Hjälper du en person som använder Innowalk men är osäker på hur du hjälper användaren att komma in i och ut ur hjälpmedlet? Här är några praktiska tips för att göra ditt arbete lite lättare.

Woman helping a boy adapt the equipment. How to transfer the user in and out of the Innowalk.

Börja med att göra en kontroll före användning

Det är viktigt att alla aktiviteter som utförs i en Innowalk utförs på ett säkert sätt. Innan du börjar använda enheten rekommenderas det att du tar dig tid till att kontrollera följande:

  • Dra åt skruvar och delar som eventuellt sitter löst
  • Kontrollera skicket på det styrande snöret
  • Testa sitsen och den upprätta funktionen
Om du hittar några fel, trasiga delar eller missljud, vänligen kontakta din Made for Movement-representant. Låt aldrig användaren använda ett hjälpmedel som har defekter – säkerheten kommer alltid i första rummet. 

LÄS OCKSÅ: Vilken inverkan har Innowalk på barn med funktionsnedsättningar?


Överföra användaren till Innowalk

Transfer into IW.jpgInnan du börjar hjälpa användaren in i enheten placerar du enheten i sittande läge och lossar alla remmar. Vi rekommenderar att du använder en personlyft för att föra över användaren från en sittande position till Innowalk. Detta är för att minska belastningen på dig som hjälper, och för användarens komfort. När användaren placeras i Innowalk, se till att hen har rumpan långt bak på sätet.

In_out Innowalk adjustment.jpg

Spänn fast bröstremmen, placera användarens ben i underbensbygeln och fäst det styrande snöret. Det är viktigt att placera hälen mot baksidan på fotplattan och att spänna fast 

användarens fötter med remmar. Om du använder en Innowalk Large måste du komma ihåg att fästa remmen som motverkar översträckning på underbensbygeln.

När du flyttar användaren från sittande till stående ska du hålla i det styrande snöret. Så snart användaren befinner sig i stående position kan du säkra höftbältet.

Fäst eventuella nödvändiga tillbehör

In_out Innowalk arm movement.jpgBeroende på användarens förmågor och vilken typ av rörelser som du vill arbeta med kan du ha tillbehör tillgängliga som du vill applicera. Tillbehör såsom ett bord, hjälpmedel som förhindrar översträckning (stöd för vaden), axelremmar och handtag för att möjliggöra armrörelser.

När du är säker på att användaren är i en bekväm och optimal position kan du hjälpa hen att börja förflytta sig.
Anpassa hastigheten efter behoven.Så hjälper du användaren ut från enheten

När användaren är klar med sessionen är det dags att hjälpa hen ur Innowalk-enheten. Ta bort bordet, axelremmarna, remmen som förhindrar översträckning (om denna har använts) och lossa höftbältet. Se även till att du håller i styrsnöret för att reglera spänningen vid övergången från stående till sittande position.

Lossa remmarna över användarens fötter, liksom det styrande snöret och vadstödet. Lossa slutligen stödet över bröstkorgen och hjälp användaren ut ur Innowalk. Återigen rekommenderar vi att du använder en personlyft för att överföringen från enheten ska kunna göras på ett säkert sätt.

Kom ihåg att de som hanterar Innowalk-enheten bör utbildas av en representant från Made to Movement. Representanten kan även träna eventuella nya assistenter eller vårdare som du kan ha med dig för att säkerställa att användaren får en säker och bra upplevelse. Om du behöver mer information om hur du använder Innowalk, vänligen kontakta oss.

Har du några frågor om våra hjälpmedel?  Kontakta oss idag. 

Trine Roald

Trine Roald

Trine Roald har över 20 år av internationell erfarenhet av att arbeta inom varierande branscher, men ingen så meningsfull som att arbeta med barn och unga med speciella behov. Som marknadsansvarig på Made for Movement brinner hon för kommunikationsmöjligheterna för att förbättra livskvaliteten bland svårt funktionshindrade individer. Trine älskar att möta människor från olika kulturer, professioner, roller och bakgrunder.