Vad är ett ståhjälpmedel?

Jen Ferguson
Jen Ferguson
Tillbaka till Bloggöversikten
Ung flicka står i sin Innowalk medan mamma och pappa tittar på henne.

Barn med fysisk funktionsnedsättning som inte kan stå eller gå självständigt tillbringar mycket tid i sittande position. För att kunna inta olika kroppspositioner, få posturalt stöd eller möjlighet till rörelse så finns olika hjälpmedel att tillgå. 

I den här artikeln kan du läsa om:  

 • Vad är ett ståhjälpmedel?  
 • Varför är stående så viktigt?  
 • Vad är skillnaden mellan statiska och dynamiska ståhjälpmedel?  
 • Vilket typ av ståhjälpmedel ska jag välja till mitt barn?  
  • Statiska ståhjälpmedel  
  • Det dynamiska ståhjälpmedlet – Innowalk  
 • Hur och var bör ett ståhjälpmedel användas?  

Vad är ett ståhjälpmedel?   

Ett ståhjälpmedel är en utrustning som används för att ge stöd till ditt barn i upprätt position och gör att han/hon kan belasta benen och fötterna. Det finns många olika typer av ståhjälpmedel som kan anpassas för att passa barn med varierande funktion och behov.

Varför är stående så viktigt?  

Det bästa försvaret mot förändringar i kroppsform för personer med funktionsnedsättning är rörelse eller positionsbyte. Stående är en viktig milstolpe i den grovmotoriska utvecklingen och har en positiv inverkan på kroppen såväl fysiskt som mentalt.   

Några exempel på fördelarna med upprättstående:   

 • ben- och ledhälsa  
 • bål och huvudrörelser  
 • cirkulation  
 • matsmältning  
 • andning  
 • självkänsla  
 • visuomotorik  
 • social interaktion  

Vad är skillnaden mellan statiskt och dynamiskt ståhjälpmedel?   

Statiska ståhjälpmedel ger ditt barn stöd i upprätt stående position utan möjlighet att röra benen. Dessa ståhjälpmedel ger vanligtvis stöd vid fötterna, knäna, bäckenet och bålen för att upprätthålla en hållning som är så neutral och rak som möjligt för barnet.   

Dynamiskt ståhjälpmedel stöder ditt barn i stående position, samtidigt som det gör att barnet kan röra sina ben. Ett dynamiskt ståhjälpmedel är ett hjälpmedel som gör att barnet kan stå säkert med fullt stöd i en upprätt, viktbelastande positioner, samtidigt som han/hon kan röra sina ben och armar.  

Läs mer: [Video] Aishas berättelse: Att leva med SMA

Vilket typ av ståhjälpmedel ska jag välja till mitt barn?   

Det finns ett antal typer av statiska och dynamiska ståhjälpmedel och när du ska välja ett hjälpmedel för ditt barn är det viktigt att det först görs en bedömning av hans eller hennes behov.     

Läs mer:  Vilket hjälpmedel passar mitt barn?

Exempel på statiska ståhjälpmedel är:    

Upprätta ståhjälpmedel där användaren får stöd på mage: dessa kräver att barnet kan ta sig in i hjälpmedlet från sittande. Dessa hjälpmedel ger olika mycket stöd från bröstet och ner, ger en funktionell position för arm-/handaktivitet och har ofta en aktivitetsbricka monterad i armhöjd. Ett ståhjälpmedel där användaren får stöd på mage används av barn som har god huvudkontroll och klarar en mer aktiv, framåtlutande position i stående.   

Ståhjälpmedel där användaren får stöd på rygg används av barn som behöver hissas upp och spännas fast liggandes i ståhjälpmedlet. Detta kan sedan vinklas upp till en mer upprätt position. För barn med nedsatt huvudkontroll kan ståhjälpmedlet där användaren ligger på rygg placeras i något bakåtlutande läge för att låta tyngdkraften hjälpa till med huvudpositionen.   

Sittande till stående-ståhjälpmedel har en manuell eller motoriserad mekanism som hjälper barnet upp från sittande till stående, och en del hjälpmedel kan även omvandlas till en position för liggande på rygg för förflyttning till annan utrustning.   

Det dynamiska ståhjälpmedlet - Innowalk 

Innowalk är ett motoriserat från sittande till stående-ståhjälpmedel som också ger assisterad rörelse av de nedre och övre extremiteterna i sittande och stående position. Den assisterade rörelsen hos de nedre extremiteterna ger viktöverföring och flexion och extension av höfter, knän och fotleder. Med Innowalk kan barn uppleva upprätt rörelse, vilket möjliggör aktivitet och minskar stillasittande beteende.  

Läs mer: Charlie: en liten kille med CP, som har stor glädje av fysisk aktivitet 

Charlie Moving in Innowalk - standing

Hur och var bör ett ståhjälpmedel användas?   

Det finns vissa evidens när det gäller ståhjälpmedel som tyder på att minst 60–90 minuters träning i ett ståhjälpmedel per dag, 5 dagar i veckan har positiva effekter. Träningen behöver inte nödvändigtvis göras i en enda session, och kortare men regelbunden ståträning kan vara bättre för vissa barn.   

Ett ståhjälpmedel kan användas i hemmiljö, i förskolan/skolan, på daglig verksamhet eller i klinisk miljö. Träningen bör utvärderas regelbundet av din terapeut för att justera för tillväxt och eventuella posturala förändringar. En regelbunden teknisk inspektion av tillverkaren krävs vanligtvis för att säkerställa att utrustningen används säkert.     

Läs mer: Studie – Fysisk aktivitet för icke-ambulerande barn med CP ger hopp 

 

24-timmars positionering
Jen Ferguson
Jen Ferguson

Jen Ferguson har en klinisk bakgrund som fysioterapeut inom pediatrik och arbetade för NHS i nordöstra England innan hon började på Made for Movement. Som områdeschef trivs hon med att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet med terapeuter, familjer och individer med funktionsnedsättning. Jen har en stor passion för att träning och fysisk aktivitet ska vara tillgängligt för alla, och hon älskar att se den glädje som rörelse ger så många människor hon möter i sin roll.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker