Vad vet vi om styrketräning för personer med cerebral pares?

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Tillbaka till Bloggöversikten
Styrketräning för personer med cerebral pares

För många är målet med styrketräning bara att förbättra sitt utseende, men här diskuterar vi styrketräning som ett sätt att förbättra hälsan, den allmänna funktionen och välbefinnandet.

what-do-we-know-about-strength-exercise-for-people-with-cp.png
Träningsrum med apparater. Vad vet vi om styrketräning för personer med cerebral pares? 

Styrketräning har tidigare betraktats som kontraindicerat för personer med cerebral pares, och fördelarna och nackdelarna har diskuterats mycket. Idag vet vi dock från studier att styrketräning inte påverkar spasticitet negativt. Trots det finns det en del osäkerhet kring vilken typ av träning av som har positiva effekter, och vem den kan vara bra för. 

Vad säger forskningen? 

Studier visar att styrketräning kan förbättra styrka, flexibilitet, hållning och förmågan att gå (inklusive förmågan att gå i trappor). Detta stöds av andra studier av vuxna, som visar att styrkeövningar kan förbättra (bland mycket annat) förmågan att ta sig från sittande till stående position. Styrketräningsåtgärder har också visat sig ge stora förbättringar av den fysiska prestationen bland individer med cerebral pares. 

Med detta sagt visar forskningen också att resultaten för styrketräning hos barn med cerebral pares är blandade; det är inte nödvändigtvis en optimal träningsform för alla personer med cerebral pares. Vad som anses ha positiva effekter är väldigt individuellt, och just därför är det viktigt att se på vad individens mål med träningen är – innan man hoppar rakt in i ett styrketräningsprogram. Det är inte alla som drar stor nytta av styrketräning. Kanske kan andra behandlingsformer vara effektivare och ändamålsenliga. 

Det är också viktigt att bedöma varje persons egen motivation, och inte bara den kliniska ökningen av styrkan. Någon kan vara ett stort fan av fotboll och drömmer om att sparka en boll, andra kanske drivs av tanken på att få tillräckligt med styrka för att kunna delta i utomhusaktiviteter med familjen. Därför är det viktigt att sätta upp bra och funktionella mål för träningen tillsammans med individen. Ett styrketräningsprogram kan vara en av åtgärderna man gör för att nå målet. 

Vill du veta mer om CP? Läs vår resurssida med svar på de flesta av dina frågor. 

Vilka är rekommendationerna? 

Som nämnts ovan är det svårt att på förhand säga vem som kan dra nytta av en träningsintervention, men att identifiera personer som kan vara i riskzonen för att ett försämrat hälsotillstånd är en bra början. Detta görs vanligtvis med hjälp av fysiska tester.  

Därför är det viktigt att avgöra om det förvärrade hälsotillståndet är ett resultat av inaktivitet, kost, sjukdomsspecifik patofysiologi eller en kombination av alla tre. Detta görs också genom testning, och kan hjälpa dig att bestämma vilken typ av träning eller behandling som individen kan dra nytta av, och om styrketräning kan vara till någon hjälp. 

Det rekommenderas att behandlare uppmuntrar klienter med cerebral pares att vara fysiskt aktiva, och att fysiska tester används om klienten känner sig begränsad under aktiviteter på grund av fysisk utmattning. 

Den här artikeln rekommenderar följande styrketräningsövningar, som kan ge dig en bild av vilken typ av träning som rekommenderas. Kom ihåg att rekommendationerna är generella, och att de flesta (särskilt nybörjare) behöver tid att vänja sig vid de olika övningarna: Rekommenderad styrketräning: 

Rekommendationer för motståndsövningar:

Frekvens

2–4 gånger i veckan (viktigt att det inte är två eller fyra dagar i sträck). 

Intensitet

1–3 set med 6–15 repetitioner på 50–85 % repetitionsmaximum. 

Tid

Tiden har inte identifierats som ett kriterium för att träningen ska ha effekt.

Träningsperioden bör vara minst 12–16 sammanhängande veckor.

Typ

Progression i läget från huvudsakligen isolerade övningar (single-joint), till exempel utförda med maskinbaserat motstånd, till stimulering av flera muskelgrupper (multi-joint) i maskin med fria vikter som komplement och slutna rörelsekedjor. Isolerad styrketräning kan vara mycket effektivt för mycket svaga muskler. Det är även effektivt för barn, unga och vuxna som har en tendens att kompensera när flera muskelgrupper stimuleras samtidigt, eller i början av träningen.

 

HubSpot Video

 

New call-to-action

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker