Människor med cerebral pares (CP) står inför en mängd olika utmaningar, men med hjälpmedelsteknik kan de förbättra sin funktionsförmåga och därmed sin vardag.

Med hjälpmedelsteknik avses alla enheter som används för att hjälpa människor med CP att utföra olika aktiviteter. De olika enheterna gör att de kan delta i fler aktiviteter, förbättra sin kommunikation, inlärning och interaktion med andra. De förbättrar även sin mobilitet och hörseln, vilket gör det lättare för dem att delta i vardagliga aktiviteter.

Hjälpmedelsteknik inspirerar:
  • Självförsörjning
  • Livskvalitet
  • Självförtroende
  • Självständighet
Fördelar med att använda hjälpmedelsteknik:
  • Förbättrade studieresultat
  • Ökad förståelse
  • Bidrar till att underlätta uttryck
  • Det förbättrar kommunikationen och är därför ett stöd för vårdgivarna

De 6 coolaste hjälpmedlen

1. Liftware

Liftware hjälper rörelsehindrade att stabilisera och minska spill av innehåll när de äter. Liftware fungerar som ett självstabiliserande handtag som fästs på matbestick som en sked eller gaffel, vilket gör att skakningar minskar med 70 %. Liftware gör att besticket som är fäst i hjälpmedlet håller sig horisontellt när handen flyttas, böjs eller vrids. Det är en smart enhet med ett nivelleringshandtag med inbyggda sensorer som detekterar förändringar i din hands tänkta rörelse i 3 dimensioner. Det är ett lättanvänt redskap med två delar i form av en bestickhållare och ett nivelleringshandtag.
Anslut bestickhållaren och slå på den automatiskt, börja äta och ladda om den för användning.

Lifeware

2. AV1 Robot

AV1 fungerar som ditt barns röst och öron när barnet inte kan gå i skolan på grund av långvarig sjukdom. Denna robot gör det möjligt att delta i undervisningen hemifrån via en app på användarens surfplatta eller telefon. Dessutom gör roboten det möjligt för barnet att hålla kontakten med kompisarna och att delta i diverse skolaktiviteter på sin egen tid och efter vad som känns bekvämt. Roboten har en kamera, mikrofon och högtalare och kan därför strömma ljud på två olika sätt. AV1 har både 4G-anslutning och Wi-Fi, vilket gör att den kopplas upp överallt, även utomhus. Den är utrustad med två motorer som kan höja och sänka robotens huvud och vrida det 360 grader. Det gör det enkelt för barnet att se allt som händer i klassen.

AV1-in-class

3. Talkitt

Talkitt-appen hjälper människor med språk- och talrubbningar att kommunicera effektivt med andra. Appen översätter uttal som är omöjligt att förstå och talade ord till förståeligt tal, vilket gör att vårdgivare och andra runt barnen kan förstå och agera. Talkitt fungerar så att den lär sig användarnas talmönster och hur de använder språket. Enheten skapar även en personlig talordbok som identifierar och känner igen uttal hos personen som inte går att förstå och översätter det till förståeligt tal.

4. Telefonen Sesame

Mobiltelefoner har blivit ett standardverktyg för alla. En sesame-telefon har unika funktioner som gör att människor med CP kan hantera dem utmärkt. Det är en beröringsfri mobiltelefon som använder Nexus5-maskinvara. Telefonen styrs via användarens huvudrörelser när användaren är vänd mot den inbyggda kameran och som spårar typen av handling som utförs. De spårade rörelserna kombineras med den senaste tekniken inom algoritmer för datorseende som hjälper till att skapa en markör. Markören visas på telefonens skärm och användaren styr den med sina huvudrörelser och huvudets position. Dessutom stödjer den minimala huvudrörelser, vilket gör det enkelt att styra enhetens olika funktioner oberoende av användarens position.
Med en sesame-telefon kan du svepa, peka och spela spel, ladda ner, bläddra och mycket annat. En charmig detalj är att telefonen använder frasen ”Sesam öppna dig” när telefonen ska börja följa dina rörelser. Hur coolt är inte det!

5. MathTalk

MathTalk gör att användaren kan uttrycka alla typer av matematik från algebra, pre-algebra (förstudier till algebra) och trigonometri till att beskriva grafer och statistik. Programvaran gör det möjligt för fysiskt utmanade, yrkesverksamma, lärare och elever att uttrycka matematik utan att behöva använda ett tangentbord. Dessutom innehåller MathTalk en rad röstkommandon och drivs av Dragon© NaturallySpeaking. Programvaran gör det möjligt för användaren att lära sig matematik, ha tillgång till matematiska symboler utan att använda ett tangentbord, och öka intresset för elever som inte älskar matematik och ge elever som behöver lite längre tid på sig större självförtroende. Användaren kan dessutom skriva ut matematikuppgifter och lära sig att tala tydligt.

6. Jouse3

Jouse3 är en användarstyrd USB musjoystick som manövreras via plug and play-lösningen. Precisionsjoysticken flyttas enkelt med hjälp av kinden, hakan, tungan eller munnen för att flytta markören till valfri position. Ju längre joysticken flyttas, desto snabbare flyttas dessutom markören, vilket gör det möjligt för användaren att utföra aktiviteter som att spela spel och rita. Att använda Jouse3 kräver minimal fysisk ansträngning, och markören flyttas på ett exakt, snabbare och smidigt sätt. Användaren kan även vänsterklicka, högerklicka och dubbelklicka med hjälp av de blås- och sugreglage som är inbyggda i markören.

Hjälpmedelsteknik har gjort att människor med CP har kunnat förvärva en känsla av säkerhet och självständighet genom att minska deras beroende av andra. Dessa enheter kan konfigureras individuellt för att passa varje persons unika funktionshinder och ge dem möjlighet att delta och kontrollera sina liv. Genom att lära dig mer om CP (amerikansk ressursside) förstår du bättre hur de bästa hjälpmedlen fungerar för att göra livet smidigare och bekvämare. 

New Call-to-action

Trine Roald

Trine Roald

Trine Roald har över 20 år av internationell erfarenhet av att arbeta inom varierande branscher, men ingen så meningsfull som att arbeta med barn och unga med speciella behov. Som marknadsansvarig på Made for Movement brinner hon för kommunikationsmöjligheterna för att förbättra livskvaliteten bland svårt funktionshindrade individer. Trine älskar att möta människor från olika kulturer, professioner, roller och bakgrunder.