Vad ditt barn kan uppnå genom att använda NF-Walker

Jens Kleine
Jens Kleine
Tillbaka till Bloggöversikten
Ung pojke står i sin NF-Walker

NF-Walker är ett unikt gånghjälpmedel som gör det möjligt för ditt barn att röra sig självständigt i upprätt läge. Redan vid 12 månaders ålder kan ditt barn dra nytta av att använda hjälpmedlet för att utforska omgivningen, vara aktiv och delta. 

Vad är unikt med NF-Walker? 

NF-Walker definieras som ett gånghjälpmedel men den erbjuder mer stöd än ett vanligt gånghjälpmedel. Det innebär att NF-Walker stödjer ditt barn hela vägen från fötterna till huvudet (om det behövs) för att barnet ska kunna stå och gå tryggt. Det som verkligen skiljer NF-Walker från andra gånghjälpmedel är det unika skensystemet och möjligheten att gå och stå med händerna fria. Skensystemet är till hjälp för att korrigera benen oavsett om barnet är svagt, har låg muskeltonus eller har kraftig spasticitet. Att kunna stå och gå med händerna fria gör det möjligt för barnet att samspela i lek med andra barn eller med er föräldrar. Låt ditt barn hålla ett annat barn i handen medan det går.

Sara_madeformovement_NFW_6-1
Hjälpmedlet är anpassat till ditt barns specifika behov av stöd, för att initiera och stimulera motorisk utveckling och möjliggöra självständig gång. 

Flickan står i sin NF-Walker och läser en bok med sina vänner


Vem gynnas av att använda NF-Walker? 

Syftet med gånghjälpmedlet är att stödja ditt barns utveckling, öka dess självständighet och låta det utforska världen trots funktionsnedsättningen. Hjälpmedlet används huvudsakligen av barn och unga med motorisk funktionsnedsättning där självständigt gående eller gående med lätt stöd inte kan uppnås, till exempel vid diagnosen CP, GMFCS nivå III, IV och V. Det unika, individanpassade skensystemet gör det möjligt även för barn med svår motorisk funktionsnedsättning att stå och gå upprätt på egen hand. 

Vid vilken ålder kan mitt barn börja använda NF-Walker?  

Barn börjar vanligtvis sitta själva när de är 6-7 månader och gå från 12 månaders ålder. Om ditt barn har en funktionsnedsättning kan du uppleva att dess motoriska funktioner är försenade och att barnet inte utvecklas såsom förväntat. För att barnet ska kunna inta olika positioner måste du förmodligen stödja det med händerna. Hjälpmedel som specialstolar, rullstolar och stå- och gånghjälpmedel syftar till att stödja barnet i positioner som det inte kan klara självständigt, och möjliggör: 

 • Självständighet 
 • Kontroll    
 • Utveckling av nya färdigheter 
 • Aktivitet 
 • Deltagande 
 • Utforskande av omgivningen  
 
Ung pojke står i sin NF-Walker

 

Till exempel kan ett sittsystem stabilisera barnet och underlätta användningen av händerna (leka med leksaker, äta, rita etc.) I stående position kommer barnet att uppfatta att det befinner sig i samma ögonnivå som lekkamraterna, och i ett gånghjälpmedel kommer barnet att kunna gå självständigt, förflytta sig, delta i aktiviteter och umgås med lekkamrater.    

Hjälpmedel frigör också föräldrarnas händer. Istället för att stödja ditt barn med dina händer kan du vara med och leka, träna nya färdigheter och samspela med ditt barn. Det ger både dig och ditt barn större frihet.  

Generellt rekommenderas det att introducera hjälpmedel i den ålder där funktionen skulle ha utvecklats naturligt. Så när det gäller gånghjälpmedlet NF-Walker kan det vara lämpligt att introducera från cirka 12 månaders ålder. Det omfattande skensystemet gör det även möjligt för barn med svåra motoriska funktionsnedsättningar att kunna stå och gå på egen hand. 

Ella är en glad, uttrycksfull och social flicka på tre och ett halvt år, som började använda NF-Walker när hon var två år gammal. Hon provade flera olika gånghjälpmedel men valde till sist NF-Walker eftersom detta var det enda gånghjälpmedlet som stöttade henne tillräckligt bra för att hon skulle kunna gå självständigt. Hennes föräldrar förklarar vikten av att låta Ella utforska världen på egen hand, röra vid saker, öppna skåp, välta blomkrukor och få tillfälle att vara lite busig utan att vuxna är involverade. Läs hela intervjun med Ellas föräldrar här. 


Vad kan mitt barn uppnå genom att använda NF-Walker? 
 

NF-Walker gör det först och främst möjligt för ditt barn att röra sig självständigt i upprätt läge. När det kan röra sig med händerna fria blir det lättare för ditt barn att delta och utföra olika aktiviteter.  

Att vara i upprätt position ger barnet möjlighet att samspela med andra. Detta gör det möjligt för barnet att leka, delta och kommunicera med lekkamraterna i ögonhöjd, vilket kan skapa en bättre känsla av kontroll, trygghet och samhörighet. Att ha möjlighet till att kunna delta i sociala sammanhang kan också leda till en känsla av ökat välbefinnande för barnet (Pin, 2007). 

Att låta barnet stå och gå i NF-Walker kan också påverka den fysiska hälsan positivt, till exempel: 

 • ökad bentäthet   
 • förebygga kontrakturer och deformiteter samt minskad muskeltonus 
 • förbättrad andning och cirkulation  
 • förbättrad mag-tarmfunktion  

Läs mer: 10 vanliga frågor om NF-Walker.

Hur kan mitt barn få prova en NF-Walker? 

NF-Walker är ett gånghjälpmedel som finns upphandlat de flesta regionerna i Sverige. Men det går även att ansöka om NF-Walker utanför sortiment. 

Det är barnets ansvariga fysioterapeut som ansöker och förskriver NF-Walker. Vi rekommenderar därför att du kontaktar din fysioterapeut och diskuterar möjligheterna till ansökan.

När du har beviljats att få NF-Walker kommer en produktspecialist från Made for Movement att prova ut hjälpmedletUtprovning sker antingen på hjälpmedelcentral, habilitering, skola eller i hemmet. Skensystemet anpassas individuellt till ditt barn av en produktspecialist från Made for Movement som har omfattande kunskaper om hjälpmedletPå så sätt får barnet de bästa förutsättningarna för att kunna använda gånghjälpmedlet 

Produktspecialist från Made for movement kommer också att ge utbildning i hur NF-Walker ska användas.   

Du hittar mer information om NF-Walker på Made for Movements webbplats här. 

Kontakta oss

 

Referenser:

 • G.S. Paleg, B.A. Smith, L.B. Glickman, Systematic Review and Evidence-Based clinical Recommendation for Doing of Pediatric Supported Standing Programs, Pediatric Physical Therapy 25(3):232-247, 2013
 • R.C. Henderson, R.K. Lark, M.J. Gurka et al; Bone Density and Metabolism in Children and Adolescents With Moderate to Severe Cerebral Palsy, Pediatrics, 2002, vol. 110
 • O. Verschuren, V. Leferink, J. Darrah, Muscle activation and energy-requirements for varying postures in children and adolescents with cerebral palsy, J Pediatr. 2014 November; 165(5): 1011-1016
 • O. Verschuren, M.D. Peterson, A.C.J. Balemans, E.A. Hurvitz, Exercise and physical activity recommendations for people with cerebral palsy, Dev. Med child Neurol., 2016 Feb 7. doi: 10.1111/dmcn.13053
 • T.W. Pin, Effectiveness of static weight-bearing exercises in children with cerebral palsy, Pediatr Phys Ther. 2007 spring; 19(1):62-74
Jens Kleine
Jens Kleine

Jens Kleine är fysioterapeut med många års erfarenhet av försäljning inom handikapphjälpmedel genom flera europeiska länder. Han är väldigt fokuserad på användarnas behov och dedikerad att hitta innovativa lösningar. Idag, arbetar Jens som produktchef tätt tillsammans med både externa kliniker, säljstyrkan och vårt R&D team. Alltid på jakt efter lösningar som ger människor rörelse som behöver det bäst.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker