Varje år, världen över, drabbas upp till 500 000 personer av en ryggmärgsskada (SCI). Ryggmärgen är den stora nervbunt som förmedlar nervimpulser till och från hjärnan till resten av kroppen. En ryggmärgsskada orsakar permanenta förändringar av kroppens funktioner.

 1. Vad är en ryggmärgsskada?
 2. Vad händer om ryggmärgen är skadad?
 3. Kan ryggmärgsskador repareras?
 4. Vilken är den vanligaste ryggmärgsskadan?
 5. Vad är den främsta orsaken till ryggmärgsskador?
 6. Vilken är den bästa behandlingen för ryggmärgsskador?
 7. Går det att återhämta sig helt från en ryggmärgsskada?

Vad är en ryggmärgsskada?

En ryggmärgsskada eller SCI är en skada på någon del av ryggmärgen eller nerver i slutet av ryggradskanalen. En ryggmärgsskada uppstår till följd av ett trauma, såsom ett fall eller en bilolycka, eller som en icke-traumatisk händelse, till exempel en blödning, cancer eller andra medicinska tillstånd. Ryggmärgen skyddas av ryggkotorna och efter ett yttre trauma är ofta ryggmärgen intakt, men skadan som kompressionen orsakar eller blodutgjutelser resulterar i förlust av funktion.

Vad händer om ryggmärgen är skadad?

Konsekvenserna av en ryggmärgsskada beror på typen och nivån på skadan. SCI kallas ofta komplett eller inkomplett.

 • Komplett – innebär total förlust av all motorisk och sensorisk funktion under skadenivån.
 • Inkomplett – innebär att viss funktion finns kvar under den primära skadenivån. Du kanske kan röra en eller flera extremiteter och har känsel i delar av kroppen.

Tvärsnittsschema över ryggmärgen

Ryggmärgen skyddas av 29 ryggkotor och är indelad i fyra sektioner:

  1. Cervikala (C1-C7)
  2. Thorakala (Th1- Th12)
  3. Lumbala (L1-L5)
  4. Sakrococcygeala (S1-S5)

Om du har en hög skada – ovanför C7, kommer den att påverka alla fyra extremiteter och bålen, vilket kallas tetraplegi. Om du har en skada mellan C5 och Th1, kan du ha viss kontroll över axlar, biceps och armar, men begränsad kontroll av händer och fingrar. Om din skada är under Th2, kallas den paraplegi. En skada mellan Th2 och Th6 resulterar i förmåga att använda armarna och händerna, men bortfall av magmuskelkontrollen, vilket påverkar kontrollen av bålen. Skador under Th6 gör att kontrollen av bålen fortfarande är god.

Ju högre upp skadan sitter på ryggmärgen, desto allvarligare är symptomen, och skadan kräver ofta en eldriven rullstol för självständig mobilitet. Om du har en lägre skada, kan du eventuellt använda en manuell rullstol.

Tetraplegi kallas även quadriplegi. Det innebär att dina armar, händer, bål, ben och bäckenorganen alla påverkas av ryggmärgsskadan

Paraplegi påverkar alla delar av din bål, benen och bäckenorganen.

Tetraplegia_Paraplegia
Kan ryggmärgsskador repareras?

Det finns för närvarande tyvärr inget botemedel mot ryggmärgsskador. Många vetenskapsmän världen över ägnar sina liv åt att forska på SCI. Vi hoppas att nya innovativa framsteg kommer att leda till nya möjligheter för dig som har drabbats av en ryggmärgsskada. 

Vilken är den vanligaste ryggmärgsskadan?

De vanligaste ryggmärgsskadorna är ofullständig tetraplegi och paraplegi. Enligt National Spinal Cord Injury Statistical Center i USA står dessa typer för mer än 65 % av alla ryggmärgsskador. Fullständiga ryggmärgsskador står för mindre än 35 % av alla ryggmärgsskador.

Vad är den främsta orsaken till ryggmärgsskador?

Orsaken till ryggmärgsskador varierar från land till land. I USA är fordonsolyckor den vanligaste orsaken för närvarande, följt av fallolyckor, våldshandlingar och idrottsaktiviteter. (Källa)

Vilken är den bästa behandlingen för ryggmärgsskador?

Behandlingen av en ryggmärgsskada börjar redan på olycksplatsen. Sjukvårdarna kommer att fokusera på din förmåga att andas och på att minimera effekterna av traumat mot hals, nacke eller rygg, genom immobilisering. På sjukhuset fortsätter vårdgivaren att behandla ryggmärgsskadan, vilket kan innefatta operation för att ta bort benfragment, diskbråck, brutna kotor eller för att stabilisera ryggraden. 

Efter den akuta fasen kommer du i de flesta fall att skrivas in på ett rehabiliteringssjukhus eller en klinik som är specialiserad på rehabilitering efter en ryggmärgsskada. Ett team av proffs, som läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, psykologer, socialarbetare och dietister, kommer att ansvara för rehabiliteringsprogrammet tillsammans med dig. 

Det finns starka evidens för att starta rehabiliteringen så snart du är medicinskt stabil för att förbättra funktioner som är relaterade till vardagen och livskvalitet. 

Under rehabiliteringen kommer fokus att vara på:

 • Underhåll och förstärkning av den befintliga muskelfunktionen
 • Utveckla finmotoriken igen
 • Inlärning av anpassningstekniker för att utföra dagliga uppgifter
 • Utbildning i förebyggande av sekundära komplikationer 
 • Råd och stöd om hur du ska hantera din nya livssituation (i hemmet, skolan, på arbetet, fritidsaktiviteter osv.)
 • Användning av hjälpmedel för att öka din självständighet och rörlighet

Gångträning efter en ryggmärgsskada

Ditt specifika rehabiliteringsprogram beror på skadenivån och hur du påverkas. För en ofullständig ryggmärgsskada, där du fortfarande kan ha viss funktion i de nedre extremiteterna, kommer fokus att vara på gångförmågan. Träningen kan bestå av både viktavlastad träning och/eller kroppsviksstödd träning. För kroppsviktsstödd gångträning kan olika robotassisterade hjälpmedel användas. Syftet är att möjliggöra mer intensiv gångträning.

Går det att återhämta sig helt från en ryggmärgsskada?

Skadenivån kommer att ge en indikation på återhämtningen, men oftast går det inte att ge en fullständig prognos i ett tidigt skede eftersom förändringar kan ske under de första veckorna och upp till 6 månader efter skadan. 

En allvarlig skada på ryggmärgen är en livsförändrande händelse. För dig som plötsligt har blivit förlamad kan det vara extremt skrämmande och förvirrande. Du kanske frågar dig själv: hur kommer mitt liv att se ut i framtiden? Hur blir det med mitt arbete, relationer osv.?

Återhämtning tar tid och du kommer att uppleva både upp- och nedgångar den kommande tiden. Du får sörja och vara frustrerad. Det är helt naturligt och kommer också att vara en del av din återhämtning. Familjen och hälso- och sjukvårdspersonalen kommer att finnas där för att stötta dig och hjälpa dig att sätta upp mål för hur du går vidare i ditt liv. Med detta sagt, är det också viktigt att komma ihåg att det finns många som är förlamade som gör framsteg som gör att de kan leva produktiva och meningsfulla liv.

I Sverige finns RG Aktiv Rehabilitering som är en ideell förening som arbetar med idrott och förebilder för att peppa rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. De arrangerar läger för både nyskadade och de som haft sin skada länge men också utbildningar och kurser, bla en rullstolsskola. RG erbjuder även en uppsökande verksamhet till sjukhusens ryggmärgsskadeavdelningar där nyskadade kan träffa dem som haft en skada länge.

Varför aktivt stående?

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.