Cerebral pares (CP) är ett livslångt, icke-progressiv neurologiskt tillstånd som påverkar en persons förmåga att röra sig och upprätthålla sin balans och hållning. Det är den vanligaste diagnosen som orsakar motorisk funktionsnedsättning i barndomen och uppstår ofta som ett resultat av händelser före, under eller efter födseln.

 1. Vad orsakar CP?
 2. Är CP en progressiv sjukdom?
 3. Hur påverkar CP människor?
 4. Vilka är de tre huvudtyperna av CP?
 5. Kan ett barn med CP leva ett normalt liv?
 6. Vad är den förväntade livslängden för personer med CP?

Vad orsakar CP?

Cerebral pares orsakas av en onormal utveckling av hjärnan eller skador på den utvecklande hjärnan före 2 års ålder. Cirka 1 på 500 barn har cerebral pares. Det är ett tillstånd som påverkar barnets förmåga att röra sig, hålla balansen och en upprätt position, kommunicera, äta, sova och lära. Cerebral pares uppstår vanligtvis från en sekvens av händelser som kan orsaka skador på den utvecklande hjärnan. 

Prematuritet är den högsta riskfaktorn för cerebral pares, men det är inte nödvändigtvis den för tidiga födseln i sig som orsakar cerebral pares, utan det är snarare en konsekvens av händelser som leder till den för tidiga födseln som kan resultera i en CP-diagnos. Detta kan vara händelser i livmodern under graviditeten.

Den specifika orsaken till cerebral pares hos merparten av de barn som drabbas är okänd, men kända riskfaktorer som kan öka sannolikheten för att ett barn föds med cerebral pares är:

 • För tidig födsel 
 • Låg födelsevikt
 • Att födas som tvilling eller annan multipelfödsel
 • Trombofili
 • För lite syre och näringsämnen till fostret från moderkakan 
 • Infektion hos mamman tidigt i graviditeten
 • Långvarig syrebrist under födseln
 • Svår gulsot kort efter födseln

Är CP en progressiv sjukdom?

Cerebral pares definieras som en icke-progressiv men permanent sjukdom. Detta innebär att hjärnskadan inte kommer att leda till någon ytterligare degeneration av hjärnan. Med detta sagt kan symptomen på hjärnskada ändras med tiden, vilket innebär att barnet i viss mån kommer att kunna förbättra funktionerna, men barnet eller den unga vuxna kan också uppleva nedsatt motorisk funktion livet igenom.

Hur påverkar CP människor?

Cerebral pares är ett tillstånd som påverkar en persons förmåga att röra sig, hålla balansen och en upprätt position, kommunicera, äta, sova och lära.

Svårighetsgraden och kombinationen av symtom varierar från person till person beroende på hjärnskadan. Vissa kanske bara har mindre symtom, som en svag hand som påverkar förmågan att skriva och hantera föremål. Andra kan ha en allvarlig skada som påverkar större delen av kroppen, uttryckt som i liten förmåga att röra sig självständigt och att man behöver hjälp dygnet runt.

De vanligaste symtomen vid cerebral pares är:

 • Störd muskeltonus
 • Dålig muskelkontroll
 • Ofrivilliga rörelser
 • Försenad utveckling
 • Asymmetrisk utveckling 
 • Problem att äta eller svälja
 • Svårigheter relaterade till kontroll av urinblåsan och tarmfunktionen

Cerebral pares-symtom

Läs också: Varför 24-timmars postural vård är avgörande

Vilka är de tre huvudtyperna av CP?

De tre huvudtyperna av cerebral pares är:

 • Spastisk
 • Dyskinetisk 
 • Ataktisk

3 typer av cerebral pares

Spastisk CP är den vanligaste formen av cerebral pares och förekommer hos cirka 80 % av individer med sjukdomen och beror på skador på motorcortex. Typen kännetecknas av ökad muskeltonus, vilket resulterar i stela muskler som påverkar förmågan att byta från en position till en annan, kontroll av muskler som behövs för att utföra uppgifter, som att hålla i ett föremål, tala osv. Spastisk CP är uppdelad i två undergrupper:

 • Bilateral CP = båda sidor av kroppen är påverkade
 • Ensidig CP = ena sidan av kroppen är påverkad

Dyskinetisk CP förekommer hos cirka 6 % av individer med sjukdomen och beror på skador i de basala ganglierna. Typen kännetecknas av ofrivilliga rörelser, som i att rörelsen är utanför personens kontroll. Rörelserna kan vara vridrörelser och repetitiva rörelser (dystoni) eller långsamma rörelser (athetosis) eller oförutsägbara rörelser (korea).

Ataktisk CP förekommer hos cirka 6 % av individer med sjukdomen och beror på skador på lillhjärnan. Typen kännetecknas av skakiga rörelser eller tremor, svårigheter att hålla balansen och avsaknad av koordination.

Svårighetsgraden av motorisk funktion i cerebral pares klassificeras med hjälp av:

 • Gross Motor Function Classification System (GMFCS) - grovmotoriska färdigheter
 • Manual Ability Classification System (MACS) - finmotoriska färdigheter

GMFCS (Gross motor function classification system) beskriver den motoriska funktionen i 5 olika nivåer:

GMFCS-nivåer

MACS (Manual ability classification system) beskriver hur barn med cerebral pares använder sina händer för att hantera föremål i dagliga aktiviteter som att äta, klä på sig, skriva och leka.

Kan ett barn med CP leva ett normalt liv?

Om du har ett barn med cerebral pares, kanske du har frågat dig själv hur framtiden kommer att bli för ditt barn och hur ditt barns liv kommer att se ut. Även om man kan behöva göra anpassningar, kan du och ditt barn njuta av livet. Ditt barn kan ha begränsningar relaterade till rörlighet, kommunikation och överföring, men idag finns det ett stort utbud av hjälpmedel för att tillgodose detta och underlätta oberoende, aktivitet och deltagande. Vissa med allvarligare begränsningar kan behöva vårdas hela livet av familjen och vårdgivarstöd.

Läs också: Vilken produkt passar mitt barn?

Vad är den förväntade livslängden för personer med CP?

Det har inte gjorts några allmänna studier av förväntad livslängd för personer med cerebral pares, men de flesta personer med en CP-skada blir mellan 30 och 70 år. Förväntad livslängd varierar med svårighetsgrad och samexisterande medicinska tillstånd, såsom andningsstörningar. Personer med lättare funktionshinder har en livslängd som är ungefär som för befolkningen i genomsnitt. Med ökad svårighetsgrad minskar barnets förväntade livslängd. Personer med svåra funktionshinder kan uppleva för tidigt åldrande, ett svagt immunförsvar och dålig kognitiv funktion. Med anpassad behandling och vård av hög kvalitet påverkas livskvaliteten, vilket kan öka den förväntade livslängden.

Vad är CP

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.