En genomförbarhetsstudie utförd av Sunnaas rehabiliteringssjukhus i Norge visar att patienter med TBI kan dra nytta av ny teknik i sin rehabilitering.

Längre sjukhusvistelser och långvarig immobilisering kan ha en negativ effekt på muskler och skelett, lungor, hjärta, matsmältningssystemet och påverkan på blodtrycket. Forskningen inom mobilisering av patienter i den tidiga rehabiliteringsfasen har ökat dramatiskt de senaste åren. Denna forskning tyder på att tidig mobilisering leder till kortare sjukhusvistelser, mindre omfattande kontrakturer i muskler och leder, samt förbättrade funktioner generellt. Studier har även visat att tidig mobilisering har en positiv inverkan på patientens medvetandenivå.

Vad är traumatisk hjärnskada (TBI)? 

TBI är en diffus och neurologisk skada (ofta skador orsakade av flera trauman) som resulterar i sensoriska, motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar och handikapp. TBI påverkar vanligtvis stora delar av kroppen och kan leda till relativt långa sjukhusvistelser.  

Den vanligaste orsaken till TBI är fallolyckor, följt av trafikolyckor.

Glasgow Coma Score (GCS) används för att gradera en patients medvetandenivå, för klassificering av skadan som mild, måttlig eller svår. En mild hjärnskada kräver i de flesta fall vila och medicinering för att lindra huvudvärk, medan måttlig och svår TBI kräver intensivvård på ett sjukhus.

Statiskt ståbord kontra dynamiskt stående

Fram till nyligen har den huvudsakliga interventionen för mobilisering efter traumatisk hjärnskada varit användning av tiltbara bord, cykling i sängen och manuell mobilisering genom mänsklig intervention. Ny innovativ teknologi finns nu på marknaden, och en mer dynamisk typ av stående finns nu tillgänglig även för patienter med TBI.

Sunnaas Rehabiliteringssjukhus i Norge är det största specialistsjukhuset i landet inom området fysikalisk terapi och rehabilitering. Sjukhuset erbjuder tvärvetenskaplig rehabilitering för patienter med komplex funktionsnedsättning efter sjukdom eller skada.

Avdelningen för traumatiska hjärnskador på Sunnaas har sedan 2014 varit involverad i ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med Made for Movement. Syftet med projektet har varit att testa Innowalk Pro, som är ett robotbaserat rehabiliteringshjälpmedel som gör det möjligt för patienter med svåra funktionsnedsättningar att stå och röra sig. De har testat enheten på patienter med huvudskador, i syfte att:

  • Utföra en genomförbarhetsstudie om tidig mobilisering av patienter med TBI
  • Bidra till utvecklingen av en produkt anpassad för vuxna patienter

Projektet har fått stöd från Innovasjon Norge.

Läs mer: Kampen för att komma tillbaka – hur Stefanie återhämtar sig från sin TBI med hjälp av Innowalk

Resultat från Sunnaas-projektet

De övergripande erfarenheterna av projektet har, ur ett kliniskt fysioterapiperspektiv, varit mycket positivt eftersom hjälpmedlet har gjort att allvarligt skadade patienter har kunnat mobiliseras på ett säkert sätt.

Patienterna är under den tidiga fasen i behov av avskärmning, och det mesta av terapin och stimuleringen av patienterna sker inne på deras rum. På grund av Innowalk Pros storlek har hjälpmedlet kunnat tas in i patientens rum för mobilisering av patienten där.

Observationer av de patienter som använder enheten har visat följande:

  • Patienterna uppvisar positiva reaktioner när de rör sina ben i hjälpmedlet. Patienterna reagerar ofta genom att le.
  • Patienter med upprörda beteenden blir lugnare under aktivt stående i Innowalk Pro jämfört med statiskt stående i ståbord.
  • Patienter med nedsatt medvetandenivå får ökad vakenhet vid aktivt stående i Innowalk Pro. De håller sig vakna och håller ögonen öppna längre.

”Det påminner mig om träningen jag brukade göra i en cross-trainer. Jag kände min kropp bättre, den känns mer levande när jag står i Innowalk Pro.” - Patient i Innowalk Pro

 

Avdelningen, som har varit involverad i användningen av hjälpmedlet, upplevde att man fick möjlighet att erbjuda större variation i behandlingsutbudet under rehabiliteringen.  Man tyckte även att Innowalk Pro bidrog till en mer aktiv strategi jämfört med traditionellt statiskt stående. Inga negativa eller oönskade händelser registrerades under projektperioden.

Flera patienter som har använt hjälpmedlet under rehabiliteringsperioden har fått förmågan att gå självständigt innan de skrivs ut från sjukhuset. En del patienter som inte fått förmågan att gå och vill fortsätta aktiviteten i Innowalk Pro har kunnat ansöka om en egen Innowalk för hemmabruk.

Läs mer: Wenche blev fånge i sin egen kropp vid 39 års ålder – Det här är hennes resa mot ett bättre liv

Produktutveckling och framtida forskning

Samarbetet med Sunnaas Hospital har utvecklats och resulterat i en uppgraderad produkt för att bättre överensstämma med vuxna patienters behov. Denna nya produkt finns nu tillgänglig på marknaden och har utvidgats till ytterligare samarbete med teamet på Sunnaas. En ny studie har precis börjat på Sunnaas Hospital. Studien kommer att undersöka fysiska och fysiologiska svar på mobilisering av patienter med förvärvade hjärnskador i subakut fas med en klassisk stående i tex tippbräda och Innowalk Pro. Studien är registrerad i ClinicalTrial.gov och du kan hitta mer detaljerad information om studien här.  

New Call-to-action


Källor

  • Berg, J., Tagliaferri, F., & Servadei, F. (2005). Cost of trauma in Europe. Eur J Neurol, 12 Suppl 1, 85-90. doi:10.1111/j.1468-1331.2005.01200.x
  • Elliott, L., & Walker, L. (2005). Rehabilitation interventions for vegetative and minimally conscious patients. Neuropsychol Rehabil, 15(3-4), 480-493. doi:10.1080/09602010443000506
  • Teasdale, G., Maas, A., Lecky, F., Manley, G., Stocchetti, N., & Murray, G. (2014). The Glasgow Coma Scale at 40 years: standing the test of time. Lancet Neurol, 13(8), 844-854. doi:10.1016/s1474-4422(14)70120-6
  • Alhed Piene Wesche (2015). Early mobilisation of adult patients with acquired head injury using “Innowalk Pro”. Master thesis. Master in health sciences, physiotherapy science, University of Bergen. http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/11981/135614930.pdf?sequence=1

publicerades först: 9:e maj, 2019

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.