Berövad sin förmåga att röra sig och kommunicera stod Stefanie (31) inför en svår uppgift: att besegra den hjärnskada hon drabbades av till följd av trauma. Hennes föräldrar blev rörda när hon tog sina första steg igen – mycket tack vare Innowalk.

Stefanie Netherland_SE

 Berövad sin förmåga att röra sig och kommunicera stod Stefanie (31) inför en svår uppgift: att besegra den hjärnskada hon drabbades av till följd av trauma. Hennes föräldrar blev rörda när hon tog sina första steg igen – mycket tack vare Innowalk.

Stefanie är en ung kvinna som bor i södra Nederländerna. Hon var tidigare kontorschef på ett filmproduktionsbolag i Amsterdam och levde ett aktivt, urbant liv.

För två år sedan ställdes Stefanies liv på ända. Hon drabbades av allvarliga skallskador och lades in på sjukhus.

De första sex månaderna genomgick hon ett antal komplicerade operationer. Så snart som hennes tillstånd bedömdes vara medicinskt stabilt flyttades hon till ett rehabiliteringscenter, som hon skrevs ut från sex månader senare.

Flytten hem

Vid den här tidpunkten var Stefanie beroende av sondmatning. Hon hade återfått viss talförmåga och kunde uttala några ord, men hon kunde fortfarande inte formulera meningar. När det gäller rörligheten var den begränsad till en liggande ställning i sängen och till att sitta i en liggande rullstol. Hon hade tydlig funktionsnedsättning i vänstra sidan av kroppen och det krävdes en lyftanordning varje hon gång hon skulle förflyttas.

Stefanies föräldrar beslutade att hon skulle få komma hem, till en egen lägenhet nära deras hem. För att förbereda för rehabiliteringsfasen gjorde man upp ett vårdschema för dygnets 24 timmar och fördelade timmarna mellan familjemedlemmarna. En fysioterapeut erbjöd bra stöd, men det mesta av rehabiliteringsprogrammet axlades av Stefanies föräldrar.

Det första målet var att ta tillbaka ett viktigt territorium som hade gått förlorat: förmågan att äta och dricka själv. Efter några månader kunde de skrota sondmatningen tack vare mycket träning och stöd – Stephanie kunde äta själv igen. De lade också ner stor möda på att stimulera vänster sida av kroppen.       

Tillbaka i stående med Innowalk

Stefanies fysioterapeut kom att läsa om Innowalk på webben mer eller mindre av en slump, och fixade tillsammans med föräldrarna så att Stefanie kunde utvärdera den under en försöksperiod. Det dröjde inte länge innan Stefanie tog plats i Innowalk och fann sig själv stående upprätt för första gången efter olyckan – tre månader efter att hon fått komma hem igen.

En testperiod på två veckor räckte: De var övertygade om att de hade hittat vad de behövde för nästa rehabiliteringsnivå.

En intensiv period med varierad träning följde: dynamiskt stående i Innowalk, cykling sittande, aktivt stående i ett ståskal, träning av armarna i dagliga aktiviteter och träning i poolen.

LÄS OCKSÅ: [Video] Samuel är förlamad, men Innowalk håller honom igång

De första stegen

Under sex månader av träning visade Stefanie prov på otroliga förbättringar när det gäller motorisk funktion och kommunikation. Och mycket riktigt, en dag

TOG HON SINA FÖRSTA STEG!

Stefanie gjorde att alla närvarande blev överväldigade när hon stående, med stadigt stöd från sina föräldrar på varje sida, tog ett steg framåt!

Vi är säkra på att Innowalk har spelat en viktig roll när det gäller att få Stefanie upp på fötterna igen., säger Stefanies mamma.

Allt är en fråga om inställning

För att ytterligare komplicera det hela har Stefanie haft diabetes typ 1 sedan hon var fyra år gammal. Det hade varit svårt att reglera blodsockret redan före olyckan – idag är hon helt beroende av att få hjälp att kontrollera blodsockernivån dygnet runt.

Med tanke på dessa omständigheter är det inte konstigt att Stefanies återhämtning har varit så uppmuntrande för alla omkring henne. Tack och lov gillar hon att träna, och hennes föräldrar menar att det är hennes inställning som har varit en avgörande faktor för framgångarna i hennes rehabilitering.

Det har gjort att Stefanies familj verkligen tror på kraften hos kreativt tänkande och rätt inställning; de har sett på nära håll hur det kan manifesteras i utveckling mot oddsen.

Eftersom Stefanie äntligen är uppe på fötterna igen har stående och gående successivt blivit en del av hennes förflyttningsrutiner. Personlyften behövs inte längre. 

Fördelar med Innowalk

Föräldrarna talar entusiastiskt om Innowalk och de är övertygade om att den har spelat en viktig roll för att få Stefanie upp på fötterna igen. De förstod snabbt att Stefanie gillade att röra sig i Innowalk, och de märkte också att hon kunde uttrycka sig lättare om hon gick medan hon pratade. På något sätt tycktes rörelsen göra att hennes tal blev mer obehindrat.

Armhandtagen användes från dag ett. Först behövde hon externt stöd för att kunna greppa med vänsterhanden, men efter några veckor kunde hon bokstavligen ta saken i egna händer, genom att hon använde sin högra hand för att placera vänsterhanden rätt. Stabiliteten i hennes överkropp har förbättrats liksom benstyrkan.

Enheten gjorde att de kunde positionera henne i en stående, rörlig position – vid den aktuella tidpunkten var det deras enda genomförbara alternativ för att stimulera henne att stå med belastning.

”Vi är säkra på att Innowalk har spelat en viktig roll när det gäller att få Stefanie upp på fötterna igen.” Stefanies mamma

Idag

Knappt två år efter olyckan kan Stefanie nu gå på jämnt underlag med stöd av en person. Hon har fått tillräckligt bra kroppskontroll för att kunna sitta på en bänk utan stöd, och hon kan till och med hålla balansen medan hon kastar en boll.

Hon kommunicerar med allt längre meningar och hon använder allt oftare sin vänstra kroppshalva i fler aktiviteter.

Stefanie har förlorat sitt korttidsminne, vilket är något som är en utmaning i vardagen. Det gör att hon behöver assistans dygnet runt, men hon och hennes familj hoppas att det kommer att bli bättre med tiden på samma sätt som alla andra områden där hon har uppvisat sådana enorma förbättringar sedan olyckan.

Fakta om traumatisk hjärnskada (TBI)

- Orsakas av en akut yttre kraft. 
- Glasgow Coma Score (GCS) är ett test bestående av 15 punkter som används för att gradera en patients medvetandenivå, och det används för att klassificera en skada som mild, måttlig eller svår.
- Mild TBI kräver vanligtvis vila och medicinering för att lindra huvudvärk.
- Måttlig till svår TBI kräver intensivvård på sjukhus.
- Fallolyckor är den vanligaste orsaken till TBI, följt av trafikolyckor. 
- I rehabiliteringen efter TBI är målen att:
• Stabilisera de medicinska och rehabiliteringsfrågor relaterade till TBI och andra skador.
 Förhindra sekundära komplikationer (trycksår, lunginflammation och kontrakturer osv.)
 Återställa förlorade funktionella förmågor som att kunna sitta, stå och gå, utföra vardagliga aktiviteter, svälja, kommunicera osv.
- Forskning har visat att tidig mobilisering efter TBI kan leda till förkortad sjukhusvistelse, bättre funktionella resultat och färre kontrakturer.


New Call-to-action

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.