Ny studie – Aktivitet har positiv effekt på laktatnivån hos barn med CP

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen
Flicka med cerebral pares läser bok med kompis i Innowalk

Barn och unga med cerebral pares och GMFCS IV och V har höga nivåer av blodlaktat i vila. En nyligen publicerad studie från Lunds universitet visar att efter en träningssession i Innowalk sänktes blodlaktatnivåerna markant.   

Studien omfattade 24 barn och unga med cerebral pares GMFCS IV och V. Viktigaste resultat: 

  • Deltagare med de högsta blodlaktatnivåerna i vila hade den största sänkningen av blodlaktatnivåerna efter en träningssession. 
  • Ju högre GMFCS-nivåer, desto högre blodlaktatnivåer i vila. 

Bevisad positiv effekt av dynamiskt stående i Innowalk  

Studien, nyligen publicerad i Pediatric Exercise Science, en peer review-publikation, avslöjar viktig kunskap om hur dynamiskt stående påverkar blodsockret/glukosnivån och blodlaktatnivåerna hos icke-ambulatoriska barn med cerebral pares.  

Cerebral pares är en permanent skada orsakad av en lesion i hjärnan före, under eller efter födseln. GMFCS (Gross Motor Function Classifications System) med sina fem nivåer används för att beskriva den motoriska förmågan. Barn på nivå I och III kan antingen gå och/eller stå självständigt eller med stöd, medan barn på nivå IV och V inte kan stå eller gå, även kallat att vara icke-ambulatorisk.  

Icke-ambulatoriska barn och unga med cerebral pares och är mindre fysiskt aktiva än sina kamrater och tillbringar dubbelt så mycket tid i stillasittande.  

Icke-ambulatoriska barn med cerebral pares riskerar att utveckla diagnosrelaterade sekundär muskelpatologi och metabolisk störning. Under tillväxten ökar cerebral pares risken för att utveckla störningar som muskelfibros och fettinlagring, kroniska inflammationer orsakad av insulinresistens samt ökad risk för kardiometabolisk sjukdom. 

Från normalutvecklade barn och unga vet vi att kardiorespiratorisk och muskeluthållighet har positiva metaboliska effekter, vilket minskar insulinbehovet. Skelettmuskulaturen har även en nyckelroll vid laktatmetabolism. Brist på muskelrörelse kan över tid leda till obalanserad ämnesomsättning.  

Forskarna vid Lunds universitet vill förstå hur blodsocker och blodlaktat hos personer med svår cerebral pares påverkas av träning. Såvitt de vet har detta inte studerats tidigare.  

Du hittar hela artikeln ”Acute Response to One Bout of Dynamic Standing Exercise on Blood Glucose and Blood Lactate Among Children and Adolescents With Cerebral Palsy Who are Non-ambulant” i peer review-tidskriften Pediatric Exercise Science här 

För att ge dig en kort överblick av studien kan du dock läsa en sammanfattning av artikeln här: 

Vad menas med dynamiskt stående i Innowalk? 
Innowalk är ett dynamiskt ståhjälpmedel som möjliggör assisterad rörelse av de nedre och övre extremiteterna i sittande och stående position. Den assisterade rörelsen hos de nedre extremiteterna ligger nära ett normalt gångmönster och flexion och extension av höfter, knän och fotleder. 

Vad är laktat? 
Laktat är en slaggprodukt som produceras i musklerna när det inte finns tillräckligt med syre på cellnivå eller när det primära sättet att producera energi i kroppens celler störs.

Vad är glukos?  
Glukos är den viktigaste typen av socker i blodet och en viktig energikälla för kroppens celler. Glukos kommer från maten vi äter och dricker.  


Syftet med studien 

Syftet med studien var att bedöma effekten av 30 minuters dynamiskt stående på blodsocker- och blodlaktatnivåerna hos barn och unga med cerebral pares GMFCS IV och V (icke-ambulatoriska). 

Den motoriserade medicintekniska enheten Innowalk användes för att möjliggöra dynamiskt stående (DyS).  

Metoder och deltagare 

Studien utfördes i södra Sverige och deltagarna rekryterades från samma område.  

Deltagare:

  • 24 deltagare diagnostiserade med cerebral pares GMFCS IV och V 
  • Genomsnittlig ålder 12 ålder i intervallet 5-17 år. 

Alla tester genomfördes antingen i barnets hemmiljö eller på laboratoriet. Strax innan deltagaren placerades i det dynamiska ståhjälpmedlet togs ett kapillärblodprov från fingertoppen för mätning av blodsockret och blodlaktatnivån. Efter 30 minuters träning i det dynamiska ståhjälpmedlet togs det slutliga blodprovet.  

Resultat

En statistisk signifikant minskning av blodlaktatnivån, efter träning, konstaterades för de deltagare som hade högre laktatnivåer, men inga signifikanta skillnader i blodsockernivån. Ju högre GMFCS-nivå, desto högre blodlaktatnivå i vila. 

Endast en deltagare hade en normal blodlaktatnivå i vila (0,7 mmol/L) och en deltagare som hade en laktatnivå på 8,9 mmol/L, vilket definieras som metabolisk acidos. Studien fann att deltagaren med högst laktatnivå hade den största förändringen i blodlaktat efter träning (8,9 – 5,4 mmol/L)  

Slutsats   

Studien visade att 42 % (n = 10) av deltagarna med cerebral pares GMFCS nivå IV och V hade mild hyperlaktemi i vila, och en deltagare hade blodlaktatnivåer motsvarande metabolisk acidos. Barnen och ungdomarna med de högsta laktatnivåerna i vila hade den mest positiva effekten av en träningssession på 30 minuter i det dynamiska ståhjälpmedlet. Dessutom tycks de högre GMFCS-nivåerna höja blodlaktatnivåerna i vila.  

Författarna understryker behovet av fler studier om hur man förhindrar kroniskt höga nivåer av laktat genom träning hos barn med cerebral pares GMFCS level IV och V. Dessutom finns det ett behov av att undersöka orsaken till den höga laktatnivån och de långsiktiga hälsoeffekterna på denna population.   

Forskargruppen, barn och familjehälsa vid Lunds universitet har sedan 2014 haft särskilt fokus på fysisk aktivitet och personer med cerebral pares som är icke-ambulatoriska. Forskargruppen har använt sig av Innowalk i alla sina studier. Du hittar alla publicerade artiklar i ämnet här.  

Läs mer: Statiskt eller dynamiskt stående? Ny studie avslöjar intressanta data

Om du vill lära dig mer om det dynamiska ståhjälpmedlet Innowalk och hur du får tag på det i ditt län, vänligen kontakta oss för att prata mer om det 

Fysisk aktivitet har många positiva effekter

Rikke Damkjær Moen
Rikke Damkjær Moen

Rikke Damkjær Moen bidrar med många års erfarenhet som klinisk fysioterapeut till Made for Movements team. Hennes mission är att få alla, oavsett rörelseproblematik, att få känna glädjen och hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Som vår medicinskt ansvariga är Rikke passionerad att dela sin kunskap så att individer med specialla behov, deras familjer och kliniker kan upptäcka möjligheterna och lösningarna från Made for Movement.

Relaterade inlägg
Nyhetsbrev

Hör av oss nå och då och lär dig nya saker