matcher och seriespel.   

Boccia  

Boccia är en paralympisk sport utformad för idrottare med svåra funktionsnedsättningar. Man spelar inomhus med mjuka läderbollar. Utövarna kastar, sparkar eller använder en bocciaränna för att skjuta in en boll på banan och komma så nära den vita bollen som kallas målbollen (eng. ”jack”) som möjligt. Det är en sport där man kan tävla individuellt eller parvis.    

Vinteraktiviteter  

Det har utvecklats många olika typer av hjälpmedel för vinteraktiviteter:  

 • Kälkar – specialanpassade för personer som behöver extra stöd och/eller en ledsagare  
 • Sitski för längdåkning – utformad för att personer som inte kan använda vanlig längdskidåkningsutrustning ska kunna åka längdskidor. Personen sitter på en specialanpassad sits och stakar sig framåt med stavar.  
 • Skilator – är ett gåhjälpmedel som används på snö. Istället för hjul är stolen utrustad med skidor.  
 • Sitski – körs ensam eller med ledsagare. Personen sitter i ett sittskal och monterad på ramen finns en eller två skidor.   
 • Biski – styrs av en ledsagare som står bakom. Använder sitter säkert, stabilt och lågt.   

 

Skidutrustningen väljs ut i samråd med hjälpmedelscentralen och en terapeut. Tillsammans med dig kommer de att utvärdera typen av utrustning utifrån behov, egen insats och användningsområde.    

Det här var bara några exempel på anpassade aktiviteter och utrustning. Om du eller ditt barn vill prova en ny aktivitet eller specialanpassad utrustning, rekommenderar jag att du kontaktar din lokala idrottsförening och/eller lokala förening för personer med cerebral pares. De kan berätta mer om vilken typ av aktiviteter det finns i närheten av där du bor. Din ansvariga terapeut och NAV-hjälpmedelscentral kan också hjälpa dig.  

 

Var aktiv och ha kul!  

 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter

Referenser

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker